Rekomendacijos dėl rinkimų aplinkos pritaikymo asmenims, turintiems klausos negalią

REKOMENDACIJOS DĖL LR RINKIMŲ APLINKOS PRITAIKYMO ASMENIMS, TURINTIEMS KLAUSOS NEGALIĄ