LKD mėnraštis „Akiratis“

Projektą  "Kurčiųjų sociokultūrinio gyvenimo ir dialogo su visuomene atspindžiai" 2021 metais

dalinai remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 10 tūkst. eurų suma. 

 

2021 metų LKD mėnraščio „Akiratis“ viršeliai

(norėdami parsisiųsti leidinį spauskite ant viršelio nuotraukos)

2021 m. sausio mėn.

2021 m. vasario mėn.

2021 m. kovo mėn.

2021 m. balandžio mėn.

2021 m. gegužės mėn.

2021 m. birželio mėn.

2021 m. liepos mėn.

2021 m. rugpjūčio mėn.

2021 m. rugsėjo mėn.

2021 m. spalio mėn.

2021 m. lapkričio mėn.

2021 m. gruodžio mėn.

Ankstesnių metų LKD mėnraščio „Akiratis“ archyvas

2020 m.

2020 m. sausio mėn.

2020 m. vasario mėn.

2020 m. kovo mėn.

2020 m. balandžio mėn.

2020 m. gegužės mėn.

2020 m. birželio mėn.

2020 m. rugsėjo mėn.

2020 m. spalio mėn.

2020 m. lapkričio mėn.

 

2020 m. gruodžio mėn.

 

2019 m.

2019 m. sausio mėn.

2019 m. vasario mėn.

2019 m. kovo mėn.

2019 m. balandžio mėn.

2019 m. gegužės mėn.

2019 m. birželio mėn.

2019 m. rugsėjo mėn.

2019 m. spalio mėn.

2019 m. lapkričio mėn.

 

2019 m. gruodžio mėn.

 

2018 m.

 

2017 m.

G-QWL8RSHHTS