LKD Respublikinė Valdyba

2018 m. Lietuvos kurčiųjų draugijos XXVII Suvažiavimo nutarimu Nr. 1 „Dėl LKD įstatų 34 p. pakeitimo“ priimtas sprendimas, kad LKD Respublikinė Valdyba susideda iš 9 asmenų. 

2021 metų LKD Respublikinės Valdybos planuojamų posėdžių datos:

vasario 24 d.,

balandžio 21 d.,

birželio 9 d.,

rugsėjo 8 d.,

lapkričio 17 d.


 

LKD VALDYBOS NARIAI:

 

Kęstutis Vaišnora
LKD prezidentas

El. paštas:

kestutis.vaisnora@gmail.com

 •  
 •  
 •  
 •  

Mykolas Balaišis
LKD viceprezidentas /

sritis - socialiniai klausimai

 

El. paštas:

mykbal@gmail.com

 

 

 

Vytautas Valiauga
Atsakinga sritis: lietuvių gestų kalba

El. paštas:

vytasvaliauga@gmail.com

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Monika Kumžaitė

(ATSISTATYDINO)
Atsakinga sritis: švietimas

El. paštas:

m.kumzaite@gmail.com

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Vytautas Pivoras

Atsakinga sritis: įstatymas ir teisės

El. paštas:

pivorasv@gmail.com

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Arūnas Bražinskas

Atsakinga sritis: prieinamumas

El. paštas:

arasbr@gmail.com

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Gina Ramanauskienė

Atsakinga sritis: LKD vidaus reikalai

El. paštas:

gina@vikada.lt

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Daiva Čekanavičiūtė

Atsakinga sritis: įvaizdis ir viešinimas

El. paštas:

cekdaiva@gmail.com

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Tomas Ivanauskas

(ATSISTATYDINO)

Atsakinga sritis: kultūra

El. paštas:

tomasinterpolas@gmail.com

 •  
 •  
 •  
 •  
G-QWL8RSHHTS