2019 metais LKD vykdytų projektų apibendrinimas

2019 metais Lietuvos kurčiųjų draugija vykdė tris projektus, kurių tikslams įgyvendinti buvo organizuojamos įvairios veiklos apie kuriuos klausos negalią turinčių asmenų bendruomenės nariai buvo nuolat informuojami draugijos internetiniame puslapyje bei facebook erdvėje. Toliau pateikiame kiekvieno projekto trumpą apžvalgą bei pasiektus rezultatus.

2019 metais LKD vykdytų projektų apibendrinimas
„Lietuvos kurčiųjų draugijos neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimas 2019 metais“ projekto naujienos gestų kalba

 „Lietuvos kurčiųjų draugijos neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimas 2019 metais“

Lietuvos kurčiųjų draugija jau eilę metų vykdo tęstinį neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, finansuojamą Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM. Projekto „Lietuvos kurčiųjų draugijos neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimas 2019 metais“ tikslas – skatinti asmenų su klausos negalia sėkmingą socialinį dalyvavimą visuomenėje, užtikrinant jiems teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Pagrindinė projekto veikla – žmonių su sutrikusia klausa atstovavimas ir teisių gynimas. 2019 m. dalyvauta net 92 susitikimuose dėl įstatymų, tvarkų, paslaugų teikimo ir pritaikymo klausos negalią turintiems asmenims įvairiose institucijose. Šio projekto veiklos rezultatas – vis didesnis susidomėjimas iš įstaigų, vykdančias įvairias veiklas. Jos kreipiasi į LKD dėl bendradarbiavimo skatinant įtraukti klausos negalią turinčių asmenų užimtumą siūlydami ne tik patrauklias darbo sąlygas, pritaikytas  klausos negalią turintiems asmenims, bet ir nuolaidas naudotis jų paslaugomis („Bolt“, FK „Riteriai“). Na, o vienas iš didžiausių metų laimėjimų – LR Prezidento rinkimų pritaikymas klausos negalią turintiems žmonėms – tai atkaklaus darbo ir bendradarbiavimo su įvairiomis institucijomis rezultatas.

Per metus buvo suorganizuotos 6 teisininko paskaitos kurčiųjų bendruomenei ir darbuotojams, skatinant domėjimąsi savo teisėmis ir pareigomis, bei įgyti žinių kur kreiptis esant sudėtingai teisinei situacijai. Taip pat buvo išplatinta anketinė apklausa “Pasitenkinimas LKD ir KRC teikiamomis paslaugomis ir  dalyvavimo 2019 m. rinkimuose patirtis”, kurios tikslas - išsiaiškinti kurčiųjų bendruomenės požiūrį į Lietuvos kurčiųjų draugijos ir kurčiųjų reabilitacijos centrų teikiamas paslaugas, jų poreikį ir kokybę bei sužinoti klausos negalią turinčių asmenų nuomonę apie 2019 m. LR vykusių rinkimų ir referendumų pritaikymą.  Apklausos rezultatai buvo pristatyti kurčiųjų bendruomenei didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Taip pat miestuose vyko 3 tėvystės įgūdžių grupės po vieną Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje, 5 psichologinės paskaitos „Liūdesys, nuovargis ar depresija?“ ir 5 paskaitos – grupinės diskusijos vyresnio amžiaus žmonėms Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.

Be minėtų renginių vyko ir 43 šviečiamieji mokymai Lietuvos ugdymo įstaigose. Visuomenės švietimas apie kurčiuosius didina visuomenės supratimą, toleranciją, susidomėjimą.

Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad iš viso per 2019 metus skirtingose LKD veiklose dalyvavo net 2747 asmenys. Dėkojame jiems už aktyvumą ir Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM už suteiktą dalinį finansavimą įgyventi tokioms svarbioms veikloms.

