WFD-WASLI dažniausiai užduodami klausimai apie tarptautinius gestus

Pasaulio kurčiųjų federacija (WFD) ir Pasaulio gestų kalbų vertėjų asociacija (WASLI) atsako į dažniausiai užduodamus klausimus apie tarptautinius gestus.

1. Kas yra tarptautiniai gestai?

 

Kai kurtieji iš skirtingų kalbinių aplinkų susitinka, jie daug lengviau gali komunikuoti, nei girdintys asmenys iš skirtingų kalbinių aplinkų. Nors vienos universalios gestų kalbos nėra, kaip tai įmanoma?

Ankstyvųjų civilizacijų užrašai rodo, kad kurtieji bendraudavo gestikuliuodami ar gestų kalba nuo 5 a. prieš Kristų. Tai rodo graikų, romėnų ir žydų filosofų tekstai apie kurčius žmones, jų vietą visuomenėje, teisinį statusą ir kasdienį gyvenimą. Kiek ilgai buvo kurčiųjų bendruomenės pasaulyje, tiek kurtieji bendraudavo su kitomis bendruomenėmis (Woll ir Adam, 2012).

Pažiūrėkime atidžiau, kaip kurtieji bendrauja tarpusavyje nesinaudodami gestų kalba. Zeshan (2015) išskiria kryžminius gestus, kai gestakalbiai bendraudami patys kartu kuria prasmę. Kitas būdas, tarptautiniai gestai, kai susirenka kurtieji iš viso pasaulio. Tarptautiniai gestai, kaip bus paaiškinta žemiau, nėra kalba, bet ženklų rinkinys, naudojamas tarptautiniuose renginiuose, lyg maišyta kalba. Transkalbiškumas – tai dinamiška kalba, kai žmonės vartoja savo kalbą ir semiotinius išteklius, vizualinius gestus, gestikuliavimą, kalbėjimą, artikuliavimą, rašymą (ore, ant popieriaus, ant delno ar rankos), rašymą (mobiliajame telefone, skaičiuotuve, kompiuteryje), pirštų abėcėlę skirtingomis kalbomis ar rodymą tekste (De Meulder et al 2019: 2). Kryžminiai gestai ir tarptautiniai gestai yra transkalbiškumo pavyzdžiai, kaip bendraujama naudojantis daugiau nei vienos kalbos gestais.

 

2. Iš kur atsirado tarptautiniai gestai?

 

Tarptautinė kurčiųjų bendruomenė yra labai mobili ir 21 a. vyksta reguliarūs tarptautiniai renginiai, įskaitant pasaulinius WFD kongresus, Kurčiųjų olimpines žaidynes ir kitus tarptautinius bei regioninius renginius. 2019 m. WFD turi 122 narius (nacionalines kurčiųjų organizacijas), apimančias visus pasaulio žemynus, o Tarptautinis kurčiųjų sporto komitetas (ICSD) turi 113 nacionalinių sporto federacijų savo narių sąraše. Abi organizacijos yra Europoje: ICSD įsteigta 1924 m. Paryžiuje, Prancūzijoje, o WFD Romoje, Italijoje, 1951 m. Taip pat socialinių medijų tinklapiai, tokie kaip Facebook, Twitter ir Youtube, suteikia kurtiesiems galimybes įrašyti ir įkelti vaizdo įrašus, kaip jie bendrauja gestų kalba, ir dalintis šalies viduje ir už jos ribų. Be to, kurtieji yra mobilūs, jie keliauja ir susitinka kitus kurčiuosius iš kitų gestų kalbų bendruomenių.

 

3. Ar tarptautiniai gestai yra kalba?

 

Tarptautiniai gestai nėra Tarptautinė gestų kalba, nes tarptautiniai gestai neturi pilno kalbinio statuso, o daugiau laikoma transkalbine praktika. WFD atlikusi šalių-narių apklausą pastebėjo, kad šalių atstovai nelaiko tarptautinių gestų pilna kalba. Nors ji vartojama, kai reikia sujungti skirtingas kalbas, tarptautinių gestų negalima lyginti su Esperanto kalba, nes tarptautiniai gestai neturi fiksuotos leksikos ir fiksuoto gramatinių taisyklių rinkinio. 1970 m. WFD su Britų kurčiųjų asociacija bandė sukurti standartizuotą dirbtinę tarptautinę kurčiųjų gestų kalbą, tačiau nesėkmingai.

