2020 metais LKD vykdytų projektų rezultatai

2020 metais Lietuvos kurčiųjų draugija (toliau – LKD) vykdė du projektus, kuriems įgyvendinti visoje Lietuvoje buvo organizuojamos įvairios veiklos, renginiai, susitikimai ir t.t. Apie projektų eigą klausos negalią turintys asmenys buvo nuolat informuojami LKD internetiniame puslapyje bei Facebook erdvėje. Toliau pateikiame kiekvieno projekto trumpą apžvalgą bei pasiektus rezultatus.

2020 metais LKD vykdytų projektų rezultatai
2020 m. projekto „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2020 metais“ veiklos.

 

Projektas: „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2020 metais“

 

Nors 2020 m. buvo iššūkių laikotarpis, kai dėl paskelbtos pandemijos negalėjome įvykdyti visų planuotų veiklų tokiu būdu ir grafiku, kaip buvo planuota, tačiau tai nesutrukdė ieškoti naujų būdų ir formų, kad net tokiomis sąlygomis pasiektume savo tikslus.

Per šiuos metus įvyko 113 susitikimų gyvai ir nuotoliniu būdu su įvairiomis įstaigomis ir institucijomis, kur buvo atstovaujami asmenys su klausos negalia: bendradarbiauta su LR Prezidentūra, įvairiomis ministerijomis, tarnybomis ir asociacijomis, teikta pagalba kurčiųjų reabilitacijos centrams ir ugdymo įstaigoms, vesti pranešimai apie paslaugų pritaikymą kurtiesiems, dalyvauta tarybų posėdžiuose, seminaruose, mokymuose, konferencijose, pateikti siūlymai dėl 2021–2030 m. socialinės sutelkties plėtros programos projekto kurčiųjų atžvilgiu, Socialinių įmonių įstatymo pakeitimų, psichikos sveikatos problemų kurčiųjų bendruomenėje, dėl klientų aptarnavimo standarto, Šeimos politikos stiprinimo plėtros programai, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų tvarkos aprašo pakeitimų, rekomendacijos universitetams. Lietuvoje taip pat pradėta vykdyti Institucinės globos pertvarka, todėl buvo organizuoti 5 susitikimai su savivaldybėmis dėl jų viešųjų paslaugų teikimo ir pritaikymo klausos negalią turintiems asmenims. Šios veiklos dėka buvo užmegztas bendradarbiavimas su Lietuvos savivaldybių asociacija dėl senelių namų veiklos pritaikymo kurtiesiems.

Per metus buvo suorganizuoti 34 visuomenės švietimo renginiai universitetuose, mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose. Pastebime, kad visuomenė kaip visada domisi kurtumo negalia, nori pažinti kurčiuosius, jų kalbą ir kultūrą, aktyviai dalyvauja organizuojamuose renginiuose: 2013–2020 metais mokymuose bendrai dalyvavo per 4600 asmenų visoje Lietuvoje. Be to, šių metų pabaigoje visuomenei pristatėme naujieną – nuotolines paskaitas „Pažink kurčiųjų kultūrą“, į kurias aktyviai rinkosi įvairaus amžiaus ir specialybių asmenys. Tokios viešai prieinamos veiklos gerina kurčiųjų įtrauktį, didina toleranciją, lengvina bendravimą ir bendradarbiavimą.

Kurtieji iš visos Lietuvos šiais metais ir vėl galėjo dalyvauti teisininko paskaitose, stebėti teisinės pagalbos video paskaitas-pranešimus internetinėje erdvėje, dalyvauti psichologo paskaitose, gauti psichologinę pagalbą nuotoliniu būdu. Jau 15-tus metus iš eilės buvo organizuojama vaikų vasaros poilsio stovykla „Tylioji pasaka“, kur 30 vaikų iš visos Lietuvos ir 5 Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos savanoriai – stovyklos vadovai praleido 5 dienas. Tuo tarpu suaugusieji ir vaikai, norėję aktyvaus vasaros poilsio, rinkosi į poilsio namus Šventojoje, kur visą vasarą vykdytas įvairus užimtumas. Vykdyti 6 kurčiųjų kultūros mėnesio renginiai šiais metais buvo ribojami dėl saugumo reikalavimų, todėl buvo uždaresni, tik savo miestų bendruomenėse, tačiau parodė bendruomenių norą burtis į grupes, švęsti kartu.

