Priimti neeilinio LKD Valdybos posėdžio nutarimai

Š. m. vasario 24 d. nuotoliniu būdu įvyko neeilinis LKD Respublikinės Valdybos (toliau – LKD Valdybos) posėdis. Jo metu priimta daug svarbių nutarimų.

Priimti neeilinio LKD Valdybos posėdžio nutarimai

 

LKD Valdybos sprendimu:

  1. iš LKD Respublikinės Valdybos nario pozicijos pagal pateiktą oficialų raštą atsistatydinus Monikai Kumžaitei, nutarta prašyti leisti Suvažiavimo delegatų dirbti LKD Valdybai aštuonių narių sudėtimi, o naujo LKD Valdybos nario rinkimus organizuoti XXXI Suvažiavime, jei leis epidemiologinė situacija ir Suvažiavimas vyks ne nuotoliniu būdu, o gyvai. Tai būtų ne pirmas kartas LKD Valdybos veiklos istorijoje, kai dirbame ne pilna sudėtimi;
  2. Nutarta LKD XXX Suvažiavimą sušaukti 2021 m. gegužės 8 dieną, LKD Panevėžio teritorinės valdybos aktų salėje. SVARBU: esant pandeminei situacijai šalyje ir vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, Suvažiavimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu – Zoom platformoje (nuorodą siunčiant kiekvienam delegatui el. paštu). Tikslus Suvažiavimo formatas bus paskelbtas po kito LKD Valdybos posėdžio;
  3. atsižvelgiant į koronaviruso sukeltą pandemiją ir kritusius užsakymus bei pardavimus verslo sektoriui, nutarta atleisti UAB „Atropa“, UAB „Elkada“ ir UAB „Neveresta“ nuo paramos skyrimo Lietuvos kurčiųjų draugijai iki š. m. gruodžio 31 d., paliekant galimybe įmonėms pačioms skirti paramą nepriklausomai nuo priimto nutarimo;
  4. po ilgų svarstymų ir dvejonių, nutarta skirti finansinę paramą VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centrui kultūrinei veiklai vykdyti;
  5. naujai įsteigto Lietuvių gestų kalbos metodinio skyriaus prie Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (toliau – LGKVC metodinis skyrius) prašymu, nutarta leisti panaudos sutartimi perduoti Surdologijos centro parengtas lietuvių gestų kalbos tekstines ir vizualines medžiagas LGKVC metodiniam skyriui naudoti organizuojant ir vykdant savo veiklą;
  6. po ilgų pasitarimų nuspręsta LKD prezidento, LKD viceprezidento ir LKD Valdybos narių veiklai, posėdžiams, susitikimams ar kitokio pobūdžio vertimams skirti lietuvių gestų kalbos vertėjus pagal iš anksto pateiktą Lietuvių gestų kalbos vertimo centro sąrašą. Sąrašas gali būti peržiūrėtas ir priimti sprendimai įtraukiant/išbraukiant iš sąrašo lietuvių gestų kalbos vertėjus, o apie tai informuojant Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą;
  7. nutarta deleguoti LKD prezidentą Kęstutį Vaišnorą ir LKD Valdybos narį, atsakingą už prieinamumą, Arūną Bražinską į LRT darbo grupę, kurios pagrindinis tikslas – geresnio informacinio žiniasklaidos kanalo prieinamumo klausos negalią turintiems žiūrovams užtikrinimas.

 

Posėdžio metu taip pat daug diskutuota dėl dalyvavimo nuotoliniame EUD neeiliniame suvažiavime ir bendrą EUD vidaus politiką, aptarta UAB „Neveresta“ bei kitų kurčiųjų įmonių finansinė ir infrastruktūrinė situacija, taip pat – informacinės aplinkos pritaikymo kurtiesiems komercinių televizijų kanaluose galimybės. Šie klausimai bus plačiau svarstomi tolesniuose LKD Valdybos posėdžiuose.

 

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0