Darbdavys nesuteikia atostogų – ką daryti?

Bendro pobūdžio teisininko konsultacija apie atostogų suteikimo tvarką darbuotojui.

 

KLAUSIMAS: Kaip elgtis darbuotojui, kuris nori išeiti atostogų, bet darbdavys nesutinka suteikti atostogų darbuotojo pageidaujamu laiku?

ATSAKYMAS: Atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas bei teismų formuojamą praktiką, darbdaviui nustatyta pareiga – suteikti darbuotojui kasmetines atostogas už einamuosius metus, o iniciatyvos teisė dėl atostogų suteikimo trukmės, jų skaidymo ir kitų klausimų priklauso darbuotojui.

Akcentuotina, jog darbdavys ar darbuotojas vienašališkai nuspręsti dėl atostogų suteikimo tvarkos negali, t. y., Šalys turi aiškiai susitarti dėl atostogų suteikimo fakto atskiru susitarimu. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę darbovietėje arba Šalių susitarimu, tačiau iniciatyvos teisė dėl suteiktinų atostogų skaidymo, trukmės ir datų priskirta darbuotojui (pateikus prašymą).

Tais atvejais, kai tarp darbdavio ir darbuotojo kyla nesutarimai dėl atostogų suteikimo tvarkos ir sąlygų, tokie ginčai nagrinėjami Darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbuotojas turi teisę per 3 mėnesius nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, kreiptis į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės (DK 220 straipsnio 1 dalis). Darbo ginčo Šalis darbo ginčų komisijai privalo raštu ar elektroniniu paštu, pasirašius elektroniniu parašu, pateikti prašymą išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės, kuriame nurodoma ginčą inicijuojančios Šalies (Ieškovo) vardas, pavardė, gyvenamasis adresas; kitos Šalies (Atsakovo) pavadinimas, buveinės adresas; pateikiamas suformuluotas reikalavimas; aplinkybės ir įrodymai, kuriais grindžiamas reikalavimas; pridedamų dokumentų sąrašas.

 

Pažymime, kad ši konsultacija yra bendro pobūdžio. Jeigu turite konkrečių klausimų, kreipkitės į teisininką. Kontaktai: advokatė Marija Židonienė, el. p.: marija.zidoniene@gmail.com.

Vaizdo įrašas parengtas įgyvendinant projektą „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2021 metais“, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
3
dislike
1
love
1
funny
1
angry
2
sad
0
wow
0