 

,,Kurčiųjų bendruomenės dalyvavimas pilietinės visuomenės gyvenime“

,,Kurčiųjų bendruomenės dalyvavimas pilietinės visuomenės gyvenime“ projekto naujienos gestų kalba

Lietuvos kurčiųjų draugija 2019 m. sausio 7 d. – 2019 m. lapkričio 29 d. vykdė projektą ,,Kurčiųjų bendruomenės dalyvavimas pilietinės visuomenės gyvenime“, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto tikslas - stiprinti LKD ir jos organizacijų darbo efektyvumą, užmegzti ryšius su viešąsias paslaugas teikiančiomis organizacijomis, įtraukti kuo daugiau klausos negalią turinčių asmenų į dalyvavimą rinkimuose ir sprendimų priėmimą.

Projekto metu vyko kurčiųjų organizacijų vadovų vadybinių gebėjimų ugdymas, kur pirmininkės mokėsi viešojo kalbėjimo, organizacijų pristatymo ir reprezentavimo, komandos formavimo, darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo strategijų. Pirmininkės įvykdė savo organizacijų pristatymus net 6 savivaldybių institucijose, tokia patirtis leis užmegzti geresnius ryšius su kitomis įstaigomis, bendradarbiauti teikiant pagalbą klausos negalią turintiems žmonėms, sudominti kurčiųjų organizacijų veikla.

2019 m. liepos 21-27 d. vyko Pasaulio kurčiųjų federacijos kongresas ir Generalinė asamblėja, kur LKD atstovavo 4 valdybos nariai, 2 iš jų vyko pagal projektą ,,Kurčiųjų bendruomenės dalyvavimas pilietinės visuomenės gyvenime“. Sugrįžę atstovai įvykdė 7 tarptautinės patirties pasidalijimus įvairiuose Lietuvos miestuose, kur dalyvavo 134 dalyviai.

Projekto metu LKD parengė „Rekomendacijos dėl specialiųjų tarnybų (policijos, greitosios pagalbos, gaisrinės) pagalbos teikimo pritaikymo asmenims, turintiems klausos negalią“, kurios buvo pristatytos ir praktiškai išbandytos 9-iuose Vyriausiuose policijos komisariatuose, 6-iose greitosios pagalbos stotyse ir 5-iose priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose įvairiuose Lietuvos miestuose. Šiuos mokymus vedė LKD viceprezidentas ir mokymų vadovas Mykolas Balaišis.

Pagal projektą 2019 metais LKD pirmą kartą subūrė savanorių komandą – 15 savanorių iš 4 Lietuvos miestų sutiko prisidėti prie LKD organizuojamų veiklų bei patys organizuoti veiklas kurčiųjų bendruomenei. Buvo parengtas savanoriškos veiklos organizavimo aprašas ir pasirašytos savanorystės sutartys bei įvykdytos 8 savanorių organizuotos veiklos, pritraukusios ne tik tų miestų, bet ir visos Lietuvos kurčiųjų bendruomenę. 

Ir dar vienas labai svarbus ir 2019 metais ypač aktualus pasiekimas – pasirašyta „Strateginė partnerystės sutartis Dėl Lietuvoje vykstančių rinkimų pritaikymo klausos negalią turintiems asmenims“ ir „Bendradarbiavimo susitarimas Dėl informacijos prieinamumo rinkėjams, turintiems klausos negalią“ tarp LR Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Lietuvos kurčiųjų draugijos, dėl informacijos teikimo rinkimų komisijoms. Taip pat pateiktos LKD parengtos „Rekomendacijos dėl LR rinkimų aplinkos pritaikymo asmenims, turintiems klausos negalią“. Šia tema buvo parengti video įrašai mokantys žmones su klausos negalia dalyvauti rinkimuose, stiprinant gebėjimą priimti viešojo valdymo sprendimus.  

