LR teismų sistema: Konstitucinis Teismas

Advokatė Marija Židonienė aiškina, kas yra Konstitucinis Teismas ir kokios jo galios.

 

Konstitucija yra aukščiausios galios teisės aktasVisi priimti įstatymai negali prieštarauti Konstitucijai.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas garantuoja Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą spręsdamas, ar įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieštarauja Konstitucijai, taip pat, ar Respublikos Prezidento bei Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.

Pavyzdys: LR Konstitucijoje numatyta, kad žmogaus teisės ir laisvės neliečiamos ir gali būti ribojamos tik įstatymu. Koronaviruso pandemijos metu asmens teisės ir laisvės šalyje buvo apribotos Vyriausybės nutarimu įteisinus galimybių pasą. Buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą, kad šis išaiškintų, ar asmens teisių ribojimas nutarimu neprieštarauja Konstitucijai. Po kurio laiko procesas buvo nutrauktas, nes buvo panaikintas pats Vyriausybės nutarimas, tačiau Konstitucinio Teismo sprendimas dėl asmens teisių ir laisvių buvo aiškus.

Kas sudaro Konstitucinį Teismą?

Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai. Po tris Konstitucinio Teismo teisėjus skiria LR Prezidentas, Seimo pirmininkas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

Konstitucinis Teismas nevykdo išankstinės įstatymų konstitucingumo kontrolės. Jis sprendžia jau priimtų įstatymų ir kitų teisės aktų konstitucingumo klausimus. Konstitucinis Teismas bylą nagrinėja tik tada, kai Konstitucijoje nustatyti subjektai kreipiasi į jį su prašymu ištirti įstatymo ar kito teisės akto atitiktį Konstitucijai.

Kas gali kreiptis į Konstitucinį Teismą?

Teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą turi Vyriausybė, Seimo nariai, teismai ir Prezidentas, taip pat yra numatyta ir asmens individualus kreipimasis.

Asmuo į Konstitucinį Teismą gali kreiptis tik dėl pažeistų savo paties, o ne dėl kitų asmenų  teisių ar laisvių ar dėl abejonių apskritai Lietuvoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų atitiktimi Konstitucijai. Asmuo Konstituciniam Teismui gali skųsti ne patį sprendimą, nuosprendį, kitų valstybės ar savivaldybės institucijų sprendimus, bet įstatymą ar kitą teisės aktą, kuris taikytas priimant sprendimą, nuosprendį.

Dėl visų šių teisės aktų atitikimo Konstitucijai į Konstitucinį Teismą kreiptis taip pat turi teisę kiekvienas asmuo, jeigu mano, kad tokio teisės akto pagrindu priimtas sprendimas pažeidė jo konstitucines teises ar laisves ir jis išnaudojo visas teisinės gynybos priemones. Toks asmuo į Konstitucinį Teismą gali kreiptis tik tada, kai byloje dėl jo konstitucines teises ar laisves pažeidžiančio sprendimo yra priimtas galutinis ir neskundžiamas bendrosios kompetencijos ar administracinio teismo sprendimas, kuriuo byla išnagrinėta iš esmės arba atsisakyta priimti skundą, t. y. toks teismo sprendimas, kuriuo užkertamas kelias tolesnei pažeistų asmens teisių ar laisvių gynybai bendrosios kompetencijos ar administraciniuose teismuose. Į Konstitucinį Teismą dėl pažeistų konstitucinių teisių ar laisvių galima kreiptis ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

 

Vaizdo įrašas parengtas įgyvendinant projektą „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2022 metais“, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Vertimą atliko Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0