WFD Generalinė Asamblėja 2023

WFD GA 2023 m. dviejų dienų apibendrinimas

 

2023 m. liepos 9-10 dienomis vyko Pasaulio kurčiųjų federacijos (toliau – WFD) Generalinė Asamblėja (toliau – GA), kur vyko Pietų Korėjoje, esančioje Jeju saloje. Lietuvai atstovavo LKD prezidentė Vaida Lukošiūtė ir Valdybos narys Kęstutis Vaišnora. Šios dvi svarbios susitikimo dienos buvo skirtos pristatyti ir patvirtinti veiklos ir finansines ataskaitas, WFD 2024-2027 m. viziją ir veiksmų planą. Šiame straipsnyje apžvelgsime svarbiausius priimtus sprendimus ir naujienas.

 

 
  • Gestų kalbos pripažinimas

Vis daugiau valstybių oficialiai pripažįsta gestų kalbą kaip kurčiųjų gimtąją kalbą. Remiantis 2017 metų statistika, tik 41 šalyje gestų kalba buvo pripažinta oficialia gimtąja kalba, o dabar šis skaičius išaugo iki 75. Toks padidėjimas yra susijęs su koronaviruso pandemijos situacija. 

 

  • Garbės prezidento ir tarybos nario vardo suteikimas

Kitas svarbus sprendimas, priimtas šioje GA, susijęs su garbės prezidento ir tarybos nario vardais. Buvo nuspręsta grąžinti senąją tvarką, pagal kurią baigus kadenciją prezidentas ir tarybos narys yra vadinamas garbės prezidentu arba garbės tarybos nariu. WFD GA metu buvo priimtas pasiūlymas suteikti ankstesniam WFD prezidentui Colin Allen garbės prezidento vardą už jo ilgametę tarnystę Pasaulio kurčiųjų federacijai.

 

  • Naujoji kurčiųjų vėliava

Viena iš itin svarbių akimirkų GA buvo naujosios kurčiųjų vėliavos klausimas. Trys valstybės: Libanas, Rusija ir Prancūzija teikė savo variantus, tačiau patvirtintas variantas buvo prancūzų, kurių vėliava labiausiai atspindėjo kurčiųjų bendruomenių identitetą ir vienybę. Po patvirtinimo, sekančią dieną vyko svarstymas dėl pavadinimo keitimo į gestų sąjungos vėliavą, tačiau po ilgų diskusijų šis pasiūlymas buvo atmestas. Naujoji vėliava gali būti naudojama įvairių renginių, konferencijų, eitynių metu, tačiau WFD, kaip organizacijos vėliava išlieka tokia pati.

 

  • Dr. Joseph J. Murray perrinktas WFD prezidentu

Amerikietis Dr. Joseph J. Murray, einantis WFD prezidento pareigas, buvo perrinktas antrai kadencijai. Jo lyderystės metu, WFD padarė didelę pažangą ir pasiekė reikšmingų rezultatų. Taip pat buvo perrinktas ir viceprezidentas Kasper Bergmann iš Danijos. Naujoji devynių išrinktų narių taryba atstovaus WFD narystei ir tęs svarbius darbus, kuriais siekiama stiprinti ir gerinti kurčiųjų bendruomenes. 

 

  • Lietuvos atstovas WFD balsų skaičiavimo komisijoje

Didelė staigmena Lietuvos kurčiųjų bendruomenei buvo tai, kad LKD Valdybos narys K. Vaišnora pirmą kartą istorijoje gavo pasiūlymą ir buvo įtrauktas į WFD balsų skaičiavimo komisiją, kurioje sudarė 3 nariai. Tai suteikė jam galimybę įgyti kitų pasaulio šalių patirties ir kurti bendradarbiavimo ryšius su WFD nariais. Šis sprendimas taip pat rodo, kad Lietuva yra pripažinta kaip svarbi tarptautinės kurčiųjų bendruomenės dalyvė.

 


Po WFD GA 11-15 dienomis vyko WFD Kongresas. Naujienas paskelbsime kitame straipsnyje. 


LKD informacija
 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
2
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0