LR teismų sistema: specializuoti teismai

Advokatė Marija Židonienė pasakoja apie Lietuvoje veikiančius specializuotus teismus.

 

Lietuvos specializuotų administracinių teismų sistemą sudaro:

- Vilniaus apygardos administracinis teismas;

- Kauno apygardos administracinis teismas;

- Klaipėdos apygardos administracinis teismas;

- Panevėžio apygardos administracinis teismas;

- Šiaulių apygardos administracinis teismas;

- Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

 

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

Regionų apygardos administracinis teismas yra specializuotas teismas, kuris įsteigtas skundams (prašymams) dėl viešojo ir vidinio administravimo subjektų, kitaip tariant – dėl savivaldybių, ministerijų ar kitų valdžios institucijų priimtų administracinių aktų bei veiksmų ar neveikimo (pareigų nevykdymo) nagrinėti.

Prieš kreipiantis į regionų apygardos administracinį teismą, įstatymo numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai gali būti ginčijami ikiteismine tvarka.

Galutinės instancijos teismas apygardos administracinių teismų sprendimams yra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pirmoji ir galutinė instancija administracinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai, bei apeliacinė instancija byloms, kurias išnagrinėjo administraciniai teismai, kaip pirmosios instancijos teismai.

Be to, įstatymų nustatytais atvejais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose administracinėse bylose. Šis teismas taip pat formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus bei atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Kada galima kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą?

Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą galima kreiptis, jei netenkina priimtas administracinio teismo sprendimas. Pvz.: regioninio parko direkcija ar statybų inspekcija nusprendė, kad namas pastatytas neleistinoje vietoje ar neturint reikiamo dokumento, leidžiančio statybas. Tokiu atveju pirmiausia reikia kreiptis į apygardos administracinį teismą, o jei netenkina šio teismo priimatas sprendimas, jį skųsti galima Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

Vaizdo įrašas parengtas įgyvendinant projektą „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2022 metais“, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Vertimą atliko Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0