LKD neeilinis suvažiavimas 2024

Infromacija apie balandžio 13 d. LKD būstinėje Vilniuje surengtą neeilinį XXXIII suvažiavimą. 

Balandžio 13 d. Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) būstinėje Vilniuje surengtas neeilinis XXXIII suvažiavimas. 

2023 metų veiklų apžvalga.

Iki 2023 m. gegužės pabaigos LKD veiklas vykdė komanda, vadovaujama dabar jau kadenciją baigusio prezidento Kęstučio Vaišnoros. Birželio 1 d. iš jo pareigas perėmė naujai išrinkta prezidentė Vaida Lukošiūtė, subūrusi savo LKD komandą.

Pareigų perėmimas vyko sklandžiai, tad ir dėmesys LKD įgyvendinamai strategijai išliko nuoseklus. 7 kartus per metus rinkęsis LKD valdymo organas, be kitų klausimų, daug dėmesio skyrė Draugijos turto optimizavimui. Uždaryta VšĮ Lietuvių gestų kalbos institutas, pradėtas UAB „Elkados“ Panevėžyje likvidavimas. Likvidatoriumi, RV nutarimu, paskirtas įmonių UAB „Atropos“ ir UAB „Neverestos“ direktorius Martynas Lankutis. 

Tačiau procesas nebuvo sklandus, kaip tikėtasi, dėl skirtingų šalių interesų, ir RV priėmė sprendimą kreiptis į teismą įmonei kelti bankroto bylą. Ši nesėkmė tapo pamoka: į ją atsižvelgta formuojant 2024 m. turto optimizavimo strategiją. RV nariai ne tik posėdžiavo, bet ir įsitraukė į darbo grupes, kuriose aktyviai gynė kurčiųjų teises. 

2023 m. laimėjus viešuosius pirkimus buvo teikiamos psichologų ir atvejo vadybininkų paslaugos lietuvių gestų kalba (LGK). 

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2023 metais“. Jo lėšomis buvo teikiamos teisininko konsultacijos ir paslaugos, vykdytos švietėjiškos veiklos apie lietuvių gestų kalbą (LGK), kurčiųjų kultūrą bei internetinės svetainės pritaikymą klausos negalią turintiems asmenims. 

Projekto naujovė – įtraukiojo ugdymo skatinimas. Šiuo tikslu tikslinei grupei skaitytos paskaitos, kaip ugdyti vaiką su klausos negalia. Taip pat Kėdainiuose surengta LKD respublikinė meno šventė. Didžiausias metų renginys buvo LKD 85-metis „Esame kartu“. Jis bendruomenę sukvietė į į Kauną, kur savo pasirodymais džiugino Ukrainos teatro kolektyvas „Vaivorykštė“. 

Į tarptautinius renginius – EUD GA Stokholme (Švedija) ir WFD GA Jeju (Pietų Korėja) patirties semtis vyko LKD prezidentė V. Lukošiūtė  ir RV narys K. Vaišnora.

Pranešimą dariusi prezidentė taip pat minėjo kelis projektinius susitikimus. Jie buvo skirti 2024 m. įsigaliojusios negalios reformos, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje akreditavimo, įtraukiojo ugdymo, prieinamumo, artėjančių LR rinkimų aplinkos pritaikymo klausos negalią turintiems piliečiams klausimams aptarti. 

Antrasis LKD įgyvendintas projektas buvo tarptautinis ir vykdomas kartu su Kroatijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija. Partneriai: LKD ir Ispanijos įmonė APDI. 2022 m. rudenį startavęs projektas baigėsi šių metų kovą. Jo tikslas – parengti bazinę kurčiųjų GK vertėjų mokymų programą ir sukurti erdvę GK vertėjų kvalifikacijai tobulinti, naujoms žinioms įgyti. 2023 m. surengti 2 mokymai: 3 dienų Kroatijoje ir 3 d. Lietuvoje. Projekte dalyvavo 3 girdintys ir 3 kurti vertėjai iš Lietuvos. Tarptautinis projektas sudarė galimybes ne tik įgyti naujų žinių bei patirties, bet ir pasidalinti Lietuvoje puikiai veikiančia vertimo paslaugų praktika. 

