2020 m. vykdomi projektai

2020 m. LKD vykdytų projektų apibendrinimus galite pasiskaityti paspaudę ČIA.

Projekto pavadinimas

„Lietuvos kurčiųjų draugijos stiprinimas - iš organizacijos vidaus į išorinį bendradarbiavimą“

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projektą finansuoja

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2020-01-02 – 2020-12-31

Fondo lėšomis finansuojama suma

48 890 Eur

Projekto tikslas

Ilgalaikis tikslas – stiprinti Lietuvos kurčiųjų draugijos ir jos organizacijų darbo efektyvumą, užmegzti ryšius su viešąsias paslaugas teikiančiomis organizacijomis, kad jos išmoktų kaip teikti paslaugas klausos sutrikimų turintiems žmonėms ir užtikrintų paslaugų prieinamumą, skatinti kurčiųjų bendruomenės savarankiškumą, motyvaciją, savanorystę, pilietiškumą, kompetencijų tobulinimą.

 

Projekto trumpalaikis tikslas – įdiegti vidinę komunikacijos sistemą ir sukurti išorinės komunikacijos strategiją, kaip pristatyti klausos negalią ir pritraukti papildomų finansavimo šaltinių.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

 • Lietuvos atstovavimas tarptautiniuose renginiuose;
 • Tarptautinės patirties pasidalijimas – bus pristatyta nauja rubrika „Pasaulio kurčiųjų naujienos“;
 • LKD darbuotojų kompetencijų kėlimas (mokymai apie nuotolinį darbą, darbą su savanoriais ir mentorystę, tęstiniai kursai apie išorinę komunikaciją ir finansų pritraukimą);
 • Televizijų darbuotojų mokymai, kaip tinkamai reprezentuoti kurčiuosius, rekomendacijų teikimas;
 • LR Seimo rinkimų pritaikymo stebėsena klausos negalią turintiems žmonėms, rekomendacijų teikimas;
 • Savanorių mokymo programa ir įtraukimas į LKD veiklas ir renginius.

 

Projekto pavadinimas

„Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2020 metais“

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projektą finansuoja

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2020-01-02 – 2020-12-31

Fondo lėšomis finansuojama suma

89 606 Eur

Projekto tikslas

Projekto tikslas – skatinti asmenų su klausos negalia sėkmingą socialinį dalyvavimą visuomenėje, užtikrinant jiems teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą.

 

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks*:

 • Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų atstovavimas, teisių gynimas;
 • Teisinė pagalba;
 • Visuomenės švietimas apie kurčiuosius;
 • Kurčiųjų teisių gynimo per viešinimą veikla;
 • Užsiėmimai visuomenei „Pažink kurčiųjų kultūrą“ LKD muziejuje;
 • Metodinė pagalba kurčiųjų organizacijoms;
 • Konferencijos apie klausos negalią;
 • Projektų vertinimo ir atrankos stebėsena
 • Lietuvos atstovavimas tarptautiniuose renginiuose;
 • Mokymai LKD asociacijos narių darbuotojams („Laiko planavimas“, „Darbas nuotoliniu būdu“, „Darbas su kompleksinę negalią turinčiais kurčiaisiais“);
 • Psichologinė pagalba nuotoliniu būdu (Skype LKD.psichologas);
 • Paskaitos psichologinėmis temomis;
 • Savanorių mokymo programa;
 • Vaikų stovykla „Tylioji pasaka“;
 • Aktyvaus poilsio stovyklos Šventojoje;
 • Kurčiųjų kultūros mėnuo;
 • Kurčiųjų saviveiklos meno festivalis.

 

* Veiklos gali kisti dėl 2020 m. vykstančios pandemijos ir paskelbto karantino.

 

 

2019 m. vykdomi projektai

2019 m. LKD vykdytų projektų apibendrinimus galite pasiskaityti paspaudę ČIA.

Projekto pavadinimas

Lietuvos kurčiųjų draugijos neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimas 2019 metais

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. sausio 1 d. - 2019 m. gruodžio 31 d.

Projektą finansuoja

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Finansuojama suma

114 417 Eur

Projekto tikslas ir uždaviniai

Tikslas – skatinti asmenų su klausos negalia sėkmingą socialinį dalyvavimą visuomenėje, užtikrinant jiems teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Uždaviniai:

 • Ginti kurčiųjų teises ir atstovauti kurčiųjų interesams Lietuvoje, Europoje ir Pasaulio kurčiųjų judėjime, rengti bendrus dokumentus, vystyti kurčiųjų tarptautinę partnerystę;
 • Prisidėti prie LR teisinės bazės tobulinimo, šalinant kurčiuosius diskriminuojančias nuostatas;
 • Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į kurčiuosius, organizuojant švietimą, konferencijas bei visuomenines akcijas;
 • Vykdyti kurčiųjų bendruomenės švietimą per spaudą, internetą bei seminarų, konferencijų pagalba;
 • Kelti kurtiesiems paslaugas teikiančių asmenų kvalifikaciją;
 • Stiprinti regionuose veikiančias organizacijas bei neformalias bendruomenes;
 • Formuoti kurčiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžius per psichologines konsultacijas, aktyvų poilsį, paskaitas ir kitas veiklas;
 • Puoselėti kurčiųjų kultūrą bei gestų kalbą.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

 • Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų atstovavimas, teisių gynimas;
 • Tarptautinio bendradarbiavimo veikla;
 • Visuomenės švietimas apie kurčiuosius;
 • Kurčiųjų visuomeninių organizacijų stiprinimas bei papildomo finansavimo vadyba (bus teikiamos teisinės bei metodinės, projektų paraiškų rengimo konsultacijos, lankomasi organizacijose, organizuojami bendruomenių susitikimai, atliekama kurčiųjų apklausa, organizuojami mokymai);
 • Kurčiųjų teisių gynimo per viešinimą veikla (aktualūs straipsniai bei video gestų kalba internetinėje erdvėje);
 • Mokymai LKD asociacijos narių darbuotojams;
 • Kurčiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas (paskaitos - grupinės diskusijos pagyvenusiems žmonėms, nuotolinė psichologinė pagalba, psichologo paskaitos, tėvystės įgūdžių ugdymo grupės);
 • Savanorių mokymo programa;
 • Aktyvaus poilsio vaikų stovykla „Tylioji pasaka“ ir aktyvus poilsis poilsio namuose „Varpelis“ Šventojoje;
 • Kurčiųjų kultūros mėnuo (kultūriniai - informaciniai renginiai rugsėjo-spalio mėnesiais), dalyvavimas šventėje „Tau – Vilniau“;
 • Kurčiųjų saviveiklos meno festivalis.

Projekto pavadinimas

Kurčiųjų bendruomenės dalyvavimas pilietinės visuomenės gyvenime

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. sausio 7 d. – 2019 m. lapkričio 29 d.

Projektą finansuoja

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Finansuojama suma

43 299,57 Eur

Projekto tikslas ir uždaviniai

Ilgalaikis tikslas – stiprinti Lietuvos kurčiųjų draugijos ir jos organizacijų darbo efektyvumą, užmegzti ryšius su viešąsias paslaugas teikiančiomis organizacijomis, kad jos išmoktų kaip teikti paslaugas klausos sutrikimų turintiems žmonėms ir užtikrintų paslaugų prieinamumą, skatinti kurčiųjų bendruomenės savarankiškumą, motyvaciją, savanorystę, pilietiškumą, kompetencijų tobulinimą.

Trumpalaikis tikslas – įtraukti kuo daugiau klausos negalią turinčių asmenų į dalyvavimą rinkimuose.

Uždaviniai:

 • Organizuoti mokymus viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms apie paslaugų pritaikymą klausos negalią turintiems žmonėms;
 • Apmokyti kurčiųjų bendruomenės atstovus, kaip naudotis 112 programėle, ir suorganizuoti tolimesnį mokymą kurtiesiems;
 • Atstovauti Lietuvą tarptautiniuose renginiuose ir vykdyti patirties pasidalijimą;
 • Vykdyti organizacijų vadovų mokymus;
 • • Suburti kurčiųjų savanorių komandą, apmokyti ir koordinuoti jų veiklą;

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

 • Lietuvos atstovavimas tarptautiniuose renginiuose;
 • LKD darbuotojų kompetencijų kėlimas (kurčiųjų organizacijų vadovų vadybinių gebėjimų ugdymas, viešinimo medžiagos ir filmuko apie bendravimą su kurčiaisiais rengimas);;
 • LR rinkimų sistemos pritaikymas klausos negalią turintiems žmonėms (strateginės partnerystės ir rekomendacijų teikimas, mokymai kurtiesiems);
 • Programėlės 112 pritaikymas (mokymai pagalbos tarnybų specialistams apie pagalbos teikimą kurtiesiems ir kurčiųjų mokymai apie programėlės naudojimą);
 • Savanorių mokymo programa ir įtraukimas į LKD veiklas ir renginius.

Projekto pavadinimas

Sveikos mitybos įpročių puoselėjimas kurčiųjų bendruomenėje

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. birželio 24 d. – 2019 m. gruodžio 20 d.

Projektą finansuoja

Sveikatos apsaugos ministerija

Finansuojama suma

38 000 Eur

Projekto tikslas ir uždaviniai

Formuoti ir stiprinti klausos negalią turinčių asmenų sveikos mitybos įpročius, vykdant konsultavimą, mokymą, informacijos teikimą ir įgūdžių formavimą.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

 • susitikimai ir mokymai vaikams ir suaugusiems apie sveiką mitybą;
 • praktinės sveiko maisto ruošimo valandėlės vaikams ir suaugusiems;;
 • individualios konsultacijos su kūno masės analizavimu, mitybos įpročių įsivertinimu;
 • sveikatingumo stovykla, kurioje bus kalbama ir praktiškai bandoma, kas yra sveika mityba ir sveika gyvensena, kas yra emocinis valgymas ir intuityvus valgymas, kokie yra sveiki svorio reguliavimo būdai ir pan.;
 • rengiami informaciniai filmukai (apie sveikos mitybos mitus, klausimai-specialistų atsakymai, sveikos mitybos terminų aiškinamieji video gestų kalba), prevenciniai filmukai (trumpai apie sveiką-nesveiką maistą, ligas ir mitybos sutrikimus).
G-QWL8RSHHTS