LKD RESPUBLIKINĖS VALDYBOS NARIAI

2018 m. Lietuvos kurčiųjų draugijos XXVII Suvažiavimo nutarimu Nr. 1 "Dėl LKD įstatų 34 p. pakeitimo" priimtas sprendimas, kad LKD Respublikinė Valdyba susideda iš 9 asmenų. 

 

2020 m. numatomos Valdybos posėdžio datos:

  • Vasario 12
  • Balandžio 8
  • Rugsėjo 9
  • Lapkričio 5
  • Gruodžio 10 

Lietuvos kurčiųjų draugijos XXIX Suvažiavimas vyks 2020 m. gegužės 9 dieną, LKD Panevėžio teritorinės valdybos/VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro aktų salėje, adresu: Geležinkelio g. 2, Panevėžys.

 

 

            

 

                     

         

                         

  

 

 

            

 


 


 

 

G-QWL8RSHHTS