2023 m. ir 2024 m. finansai.

Revizijos komisija informavo, kad 2023 m. išlaidų buvo patirta keliolika tūkstančių eurų mažiau nei suplanuota. Visos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

2024 m. suvažiavimo delegatų buvo prašoma leisti naudoti lėšas Šv. Kazimiero g. 3 pastato pirmo aukšto remontui. Nors atrodo, kad logiška būtų dėmesį pirmiausiai sutelkti stogo remontui, bet, kaip teigė V. Lukošiūtė, norėdama teikti paramos pastato remontui paraišką, LKD pirmiausiai privalo „įdarbinti“ pirmo aukšto patalpas, kad galėtų potencialiems rėmėjams pagrįsti pastato funkcinę vertę. Pernai LKD sulaukė kelių galimų nuomininkų žvalgytuvių, deja, patalpų būklė visus atbaidė. Sprendimų imtis privalu ir todėl, kad kasmet  pastato komunaliniai mokesčiai stipriai paplonina LKD kišenę: reikia per 20 tūkst. eurų. Taip pat prašyta naudoti lėšas kompiuterinei įrangai įsigyti, padidinti administracinių išlaidų sumą. 

Pasiūlymai ir diskusijos.

Patvirtinus veiklų ir finansines ataskaitas, svarstyta ir nutarta šiemet nešaukti eilinio suvažiavimo. Neeilinis suvažiavimas sušauktas, kad Registrų centrui pagal terminus laiku būtų pateiktos patvirtintos veiklų ir finansinės ataskaitos, nes tik tokiu atveju bus galima LKD dalyvauti 2025 m. skelbiamuose konkursuose.

Diskusijų dėmesio centre vėl buvo įtraukusis ugdymas ir LGK. Prisiminta, kad LKD prezidentė su LKNUC atstovais bei kurčiais mokiniais rugsėjo mėnesį lankėsi ŠMSM ir diskutavo dėl LGK valstybinio egzamino. Delegatai pageidavo, kad rengiant egzaminą būtų parengta  ir tinkama LGK žinių vertinimo strategija, apibrėžti LGK mokėjimo lygiai. Taip pat ragino siekti, jog egzaminai ir patikros kurtiesiems turėtų būti pritaikyta, galbūt net supaprastinta atsižvelgiant į dėl negalios silpnesnius lietuvių kalbos įgūdžius.

Vadovaudamiesi patvirtintomis 5 metų veiklos gairėmis (2023–2028), vieni delegatai ragino LKD komandą rengti LGK gestų kalbos mokymosi, vertimo paslaugų teikimo mokymus, kryptingiau teikti pagalbą kitataučiams, ypač ukrainiečiams. Kiti siūlė papildomas priemones: ieškoti galimybių atnaujinti LGK metodininkų įdabinimą kurčiųjų mokyklose, siekti, jog darbuotojų, dirbančių su kurčiaisiais, darbo sutartyse būtų įtraukti reikalavimai mokėti LGK, bendradarbiauti su kurčiųjų ugdymo įstaigomis. Ne vienas delegatas piktinosi prastėjančia vertimo kokybe televizijoje (sumažėjo vertėjo „langas“), gausiu klaidų skaičiumi titruose. Nerimauta, kad įsigaliojus įstatymui dėl informacijos prieinamumo Vertimo centras (LGKVC) patiria didžiulį užsakymų krūvį. 

Su dokumentais galite susipažinti čia:

LKD 2023 m. veiklos ataskaita (.pdf)

LKD 2023 m. veiklos ataskaita (gestų kalba)

 

Dėkojame delegatams už aktyvų dalyvavimą, pateiktus pasiūlymus, įžvalgas bei iškeltas diskusijas.

Daugiau nuotraukų ČIA.

 

Kitas LKD Suvažiavimas vyks 2025 metais.

Informacija bus pildoma. 

 

LKD ir „Akiračio“ informacija

 

 

 

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0