Darbuotojo atleidimas pagal DK 57 str. – ką verta žinoti?

Bendro pobūdžio teisininko konsultacija apie darbuotojo atleidimą pagal DK 57 str.

 

KLAUSIMAS: Kokios garantijos taikomos darbuotojui, auginančiam nepilnamečius, neįgalius vaikus, kurį darbdavys nori atleisti pagal DK 57 str., t. y., darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.

ATSAKYMAS: Darbo kodekso (DK) 57 straipsnio 1 dalyje pateikiamas baigtinis sąrašas, kada galima atleisti darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, t. y.:

  1. darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla;
  2. darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal šio straipsnio 5 dalyje numatytą rezultatų gerinimo planą;
  3. darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę;
  4. darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju;
  5. teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys (likviduojama įmonė).

Nustatant atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, turi būti užtikrinama darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti, taikoma šiems darbuotojams visų kitų atitinkamo darbdavio tos pačios specialybės darbuotojų atžvilgiu toje pačioje darbo vietovėje.

Garantijos:

Darbuotojai, kurie augina daugiau nei tris vaikus iki 14 metų arba vieni augina vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, arba vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Šiuo atveju asmeniui taikoma kompensacija bei įspėjimo terminai tokia tvarka: Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus – prieš dvi savaites.

Terminai trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų, taip pat nėščioms darbuotojoms, neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau nei dveji metai.

Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vieneriu metus – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje, bei kompensacija už nepanaudotas atostogas.

 

Pažymime, kad ši konsultacija yra bendro pobūdžio. Jeigu turite konkrečių klausimų, kreipkitės į teisininką. Kontaktai: advokatė Marija Židonienė, el. p.: marija.zidoniene@gmail.com.

Vaizdo įrašas parengtas įgyvendinant projektą „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2021 metais“, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
36
dislike
4
love
22
funny
2
angry
2
sad
17
wow
5