Kadangi šiais metais ypač daug oficialios informacijos, susijusios su karantinu ir pandemija, LKD viešinimo komanda aktyviai dirbo, kad naujausia ir patikima informacija būtų pritaikyta klausos negalią turintiems asmenims ir jie gautų žinias greitai ir lengvai. Todėl įstaigos internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje patalpinta 30 straipsnių aktualiomis temomis, 97 video reportažai, 257 nuotraukos.

Taip pat per metus buvo suteiktos 103 metodinės konsultacijos kurčiųjų organizacijoms (kurčiųjų reabilitacijos centrams ir pirminėms organizacijoms). Taip pat organizacijų darbuotojai turėjo galimybę dalyvauti 3 mokymuose: „Laiko planavimas“ nuotoliniu būdu, „Darbas su kompleksinę negalią turinčiais kurčiaisiais“ Klaipėdoje, „Darbas nuotoliniu būdu“ nuotoliniu būdu. Tai stiprina kurčiųjų organizacijų sistemą, lengvina darbą, užtikrina paprastą informacijos pasidalinimą tarp visos Lietuvos kurčiųjų organizacijų.

LKD glaudžiai bendradarbiauja su Pasaulio kurčiųjų federacija (WFD) ir Europos kurčiųjų sąjunga (EUD). Šio projekto metu planuota vykti į EUD Generalinę asamblėją Kroatijoje, tačiau dėl nepalankių epidemiologinių sąlygų kelionė buvo atšaukta ir susitikime dalyvauta nuotoliniu būdu.

Nepaisant aplinkybių ir saugumo apribojimų, projekto veiklos įvykdytos sėkmingai, visi planuoti rezultatai pasiekti, o bendrai projekto veiklose dalyvavo 1675 asmenys.

Projektas dalinai finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

 

2020 m. projekto „Lietuvos kurčiųjų draugijos stiprinimas – iš organizacijos vidaus į išorinį bendradarbiavimą“ veiklos.

 

Projektas: „Lietuvos kurčiųjų draugijos stiprinimas - iš organizacijos vidaus į išorinį bendradarbiavimą“

 

Tai jau antrus metus vykdomas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalinai finansuojamas projektas. Jo pagrindinis tikslas – stiprinti LKD ir jos organizacijų darbo efektyvumą, užmegzti ryšius su viešąsias paslaugas teikiančiomis organizacijomis.

Viena populiariausių projekto veiklų – video ciklas „Pasaulio kurčiųjų naujienos“, kur, remiantis įvairių užsienio šalių kurčių asmenų ir organizacijų patirtimi, pasiekimais ir pasiūlymais, buvo parengta 16 video įrašų apie tai, ką galime pritaikyti ir Lietuvoje. Remiantis šiais video įrašais buvo parengtos rekomendacijos „Dėl pritaikymo asmenims, turintiems klausos negalią“, kurios perduotos LR Prezidento kanceliarijai, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos ministerijoms, Neįgaliųjų reikalų departamentui, Lietuvos policijos, Ugniagesių gelbėtojų mokykloms, Lietuvos paramedikų asociacijai, Lietuvos negalių organizacijų forumui, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, Užimtumo tarnybai. Šiuo metu įstaigos susipažįsta su pateikta informacija ir kreipiasi konsultacijų, kaip galėtų įgyvendinti konkrečias rekomendacijas savo institucijų veiklos ribose.

