2024 m. projektai

2024 m. projektai

Projekto pavadinimas

„VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2024 m. sausis - gruodis

Projektą finansuoja

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Finansuojama suma

40 280 Eur 

Projekto tikslas

Projekto tikslas – skatinti skirtingų kartų bendradarbiavimą ir suteikti senjorams galimybę judėti koja kojon su išmaniaisiais įrenginiais ir technologijomis. Suteikti jiems galimybę kreiptis iškilus klausimams, nes neretai vyresnio amžiaus žmogus baiminasi prietaisų, palengvinančių kasdieninį gyvenimą, nes neturi žmogaus, kuris apmokytų jais naudoti jų gimtąja kalba - lietuvių gestų kalba.

Numatomos vykdyti veiklos

Numatomos veiklos:

 • Susitikimas su bendruomenės nariais;
 • Projekto veiklos pristatymas;;
 • Bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymo jaunimui;
 • Informacinių gebėjimų ugdymas senjorams;
 • Mokymų medžiagos parengimas;
 • Jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių bendrų veiklų organizavimas;
 • Priemonių įsigijimas. 

Projekto pavadinimas

Muzikos kūrimo dirbtuvės kurtiesiems: himno kūrimas ir pristatymas

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2022 m. kovas-rugsėjis

Projektą dalinai finansuoja

Lietuvos kultūros taryba

Fondo lėšomis finansuojama suma

10 000 Eur

Projekto tikslas

Sudaryti sąlygas Lietuvos kurčiųjų bendruomenės meninei saviraiškai ir kūrybiškumui inicijuojant muzikines kūrybines dirbtuves, kurių metu bus sukurtas unikalus kurčiųjų bendruomenės himnas.

Numatomos vykdyti veiklos

 • Kūrybinio rašymo bei ritmikos kūrybinės dirbtuvės klausos negalią turintiems atlikėjams.
 • Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų atstovavimas savivaldybių lygmeniu;;
 • Kurčiųjų bendruomenės himno adaptavimas girdintiems, randant tam tinkamiausią melodiją ir teksto ritmiką.
 • Judesio bei vizualinio vernakulo dirbtuvės klausos negalią turintiems atlikėjams.
 • Lietuvos kurčiųjų bendruomenės himno pristatymas visuomenei VšĮ Kaunas 2022 organizuojamame Fluxus festivalyje.

Projekto pavadinimas

„Media, reliable information and deaf people in Europe 2020“ – Deafmedia

Projekto partneriai

Koordinatorius - Ispanijos kurčiųjų konfederacija, kiti dalyviai: Inovacijų ir technologijų fondas (Ispanija), Kroatijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, Red Bee Media Limited (Jungtinė Karalystė) ir Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2021-01-04 – 2022-12-31

Projektą finansuoja

ES Erasmus+ programa

Bendra viso projekto finansuojama suma

195 510 Eur

Projekto tikslas

Skatinti klausos negalią turinčių žmonių prieigą prie informacijos ir paruošti kurčiuosius vertėjus arba diktorius dirbti žiniasklaidoje.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu bus analizuojami kiekvienos šalies kurčiųjų poreikiai gauti informaciją ir esama situacijavalstybėse apie tai, kaip šiuo metu teikiamos žinios kurtiesiems. Pagrindinė projekto veikla – atrinkti ir apmokyti kurčiuosius, kurie dirbs žiniasklaidoje (televizijoje ir/ar internetu) kaip vertėjai arba diktoriai. Projekto partneriai organizuos susitikimus skirtingose šalyse, kad įgytų patirties apie skirtingą kiekvienos šalies situaciją: kaip gyvena kurtieji, kaip jie gauna informaciją, kaip dirba jų kurtieji vertėjai arba diktoriai ir pan. Atrinktiems kurtiesiems vertėjams arba diktoriams mokymai vyks Jungtinėje Karalystėje (UK) Red Media Limited kurčiųjų televizijoje.

Projekto pavadinimas

Lietuvių gestų kalbos literatūros kūrinių leidinio parengimas ir leidyba

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2022 m. vasaris-lapkritis

Projektą finansuoja

Lietuvos kultūros taryba

Bendra viso projekto finansuojama suma

8 150 Eur

Projekto tikslas

Skatinti kurčiųjų meninės raiškos sklaidą, supažindinant visuomenę su autentiškais Lietuvos kurčiųjų literatūros kūriniais.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

 • Kurčiųjų poetų kūrinių atrinkimas ir paruošimas filmavimui;
 • Kurčiųjų poetų kūrinių filmavimo ir montavimo darbai;;
 • DVD diskų įrašymas ir paruošimas;
 • Spausdinto leidinio (DVD priedo) paruošimas, maketavimas ir spauda;
 • Leidinio sklaida įstaigoms.
 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą šioje svetainėje sutinkate, kad būtų naudojami reikalingi slapukai.

G-QWL8RSHHTS