Administracinis teisės pažeidimas: kada kyla atsakomybė?

Advokatė Marija Židonienė aiškina, kas yra administracinis teisės pažeidimas ir kada kyla atsakomybė.

 

Administracinis teisės pažeidimas – tai priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Administracinis teisės pažeidimas – tai teisės normų reikalavimų nesilaikymas, tam tikros teisinės pareigos nevykdymas arba netinkamas jos vykdymas.

Kada kyla administracinė atsakomybė?

Administracinė atsakomybė kyla tada, kai už padarytą nusižengimą nėra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Administracinės nuobaudos gali būti:

  • įspėjimas;
  • administracinė bauda;
  • administracinis areštas;
  • specialios teisės atėmimas;
  • turto konfiskacija;
  • diskvalifikacija;
  • kt.

Asmens teisinė atsakomybė už administracinius nusižengimus numatyta Administracinių nusižengimų kodekse.

Administracinį nusižengimą nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai.

 

Vaizdo įrašas parengtas įgyvendinant projektą „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2022 metais“, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Vertimą atliko Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0