XXVIII LKD Suvažiavimas Panevėžyje

Gegužės 25 d. VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre įvyko XXVIII Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) Suvažiavimas, kuriame patvirtinta 2018 m. veiklos ataskaita. Suvažiavimui pirmininkavo Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė.

Gegužės 25 – osios rytą VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro salėje ėmė rinktis LKD Suvažiavimo delegatai. Po XXVII įvykusio rinkiminio Suvažiavimo, kuomet išrinktas naujas LKD prezidentas, o Suvažiavimas truko net 2 dienas, šiais metais viskas vyko kiek papraščiau ir tumpiau.


Pristatyta veiklos ataskaita

Susirinkusiems delegatams buvo pristatyta 2018 m. veiklos ataskaita. Visiems buvo įdomu kaip seksis naująjam LKD prezidentui vykdyti savo pareigas ir kokie yra rezultatai. Padaryta iš ties daug, kaip reikšmingiausi įvykiai išskiriami: ypatingai svarbus Lietuvos kurčiųjų draugijos laimėjimas – patvirtintas klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo 2018 – 2020 metų veiksmų planas. Tai pirmą kartą istorijoje sukurtas tokio pobūdžio dokumentas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygmenyje, kuris apima įvairias kurčiųjų gyvenimo sritis, įtraukdamas įvairias ministerijas, institucijas, numatant veiksmus, priemones ir lėšas; Lietuvos kurčiųjų draugija laimėjo viešąjį konkursą teikiant atvejo vadybos paslaugas klausos negalią turintiems asmenims; Sukurtas naujas LKD logotipas (autorius: Linas Miskelis); Įspūdingai pažymėtas LKD 80 – metis. Taip pat buvo organizuojami renginiai kartu su LKJA, LGKVA. Pirmą kartą suorgtanizuota Atvirų durų diena LKD ir kiti svarbūs įvykiai, apie kuriuos plačiau galite pasiskaityti viešoje 2018 m. LKD veiklos ataskaitoje.
Po prezidento pranešimo apie 2018 m. nuveiktus darbus, LKD Revizijos komisijos pirmininkė Greta Gustienė pristatė LKD Revizijos ataskaitą. Po pranešimo vyko ataskaitų tvirtinimas. Revizijos komisijos ataskaita ir 2018 m. LKD veiklos ataskaita buvo patvirtintos susirinkusių delegatų.


LKD 2019 m. sąmatos sudarymas

Po pristatytų ataskaitų visų dėmesys krypo į 2019 m. LKD sąmatą. Šiais metais nuspręsta, kad yra skiriama konkreti parama kurčiųjų reabilitacijos centrams, delegatų teigimu, kad remontai centruose iš ties yra svarbūs ir, kad šiuo klausimu reikia galvoti atsargiai, nes taupant ateityje viskas kainuotų dar brangiau. Taip pat priimtas sprendimas, kad LKD yra reikalingas rezervas, kad įvykus nenumatytiems atvejams (pvz.krizė) LKD turėtų atidėtų lėšų.

Diskusija dėl Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prioritetų

Valdybos nariai Vytautas Valiauga ir Arūnas Bražinskas kalbėjo apie Lietuvių gestų kalbos prioritetus, iškeldami klausimą kas tai yra prioritetas, teikiant gesų kalbos vertimo paslaugas. Nutinka taip, kad vienu metu vertėjo reikia keliems asmenims ir kaip nuspręsti kuriam iš jų vertėjo reikia labiau. Todėl reikėtų pagalvoti šiuo klausimu ir nuspręsti dėl gestų kalbos vertimo paslaugų prioritetų.


Kiti klausimai

Valdybos narys Tomas Ivanauskas pasidalino įspūdžiais iš Rumunijos, kur vyko Europos kurčiųjų sąjungos Generalinė Asamblėja. Apie tai plačiau skaitykite birželio mėn. „Akiračio“ mėnraštyje.

Suvažiavimo pabaigoje buvo iškeltas klausimas kaip mokytojams pritaikyti medžiagą kurtiesiems
vaikams, kai mokytojai kalba žodine kalba. Susirūpinta, kad nėra vadovėlių gestų kalba. Ši tema yra labai svarbi ir ateityje žadama spręsti šį klausimą.

                    

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0