LKD Valdybos posėdis | 2024-04-10

Informacija apie 2024 m. balandžio 10 d. įvykusį LKD Valdybos posėdį.

 

Balandžio 10 d. surengtas LKD Respublikinės valdybos posėdis. Jame LKD įmonės pristatė 2023 m. balansus ir finansines ataskaitas, o kurčiųjų centrai bei „Akiračio redakcija“ – veiklos ir finansines ataskaitas. 

LKD įmonių padėtis

Vilniuje veikianti UAB „Vikada“ užsiima siuvimo veikla bei verčiasi patalpų nuoma. Pasak direktorės Ginos Ramanauskienės, įmonėje situacija stabili. Didesnis pelnas yra iš nuomos veiklos, bet tęsiama ir siuvimo veikla. Ieškoma naujų veiklų, svarstoma, kad perspektyvu galėtų būti bendrovėje teikti skalbimo paslaugą, ypač lino. Įmonės vadovė aktyviai dalyvauja tarptautinėse mugėse, kur semiasi idėjų ir ieško naujų partnerių. 

Kaune veikianti įmonė UAB „Atropa“, kaip teigia jos direktorius Martynas Lankutis, atsigauna. Jau grąžinta COVID-19 pandemijos metu susidariusi skola Valstybinei mokesčių inspekcijai. Ankstesnė direktorė atsistatydino būtent todėl, kad nepavyko įmonei gauti pelningų siuvimo užsakymų, dėl to trūko lėšų išsilaikyti. Naujas direktorius susitelkė į nuomos veiklą, įrengė saulės elektrinę. Apskaičiavo, kad jos įrengimas atsipirks per 4 artimiausius metus, o paskui  pradės duoti finansinę naudą likusius 21 -erius metus.  

UAB „Neveresta“, kurios buveinė yra Kauno rajone ir kuriai vadovauja direktorius M. Lankutis, laikosi stabiliai. Čia pagrindines pajamas generuoja maisto prekių parduotuvė bei nuomos veikla. Siekdamas, kad nuomininkai jaustųsi patogiai, direktorius daug dėmesio skyrė administracinio pastato patalpų atnaujinimui ir geram estetiniam vaizdui sukurti. Ir tai pasiteisino. Tačiau, anot jo, „Neverestos“ teritorija yra didžiulė, pagrindinį administracinį pastatą supa daug apleistų pastatų ir nenaudojamos teritorijos, tad viską sutvarkyti – per didelis finansinis iššūkis. 

Vis dėlto, nerimaudamas, kad netrukus Neveronyse iškilsiantis prekybos centras IKI gali smarkiai paveikti prekių apyvartą parduotuvėje, vadovas svarsto ir apie atsarginį variantą, kai svarbiausią vaidmenį „perimtų“ patalpų nuomos veikla. 

Panevėžyje veikusios UAB „Elkados“ situacija yra ypač prasta. Bendruomenė apie tai buvo informuota: iš pradžių – kai bendrovėje susiklostė prasta padėtis, ir vėliau, kai RV nusprendė pradėti likvidavimo procesą. Tačiau likvidavimo procesui nepasisekus, buvo kreiptasi į teismą ir prašoma leisti skelbti įmonės bankrotą. Iš pradžių teismas prašymą atmetė, nes, paaiškėjo, kad turi būti atliktos tam tikros procedūros, o viską sutvarkius – prašymą tenkino ir šiuo metu pradėta UAB „Elkados“ bankroto procedūra, teismas paskyrė bankroto administratorių.

Kurčiųjų centrai

2023 m. kurčiųjų organizacijos teikė akredituotą socialinės priežiūros paslaugą – socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas. Vilniaus apskrityje paslaugos suteiktos 325, Kauno apskrityje – 414, Klaipėdos apskrityje – 133, Šiaulių apskrityje – 49, Panevėžio apskrityje – 130 asmenų (iš  viso – 1051 asm.). Paslaugas finansuoja miestų ir rajonų savivaldybės bei Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (Agentūra). Iš viso kurčiųjų centrai minėtoms paslaugoms teikti 2023 m. iš valstybės ir savivaldybių biudžeto gavo 638 398 eurus. Už šią sumą teikta individuali pagalba asmenims su klausos negalia, rengti renginiai, paskaitos, pažintinės ir kultūrinės išvykos bei dalyvauta LKD veiklose. Organizacijos džiaugėsi, kad, 2023 m. pakeitus finansavimo tvarką, padėtis paslaugų asmenims su klausos negalia sektoriuje labai pagerėjo: ir kiekybiškai, ir kokybiškai. Atsirado galimybė įdarbinti daugiau specialistų, sudaryti jiems geresnes darbo sąlygas bei teikti kokybiškesnes paslaugas klientams. 

Problemos

Po pristatymo miestų vadovai kalbėjo apie tai, kas dabar labiausiai rūpi. Pirmiausiai po COVID-19 pandemijos labai daug paslaugų sektoriaus įmonių perėjo prie darbo nuotoliniu būdu. Tad tikru iššūkiu yra nuotoliniu būdu gauti draudimo, komunalinių paslaugų įmonių, banko konsultacijas. Kurčiasis kalbėti telefonu negali, o konsultantai atsisako teikti informaciją tretiesiems asmenims, t. y. vertėjams ir socialiniams darbuotojams. Problemų yra gydymo įstaigose. Keletas iš jų turi planšetes su įdiegta „Skype“ programa, tačiau jų nenaudoja. 

VšĮ Akiratis. 2023 m. „Akiratis“ pilnai įgyvendino suplanuotą veiklą – išleido 10 „Akiračio“ numerių, naudodamas projektines lėšas ir lėšas, gautas iš prenumeratos. Redaktorė Nijolė Krasniauskienė informavo, kad šiemet situacija kur kas sudėtingesnė. Agentūros skirtų lėšų suplanuotiems 10 leidinių išleisti nepakaks, o naujai įsteigtas Medijų rėmimo fondas (MRF) konkursinių paraiškų priėmimą, užuot surengęs, kaip buvo tikimasi, 2023 m. pabaigoje, paskelbė tik šiemet kovo 4 d. Konkurso rezultatai bus žinomi maždaug gegužės pabaigoje ir net sėkmės atveju finansavimas numatytas tik nuo balandžio 1 d. Tad iki rezultatų paskelbimo teks dirbti nežinomybės ir lėšų stygiaus sąlygomis, sakė pranešėja.  

Diskusija

Po planinių klausimų aptarimo RV nariai diskutavo. Plačiausiai aptartas pasirengimas neeiliniam LKD XXXIII suvažiavimui. O po to vėl susitelkta į šiuo metu labai aktualią – įtraukiojo ugdymo temą. RV nariai ir toliau laikosi vieningos pozicijos: įtraukusis ugdymas kurtiesiems yra tik tada, jei paisoma klausos negalią turinčių mokinių poreikių ir teisių. Taip pat RV nariai sieks, kad gimus klausos negalią turinčiam mažyliui, prieš pasirenkant ugdymo ir klausos reabilitacijos būdus, tėvams būtų suteikta visa reikalinga objektyvi informacija, įskaitant ir informaciją apie ugdymo gestų kalbos pagrindu naudą.  

,,Akiračio" informacija

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0