LKD prezidento sveikinimas su Tarptautine kurčiųjų diena

]Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Vytautas Pivoras Lietuvos kurčiųjų draugijos vardu sveikiną visą Lietuvos kurčiųjų bendruomenę su Tarptautine kurčiųjų diena!

LKD prezidento sveikinimas su Tarptautine kurčiųjų diena

Video naujienos gestų kalba

Vadovų mokymai [2015-10- 5]

Kurtieji pasaulyje

Kurčiųjų kultūros aktualijos

Diena, kai kurtieji pasijuto lygūs

Rugsėjo 30-ąją pirmąkart Seimo istorijoje įgyvendintas projektas „Diena su LR Seimo nariu“. Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, vadovaujama seniūnės Irenos Šiaulienės, pakvietė 18 kurčiųjų jaunimo atstovų į praktiką. Kiekvienam jaunuoliui buvo paskirtas praktikos vadovas – Seimo narys. Tądien iki pietų jie dirbo drauge: dalyvavo tuo metu vykstančiuose komitetų, komisijų posėdžiuose, pasitarimuose, radę laisvą minutėlę bendravo. 

Skaityti plačiau

Ypatingą dieną Vilniaus KRC- triguba šventė

Rugsėjo paskutinįjį šeštadienį Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras (VKRC) sukvietė visus kurčiuosius į trigubą šventę - Tarptautinę kurčiųjų dieną, gestų kalbos 20-mečio sukaktį bei VKRC 15 metų gimtadienio šventę. Šios šventės stebėti atvyko ne tik gausus būrys įvairaus amžiaus kurčiųjų, bet ir kviestiniai svečiai: Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė, LKD prezidentas Vytautas Pijoras, viceprezidentas Kęstutis Vaišnora ir kiti.

Skaityti plačiau

Vizituojantis surdopedagogas – jau realybė

Nuo šių mokslo metų rugsėjo 1-osios Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) dirba vizituojantis surdopedagogas, kuris teikia pagalbą sutrikusios klausos ar kochlearinius implantuos naudojantiems vaikams, ugdomiems bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Skaityti plačiau

Mūsų žmonės

Mokytojo J.Glembockio nuopelnai kurčiųjų kultūrai (su vertimu į lietuvių gestų kalbą)

Šiandien Lietuvos kurčiųjų draugija yra stipri organizacija, atstovaujanti kurčiųjų teises. Tačiau reikia neužmiršti ir istorijos, visų šių teigiamų pokyčių pradžios. 

Skaityti plačiau

Kurčiųjų keliai, siekiant mokslo (su vertimu į lietuvių gestų kalbą)

Šiais laikais vis daugiau jaunų kurčiųjų baigę mokyklą ne iškart ieškosi darbo, o pasirenka toliau mokytis. Smalsu sužinoti, kaip buvusiems moksleiviams sekasi mokslo labirintuose. 

Skaityti plačiau

Kur slypi neišsenkantis energijos šaltinis?

Kurčiųjų bendruomenei gerai pažįstama Ulijana Petraitienė jau beveik metus vadovauja Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai (PPT). Pradėjusi dirbti tarnyboje ji nenukirpo gijos, jungiančios ją su kurčiaisiais. PPT teikiamos paslaugos ir klausos sutrikimų turintiems vaikams bei jų tėveliams.

Skaityti plačiau

Surdologijos centro konsultacijos

[2013-09-28]

Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos programa

2014 metai[2014-04- 3]

Projektai

Kartu mes galime daug[2015-04-27]

Socialinės naujienos

Sportas

Skelbimai

Reikalingos siuvėjos[2013-11-12]

LKD ragina dalintis[2013-09- 6]

Sveikata

Leidiniai