Ši skirtingų kalbų komunikacija gali būti vadinama maišyta kalba (Quinto-Pozos ir Adam, 2013, Quinto-Pozos ir Adam, 2015). Kai du kurti žmonės iš skirtingų kalbinių aplinkų susitinka, jie kuria situacinius gestus, naudodami savo kalbinius ir gestikuliavimo gebėjimus bei žinias, kaip bendrauti su kitakalbiais žmonėmis. Kuo daugiau asmuo bendrauja su kitų kalbų žmonėmis, tuo daugiau jis supranta, kaip skirtingais būdais galima bendrauti, kaip naudoti kuo akivaizdesnius gestus ir vizualinę informaciją.

Nors tarptautiniai gestai – tai kalbų mišinys ir tai nėra žmonių gimtoji kalba, tačiau tarptautiniai gestai turi daugiau struktūros nei kitose maišytose kalbose. Tarptautinių gestų gramatikos tyrime Supalla ir Webb (1995) pranešė atradę subjektas–veiksmažodis–objektas žodžių tvarką, penkių tipų neigimą ir veiksmažodinį sutikimą. Greičiausiai, taip yra dėl panašios gestų kalbų vizualinės ir erdvinės struktūros. Tarptautinių gestų tyrimuose daugiausiai dalyvauja Europos gestų kalbos (įskaitant Amerikos gestų kalbą (ASL), kuri yra europinės prigimties), todėl rezultatai gali būti netikslūs, nes daug Europos gestų kalbų yra Prancūzų gestų kalbos šeimos dalis. Nėra aišku, kiek tarptautiniai gestai tinka Azijos ir Afrikos kurtiesiems. Nepaisant to, ji plačiai naudojama tarptautiniuose kurčiųjų susibūrimuose, kurie yra ilgesni ir mažiau produktyvūs. Tai turi reikšmės tiems, kurie siekia versti tarptautiniais gestais pasauliniuose susitikimuose.

 

4. Ar tarptautiniai gestai yra vienodi visame pasaulyje?

 

Tarptautinių gestai yra bendravimo būdas, naudojamas skirtingų kalbų kurtiesiems susikalbėti, bet tai nėra atskira gestų kalba kaip ASL ar Britų gestų kalba (BSL). Kadangi gestai yra keičiami priklausomai nuo to, su kuo bendraujama, jie skiriasi, kai bendraujama privačiai. Taigi kurtieji iš skirtingų šalių vartoja skirtingus gestus bendraudami su kurčiaisiais iš kitų šalių.

Kadangi tarptautiniai gestai formavosi Europoje, Europos tarptautiniai gestai dažnai naudojami pasaulinėse konferencijose. Be to, ASL padarė didelę įtaką tarptautinių gestų raidai.

Dalyvaudami pasauliniuose renginiuose žmonės turi galimybę bendrauti ir mokytis tarptautinių gestų. Tie, kurie tokių galimybių neturi, gali ieškoti informacijos internete (Youtube, Facebook ir kitur).

 

5. Kaip išmokti tarptautinių gestų?

 

Išmokti galima: 1) mokant bent vieną gestų kalbą laisvai ir 2) matant ir susitinkant žmones, kurie ją vartoja. Tai apima vaizdo įrašų gestų kalba internete žiūrėjimą ar dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose ir susitinkant kitus kurčiuosius iš kitų šalių. Nemokant nei vienos gestų kalbos, išmokti tarptautinių gestų yra sudėtinga.

 

6. Kas įeina į tarptautinių gestų mokymą?

 

Rekomenduojama, kad tarptautinių gestų mokymas apimtų teoriją ir praktines užduotis, naudojant video medžiagą, kaip kurtieji vartoja tarptautinius gestus. Taip pat galima pasikviesti kurčiuosius iš kitų šalių ir organizuoti nuotolines mokymo pamokas.