Stiprinant kurčiųjų organizacijų sistemą buvo vykdomi tęstiniai mokymai „Išorinė komunikacija ir finansų pritraukimas“ kurčiųjų organizacijų vadovams: 4 susitikimų (pagal galimybes gyvai arba nuotoliniu būdu) metu buvo aptartos partnerystės su verslu galimybės, paramos paieškos schemos, lėšų pritraukimo komunikacija. Mokymus vedė VšĮ Geros valios projektai direktorė Giedrė Šopaitė-Šilinskienė ir Aukok.lt prekės ženklo vadovė Živilė Pikturnaitė. Taip pat vadovai ir organizacijų darbuotojai turėjo galimybę dalyvauti mokymuose „Darbas su savanoriais, mentorystė darbe“. VšĮ Socialinis veiksmas vestuose mokymuose dalyviai sužinojo apie  savanorio vaidmenį organizacijoje, naudą ir kokią pagalbą teikia tutorius, mentorius ir kuratorius. Tai palengvins organizacijų darbą, savanorių pritraukimą ir išlaikymą, pasidalinimą funkcijomis tarp darbuotojų ir savanorių.

Kalbant apie LKD vidinį stiprinimą, dirbant visoje Lietuvoje nuolat tenka dalintis informacija ir norisi, kad tai vyktų greitai ir sklandžiai. Tam buvo sukurta ir įdiegta vidinė komunikacinė LKD sistema užduotims ir informacijai dalintis tarp LKD darbuotojų ir kurčiųjų organizacijų. Darbuotojai buvo apmokyti „Darbas komandoje – technologijų diegimas“ mokymų metu, atliko praktines užduotis.

Projekto metu buvo numatyta dalyvauti Europos kurčiųjų sąjungos (EUD) Generalinėje asamblėjoje Zagrebe, Kroatijoje, tačiau dėl pandemijos asamblėja buvo nukelta ir vyko nuotoliniu būdu. Joje Lietuvos patirtį, pasiekimus ir tobulintinas sritis pristatė LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora.

Šio projekto dėka LKD kasmet buria savanorių komandą, taigi antrus metus kvietėme prisijungti kurčiuosius savanorius. Veiklos pradžioje vyko paruošiamieji mokymai apie tai, kas yra savanoris, savanorystė ir kokios LKD savanorio užduotys, planuojama veikla ir sprendžiamos galimos problemos. Per pusę metų savanoriai sėkmingai įgyvendino 12 veiklų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje, kur sudalyvavo net 235 dalyviai. Metų pabaigoje vyko pakartotiniai mokymai nuotoliniu būdu, skirti aptarti įvykdytas veiklas, savanorių sėkmes ir nesėkmes, pasisemti gerosios patirties ir planuoti kitų metų savanorių komandos tikslus.

Siekiant pagerinti viešųjų paslaugų teikimą buvo parengtos „Rekomendacijos dėl kurčiųjų reprezentavimo informacinėje erdvėje“, kurios pateikta Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai mokymų metu, taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su MB „Stop juosta“ dėl jų veiklos pritaikymo klausos negalią turintiems asmenims. Po šių mokymų susilaukėme kitų žiniasklaidos institucijų pageidavimo taip pat pasisemti žinių šioje srityje, tačiau dėl pandemijos mokymai buvo atidėti 2021 m. Matydami sėkmę ir veiklos prasmę, veiklą tęsime ir projektui pasibaigus.

Taip pat 2020 m. vyko LR Seimo rinkimai. 2019 m. vykdyto projekto metu buvo parengta strateginė partnerystė tarp LKD ir Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK), todėl šiais metais projekto metu tęsėme bendradarbiavimą, vykdėme rinkimų stebėseną, buvo parengta stebėsenos ataskaita ir pagal tai atnaujintos anksčiau pateiktos rekomendacijos. LKD manymu, tik nuoseklus bendras darbas ir gali užtikrinti veiklos sėkmę, todėl siekiame tęsti vykdomas partnerystes nepriklausomai nuo projekto trukmės.

Iš viso projekte dalyvavo 999 asmenys, informacija ir vaizdinė medžiaga talpinama internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje. Iš viso panaudota 45 618,59 Eur projektui skirtų lėšų. Projektas dalinai finansuotas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

LKD informacija

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
2
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0