Atvejo vadyba

Atvejo vadybos paslaugos teikiamos asmenims su klausos negalia

 

Paslaugų teikėjas – Lietuvos kurčiųjų draugija. Paslaugos pradėtos teikti 2018 m. spalio 1 d.

Atvejo vadybos paslaugos – tai individuali ir kompleksiška pagalba kurčiajam spręsti įvairias problemas, nustatant klausos negalią turinčio asmens individualius poreikius ir galimybes. Atvejo vadybininkas organizuoja reikiamų specialistų pagalbą, koordinuoja jų pagalbos teikimą, užtikrina reikalingų paslaugų prieinamumą klientui prieinama forma. Tokiu būdu siekiama kuo didesnio klausos negalią turinčio asmens socialinio dalyvavimo visuomenėje bei integravimo į bendruomenę.

Šias paslaugas gali gauti visi klausos sutrikimą turintys asmenys, kuriems reikalinga ne vieno specialisto, o kompleksinė pagalba. Paslaugos teikiamos nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos: darbuotojas teikia pagalbą viso regiono gyventojams.

Visos paslaugos teikiamos gestų kalba ar kitu klientui priimtiniausiu būdu. Paslaugos nemokamos.

Paslaugų teikimą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

 

Atvejo vadybininkų priėmimo laikas ir kontaktai:

 

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras

Rima Paulauskienė

Tel. Nr.: +370 684 63542, el. paštas: rima.paulauskiene.lt@gmail.com

 

VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras

Vytautas Valiauga

Tel. Nr.: +370 622 10706 (SMS), el. paštas: vytasvaliauga@gmail.com

 

VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras

Rita Navitskė

Tel. Nr.: +370 622 09167 (SMS), el. paštas: ritanavitske@gmail.com

 

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

Aurelija Bartkevičiūtė

Tel. Nr.: +370 622 51463 (SMS), el. paštas: bartkaura@gmail.com

 

VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

Raimonda Vaičeliūnienė

Tel. Nr. +370 606 75662, el. paštas: raimondavaice@gmail.com

 

 

Veiklą koordinuoja Lietuvos kurčiųjų draugijos projektų vadovė:

Donata Lukošienė, Tel. Nr.: 867464986, el. p.: luk.donata@gmail.com

 

LKD siekia bendradarbiauti su socialinių paslaugų centrais ir kitomis įstaigomis:

  • jeigu kurčiųjų įstaigos sužino apie šeimas, kurioms reikia pagalbos, kreipiasi į soc. paslaugų centrą ir aptaria iškilusį atvejį;
  • jeigu soc. paslaugų centro darbuotojai savo darbe susiduria su klausos negalią turinčiu asmeniu, pirmiausia, organizuoja, kad bendraujant su juo visada dalyvautų gestų kalbos vertėjas, nes nei susirašinėjimas, nei skaitymas iš lūpų negarantuoja pilno asmens supratimo;
  • organizuojamuose posėdžiuose turėtų dalyvauti ir kurčiųjų atvejo vadybininkas, kuris gestų kalba gali išaiškinti kurčiajam problemą ir numatomą pagalbą, gali išsiaiškinti kodėl ir kaip problemą mato kurčiasis, taip pat kurčiųjų atvejo vadybininkas pasiūlys, nukreips, kokią pagalbą galima gauti gestų kalba, kokias paslaugas teikia kurčiųjų reabilitacijos centras;
  • kurčiųjų atvejo vadybininkas taip pat gali dalyvauti nustatant rizikas šeimoje, toliau bendrauti, tarpininkauti su šeima ir teikti kitą pagalbą pagal situaciją.

Tikimės abipusio bendradarbiavimo ir galimybės prisidėti, kad kurtiesiems pagalba būtų dar tikslingesnė ir efektyvesnė.

G-QWL8RSHHTS