LKD - Lietuvos kurčiųjų draugija


2019 m. LKD vykdomoji projektai

 

Pirmas projektas

Projekto pavadinimas

Lietuvos kurčiųjų draugijos neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimas 2019 metais

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. sausio 1 d. - 2019 m. gruodžio 31 d.

Finansuojama suma

114 417 Eur

Projekto tikslas ir uždaviniai

Tikslas – skatinti asmenų su klausos negalia sėkmingą socialinį dalyvavimą visuomenėje, užtikrinant jiems teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Uždaviniai:

 • Ginti kurčiųjų teises ir atstovauti kurčiųjų interesams Lietuvoje, Europoje ir Pasaulio kurčiųjų judėjime, rengti bendrus dokumentus, vystyti kurčiųjų tarptautinę partnerystę;
 • Prisidėti prie LR teisinės bazės tobulinimo, šalinant kurčiuosius diskriminuojančias nuostatas;
 • Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į kurčiuosius, organizuojant švietimą, konferencijas bei visuomenines akcijas;
 • Vykdyti kurčiųjų bendruomenės švietimą per spaudą, internetą bei seminarų, konferencijų pagalba;
 • Kelti kurtiesiems paslaugas teikiančių asmenų kvalifikaciją;
 • Stiprinti regionuose veikiančias organizacijas bei neformalias bendruomenes;
 • Formuoti kurčiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžius per psichologines konsultacijas, aktyvų poilsį, paskaitas ir kitas veiklas;
 • Puoselėti kurčiųjų kultūrą bei gestų kalbą.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

 • Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų atstovavimas, teisių gynimas;
 • Tarptautinio bendradarbiavimo veikla;
 • Visuomenės švietimas apie kurčiuosius;
 • Kurčiųjų visuomeninių organizacijų stiprinimas bei papildomo finansavimo vadyba (bus teikiamos teisinės bei metodinės, projektų paraiškų rengimo konsultacijos, lankomasi organizacijose, organizuojami bendruomenių susitikimai, atliekama kurčiųjų apklausa, organizuojami mokymai);
 • Kurčiųjų teisių gynimo per viešinimą veikla (aktualūs straipsniai bei video gestų kalba internetinėje erdvėje);
 • Mokymai LKD asociacijos narių darbuotojams;
 • Kurčiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas (paskaitos - grupinės diskusijos pagyvenusiems žmonėms, nuotolinė psichologinė pagalba, psichologo paskaitos, tėvystės įgūdžių ugdymo grupės);
 • Savanorių mokymo programa;
 • Aktyvaus poilsio vaikų stovykla „Tylioji pasaka“ ir aktyvus poilsis poilsio namuose „Varpelis“ Šventojoje;
 • Kurčiųjų kultūros mėnuo (kultūriniai - informaciniai renginiai rugsėjo-spalio mėnesiais), dalyvavimas šventėje „Tau – Vilniau“;
 • Kurčiųjų saviveiklos meno festivalis.

Antras projektas

Projekto pavadinimas

Kurčiųjų bendruomenės dalyvavimas pilietinės visuomenės gyvenime

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. sausio 7 d. – 2019 m. lapkričio 29 d.

Finansuojama suma

43 299,57 Eur

Projekto tikslas ir uždaviniai

Ilgalaikis tikslas – stiprinti Lietuvos kurčiųjų draugijos ir jos organizacijų darbo efektyvumą, užmegzti ryšius su viešąsias paslaugas teikiančiomis organizacijomis, kad jos išmoktų kaip teikti paslaugas klausos sutrikimų turintiems žmonėms ir užtikrintų paslaugų prieinamumą, skatinti kurčiųjų bendruomenės savarankiškumą, motyvaciją, savanorystę, pilietiškumą, kompetencijų tobulinimą.

Trumpalaikis tikslas – įtraukti kuo daugiau klausos negalią turinčių asmenų į dalyvavimą rinkimuose.

Uždaviniai:

 • Organizuoti mokymus viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms apie paslaugų pritaikymą klausos negalią turintiems žmonėms;
 • Apmokyti kurčiųjų bendruomenės atstovus, kaip naudotis 112 programėle, ir suorganizuoti tolimesnį mokymą kurtiesiems;
 • Atstovauti Lietuvą tarptautiniuose renginiuose ir vykdyti patirties pasidalijimą;
 • Vykdyti organizacijų vadovų mokymus;
 • Suburti kurčiųjų savanorių komandą, apmokyti ir koordinuoti jų veiklą.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

 • Lietuvos atstovavimas tarptautiniuose renginiuose;
 • LKD darbuotojų kompetencijų kėlimas (kurčiųjų organizacijų vadovų vadybinių gebėjimų ugdymas, viešinimo medžiagos ir filmuko apie bendravimą su kurčiaisiais rengimas);
 • LR rinkimų sistemos pritaikymas klausos negalią turintiems žmonėms (strateginės partnerystės ir rekomendacijų teikimas, mokymai kurtiesiems)
 • Programėlės 112 pritaikymas (mokymai pagalbos tarnybų specialistams apie pagalbos teikimą kurtiesiems ir kurčiųjų mokymai apie programėlės naudojimą);
 • Savanorių mokymo programa ir įtraukimas į LKD veiklas ir renginius.

Trečias projektas

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


 

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą šioje svetainėje sutinkate, kad būtų naudojami reikalingi slapukai.

G-QWL8RSHHTS