Projektas ,,Kurčiųjų bendruomenės dalyvavimas pilietinės visuomenės gyvenime“ ženkliai prisidėjo prie LKD stiprinimo ir reprezentavimo bei viešųjų paslaugų pritaikymo klausos negalią turintiems asmenims. Pagal šį projektą buvo parengti lankstinukai apie LKD ir kurčiųjų organizacijas, ritininis stendas, reikalingas viešinant įstaigą vykstančiuose renginiuose, vizitinės kortelės su QR kodais informacija gestų kalba bei brailio raštu, kad būtų prieinamos visų negalių asmenims ir socialinis reklaminis filmukas, reprezentuojantis klausos negalią ir skatinantis neišsigąsti „Bendrauti galime – įsileisk“. 

Dėkojame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už suteiktą galimybę įvykdyti tiek daug skirtingų ir ypač reikalingų veiklų, dėkojame kurčiųjų organizacijų vadovams, LKD darbuotojams ir viešinimo komandai už idėjas, aktyvumą ir skirtą laiką vykdant ir viešinant veiklas, LKD savanoriams už aktyvumą ir motyvaciją. Tik bendromis jėgomis galime visiems parodyti, kad kurčiųjų bendruomenė yra aktyvi visuomenės dalis!

 

„Sveikos mitybos įpročių puoselėjimas kurčiųjų bendruomenėje“

„Sveikos mitybos įpročių puoselėjimas kurčiųjų bendruomenėje“ projekto naujienos gestų kalba

2019 m. birželio 24 - gruodžio 20 d. LKD vykdė projektą „Sveikos mitybos įpročių puoselėjimas kurčiųjų bendruomenėje“, kurį dalinai finansavo Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Projekto tikslas – formuoti ir stiprinti klausos negalią turinčių asmenų sveikos mitybos įpročius. Projekte partneris – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Projekto metu vyko seminarai apie sveiką mitybą kurčiųjų reabilitacijos centruose ir kurčiųjų mokyklose, sveiko maisto gaminimo valandėlės. Seminarų metu draugijos nariai turėjo galimybę plačiau sužinoti kas yra sveika mityba, kūno masė ir jos sandara. Taip pat galėjo išsamiai teirautis ir konsultuotis dėl tinkamo mitybos ir maisto produktų paskirstymo dienos eigoje.

Lietuvos kurčiųjų draugija suorganizavo sveikatinimo stovyklą, kur aktyvūs bendruomenės nariai 3 dienas mokėsi apie mitybą, kūno sandarą ir kokių medžiagų žmogui reikia, kad jis būtų sveikas, taip pat vyko paskaitos apie mitybos sutrikimus ir sveiką požiūrį į maistą, kaip pastebėti emocinį valgymą, stresą ir kt. Vyko ir sportiniai užsiėmimai, kaip sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos papildymas – buvo pristatyti keli skirtingi sportiniai užsiėmimai, siekiant sudominti kurčiuosius ir padrąsinti užsiimti aktyviu gyvenimo būdu. Visos stovyklos metu dalyviai buvo maitinami pagal iš anksto suderintą ir sveikos mitybos principais paremtą mitybą. Stovyklą vedė sveikos mitybos specialistas, psichologė ir sporto treneriai. Stovykla sulaukė pozityvios reakcijos iš dalyvių, daugelis jų pabrėžė, kad tokia stovykla ir joje gaunamos žinios iš ties reikalinga kurčiųjų bendruomenei.

Kadangi informacijos apie sveiką mitybą ir sveikatą gestų kalbos nėra, projekto metu buvo parengti 12 video gestų kalba su titrais aktualiomis sveikos mitybos temomis: http://www.lkd.lt/category/sveikos-mitybos-naujienos. Šie video įrašai, ir projektui pasibaigus, toliau bus talpinami internetinėje svetainėje, kad būtų lengvai prieinami projekto dalyviams, ar kitiems suinteresuotiems asmenims.

 

Plačiau apie kiekvieno projekto tikslus ir veiklas galite pasiskaityti paspaudę ČIA.

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0