 

7. Kas moko tarptautinių gestų?

 

Tarptautinių gestų turi mokyti asmenys, kurie turi labai didelę patirtį bendraujant su kurčiaisiais iš kitų šalių. Nerekomenduojama, kad girdintis gestų kalbos vertėjas ar girdintis gestų kalbos mokytojas mokytų tarptautinių gestų, geriau, kad tai darytų kurčiasis, turintis patirtį vertime ir/ar dalyvaujantis tarptautiniuose renginiuose.

 

8. Kokią kvalifikaciją ir patirtį turi turėti tarptautinių gestų mokytojas?

 

Norint mokyti tarptautinių gestų, kvalifikacijos reikalavimų nėra. Kai kurie kursai siūlo supažindinimą su tarptautiniais gestais, į kai kurias vertimo mokymo programas yra įtrauktas tarptautinių gestų vertimas ir taip pat kartais vyksta kursai bendruomenei. Tačiau nei vieni iš šių kursų nesuteikia tarptautinių gestų mokymo kvalifikacijos.

 

9. Kaip WFD ir WASLI skatina mokytis ir mokyti vietinės gestų kalbos?

 

WFD tvirtai pareiškia, kad būtina mokytis ir mokyti savo šalies gestų kalbos ir nepalaiko gestų kalbų suvienodinimo. WFD tiki, kad kurti vaikai visame pasaulyje turi teisę mokytis gestų kalbų. Šie punktai taip pat įeina į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją (24 straipsnis, 3 dalis). WFD ir WASLI teigia, kad tarptautiniai gestai neturi būti vartojami vietoj gestų kalbos.

 

10. O kaip tarptautinė lingua franca (specialiai sukurtos dirbtinės kalbos, skirtos tarptautiniam bendravimui)?

 

Šnekamojoje kalboje, anglų kalbą galima laikyti lingua franca. Ji vartojama, kai dviejų kalbėtojų gimtosios kalbos nėra vienodos. Gerbiant gestų kalbas, kurtieji gali naudoti tarptautinius gestus. Visgi, dėl tarptautinės plėtros ir kurčiųjų judėjimo į/iš įvairių šalių (pvz., JAV), ASL ar BSL gali būti laikomos lingua franca tarp gestų kalbų.

 

11. Kas yra tarptautinių gestų vertimas? Kas jį atlieka?

 

Tarptautinių gestų vertimas yra teikiamas tarptautinėms valdžios institucijoms, pavyzdžiui, Jungtinės Tautos (JT), Europos Sąjunga (ES) ir kt. Tarptautiniai gestai taip pat naudojami tarptautiniuose ar regioniniuose renginiuose, kur dalyvauja kurtieji, vartojantys skirtingas gestų kalbas ir dėl tam tikrų priežasčių nėra įmanoma užtikrinti kiekvienos gestų kalbos vertimo. WASLI ir WFD patvirtina dalyvavimą asmenų, kurie buvo akredituoti pagal WFD-WASLI tarptautinių gestų akreditacijos sistemą. Tai apima kurčiuosius vertėjus, kuriuos WFD-WASLI akreditavo kaip vertėjus.

Nors akredituoto vertėjo samdymas gali atrodyti brangus, tačiau netinkamo vertimo pasekmių kaina dar didesnė. Kurtieji, dalyvaudami aukšto lygio susitikimuose ir viešuose renginiuose, gali gauti informaciją ir dalintis savo požiūriais, tik kai vertimo lygis yra aukščiausias. Naudojantis neakredituoto tarptautinių gestų vertėjo paslaugomis, gali būti pažeidžiamos žmogaus teisės, apribotas arba negalimas kurčiųjų delegatų dalyvavimas bei teisiniai ir/ar finansiniai padariniai, dėl kurių gali reikėti grąžinti konferencijų mokesčius, sulaukti neigiamo žiniasklaidos dėmesio ir patirti finansinių nuostolių dėl netinkamų vertimo paslaugų teikimo.

