Darbo santykių nutraukimas darbuotojo iniciatyva

Bendro pobūdžio teisininko konsultacija apie išėjimo iš darbo tvarką darbuotojo iniciatyva.

 

KLAUSIMAS: Aš noriu išeiti iš darbo: kokia tvarka? Kiek dienų turiu atidirbti ir pan.?

ATSAKYMAS: Jei darbuotojas savo noru nori nutraukti darbo sutartį, tokiu atveju darbuotojas įspėja darbdavį ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų. Darbuotojas turi teisę atšaukti pareiškimą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo padavimo dienos. Vėliau jis gali atšaukti pareiškimą tik su darbdavio sutikimu. Darbuotojo pareiškimas pabaigia darbo sutartį pasibaigus įspėjimo terminui. Darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą.

Kita galimybė nutraukti darbo sutartį savo noru, jei darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo arba dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį (vaiką, tėvą (įtėvį, rūpintoją), motiną (įmotę, rūpintoją), vyrą, žmoną), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Reikia pažymėti, kad darbuotojas turėtų pateikti įrodymus, jog jo liga susijusi tiesiogiai su negalėjimu atlikti darbinių funkcijų, todėl teikiant prašymą dėl atleidimo iš darbo, kartu reikia pasirūpinti reikiamais dokumentais.

Kitos aplinkybės:

  • darbuotojo prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau nei 30 dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip 45 dienas per paskutinius dvylika mėnesių;
  • darbuotojui du mėnesius iš eilės ir daugiau nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga) arba jeigu darbdavys ilgiau kaip 2 mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, kuriuos nustato darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančios darbo teisės normos;
  • pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį.

Darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Nutraukiant darbo sutartį, darbuotojui priklauso kompensacija: darbdavys privalo išmokėti darbuotojui 2 jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, jei darbo santykiai trunka ilgiau nei 1 metus, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

 

Pažymime, kad ši konsultacija yra bendro pobūdžio. Jeigu turite konkrečių klausimų, kreipkitės į teisininką. Kontaktai: advokatė Marija Židonienė, el. p.: marija.zidoniene@gmail.com.

Vaizdo įrašas parengtas įgyvendinant projektą „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2021 metais“, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
15
dislike
3
love
3
funny
3
angry
1
sad
3
wow
1