Reportažas iš konferencijos Seime LKD 80-mečiui paminėti

Pirmąją tarptautinės kurčiųjų savaitės dieną, rugsėjo 24-ąją, Seime įvyko konferencija „Lietuvos kurčiųjų draugijos 80-metis: žvilgsniai į praeities, dabarties ir ateities iššūkius ir galimybes.“ Ji buvo skirta LKD 80-mečiui paminėti. Konferencijoje be įvairių Lietuvos organizacijų atstovų pranešimų, Europos situaciją pristatė ir EUD viceprezidentas dr. Gergely Tapolczai ir Tarybos narė Sofia Issari.