Puikus tarptautinių gestų pavyzdys yra JT Niujorke siūlomos internetinės transliacijos, kuriose naudojami tik WFD-WASLI akredituoti vertėjai. Norint užtikrinti kurčių žmonių teises, informacija turi būti prieinama gestų kalba per profesionalius vertėjus (praėjusius mokymus ir turinčius patirtį, akredituotus vertėjais nacionalinės ar regioninės profesinės institucijos). Tai pabrėžiama JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 9.2 (e) straipsnyje:             

e) suteikti galimybę pasinaudoti įvairių pagalbininkų ir tarpininkų paslaugomis, įskaitant gidus, skaitovus ir profesionalius gestų kalbos vertėjus, kad sudarytų sąlygas patekti į pastatus ir kitus visuomenei prieinamus objektus.

Prastesnės sąlygos nėra priimtinos. Jei jūsų organizacija ketina naudotis neakredituotų tarptautinių gestų vertėjų paslaugomis, raginame susisiekti su mumis prieš renginį, kad galėtume kartu su jumis aptarti alternatyvius sprendimus.

 

12. Kaip tampama tarptautinių gestų vertėju?

 

Asmenys gali akredituotis per WFD-WASLI tarptautinių gestų akreditacijos sistemą. Būtina sąlyga – asmuo turi turėti oficialų pripažinimą pripažintoje valstybinėje gestų kalbos vertėjų vertimo įstaigoje arba yra įgijęs atitinkamą universitetinį laipsnį. Akreditacija siekiama nustatyti, išlaikyti ir skatinti tarptautinių gestų vertimo standartus, kaip išsamiai aprašyta čia: WFD-WASLI International Sign Interpreter Recognition Interim Policy and Guidelines. Tai veikia kaip kokybės užtikrinimo sistema tiems specialistams, kurie atitinka šiuos standartus. Akreditacija taip pat siekiama sukurti ir išlaikyti profesinio tobulėjimo visą gyvenimą sistemą. Taigi oficialiai pripažįstami specialistai, turintys didelę darbo patirtį tarptautinėje arenoje, ir suteikia jiems akreditaciją penkerių metų laikotarpiui. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite čia: https://wfdeaf.org/news/wfd-wasli-international-sign-interpreter-accreditation-system/

Kai kuriose šalyse į vertimo mokymus įeina tarptautinių gestų modulis, siekiant užtikrinti vertimą užsienio šalių lankytojams, kai jiems reikalingos nacionalinės paslaugos. To nepakanka, norint atlikti tarptautinį vertimą, kai turėtų būti samdomi WFD-WASLI akredituoti vertėjai. Mes skatiname organizacijas, norinčias paremti būsimų akredituotų vertėjų tobulėjimą, ieškoti galimybių, kur patyrę ir akredituoti vertėjai galėtų dirbti kartu su mentoriais. Tai padidins tarptautinių gestų vertėjų sąrašą, kad patenkintų augančią paklausą.

Galiausiai, kaip ir visiems aukštos kvalifikacijos specialistams, akredituotiems vertėjams turi būti tinkamai apmokama už darbą, atsižvelgiant į vertėjo išsilavinimą ir patirtį bei laikantis nacionalinių tarifų. Taip pat kelionės, apgyvendinimo ir kitos susijusios išlaidos turi būti padengtos.

 

13. Ar kurtieji gali būti tarptautinių gestų vertėjais?

 

WFD-WASLI akreditavimo sistema prieinama visiems vertėjams, kurie atitinka būtinas valandas ir mokymus, nepriklausomai nuo savo klausos. Šiuo metu beveik pusė akredituotų vertėjų yra kurčiųjų. Šie vertėjai dirba komandose su girdinčiais vertėjais arba tam tikrose situacijose, gali dirbti versdami iš teksto/titrų arba tarp skirtingų gestų kalbų. Darbas su kurčiais vertėjais buvo sėkmingas rengiant JT internetines transliacijas, tarptautines konferencijas ir nedidelius susitikimus.

 

Iš anglų kalbos vertė Donata Lukošienė.

Šaltiniai (ENG): FAQ on International Sign ir WFD-WASLI Accredited International Sign Interpreters

Kokia jūsų reakcija?

like
2
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0