Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) pozicija dėl kurčiųjų teisių į ugdymą užtikrinimo COVID-19 pandemijos metu ir po jos

Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) pozicija dėl kurčiųjų teisių į ugdymą užtikrinimo COVID-19 pandemijos metu ir po jos

 

2021-04-07

 

Vykstanti COVID-19 pandemija ir jos pasekmės turi didelį poveikį kurčiųjų mokinių ugdymui. Visame pasaulyje, kurtiesiems vaikams ir jaunimui trūksta kokybiško dvikalbio ugdymo nacionaline gestų kalba, o kurčių vaikų tėvams trūksta galimybių mokytis gestų kalbos. Pandemijos metu daugelis mokyklų yra uždarytos ir/ar veikia nuotoliniu būdu. Tai apima tiek kurčiųjų, tiek bendrojo ugdymo mokyklas. Visgi būtent bendrojo lavinimo mokyklos susidūrė su dideliais iššūkiais ugdyti kurčius mokinius pandemijos metu. Kai kuriose šalyse, atsidarius mokykloms, daugelis tėvų negalėjo susimokėti už mokyklos paslaugas arba neleido vaikų į mokyklas bijodami COVID-19 užsikrėtimo. Kitose šalyse kurti vaikai ir jaunimas turėjo visiškai palikti mokyklas ir liko izoliuoti namuose su apribota galimybe komunikuoti.

Tai, kad kurtieji vaikai ir jų šeimos neturi prieinamumo gestų kalba, didina kurčiųjų vaikų kalbos trūkumą. Kalbos trūkumas – kai nėra užtikrinamas pilnas prieinamumas natūralia gestų kalba pirmuosius 5 vaiko gyvenimo metus. Kurti vaikai ir jaunimas, kurie savo vaikystėje neturėjo galimybės bendrauti gestų kalba, patiria tolimesnius mokymosi sunkumus, kuriuos svarbu suprasti ugdytojams, vyriausybei ir paslaugų teikėjams. Kurti vaikai ir jaunimas taip pat turi žymiai didesnę riziką patirti smurtą ir išnaudojimą, ir ši situacija dar blogėja pandemijos metu.

Ugdymo perkėlimas į internetinę erdvę pasauliniu mastu sukelia daug sunkumų kurtiesiems, kurių šeimos neturi gero interneto ryšio. Dauguma ugdymo priemonių, pateikiamų internete, nėra sukurtos taip, kad atitiktų kurčiųjų mokinių poreikius. Mokymo nuotoliniu būdu medžiaga ir pamokos gali būti be titrų, mokytojams trūksta kvalifikacijos, pamokose nedalyvauja gestų kalbos vertėjai. Ir netgi tada, kai mokoma nacionaline gestų kalba, ugdymas gali neatitikti ugdytinių poreikių, pavyzdžiui, kai mokiniai nesupranta gestų kalbos video ir/ar negali pasitikslinti.

Tais atvejais, kai kurtieji turi priėjimą prie gero interneto ryšio, reikalingos instrukcijos kaip naudotis virtualiomis mokymosi technologijomis. Daugeliu atvejų, vyriausybės ir mokyklos naudosis nuotoliniu ugdymu dažniau ir pandemijai pasibaigus. Todėl įdarbinti gestų kalbos vertėją išversti nuotolinio mokymo medžiagą nepakaks. Kvalifikuoti mokytojai, mokantys nacionalinę gestų kalbą yra būtini sėkmingam virtualiam mokymui. Mokymo medžiaga turi apimti vizualinę informaciją, pavyzdžius ir pedagogines inovacijas, sukurtas kurtiesiems mokiniams. Be to, kurtiems vaikams ir jaunimui, jų tėvams ir mokytojams reikalinga pagalba, kaip saugiai naudotis socialinėmis medijomis ir internetu, siekiant išvengti internetinio išnaudojimo atvejų.

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnis nurodo šalims užtikrinti kurčiųjų ugdymą nacionaline gestų kalba, kad būtų užtikrinta maksimali akademinė ir socialinė raida. Tai apima lygų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo prieinamumą, profesinį ir suaugusių mokymą. Konvencijos 25 straipsnis skatina vyriausybes vykdyti kurčiųjų vaikų ankstyvąją intervenciją ir teikti paslaugas, kad būtų užkirstas kelias problemoms vyresniame amžiuje, kaip pavyzdžiui, kalbos trūkumas. Tam būtinas vienodas ankstyvojo vaikų ugdymo prieinamumas.

Konvencijos 23 straipsnis teigia, kad šalys turi užtikrinti vaikų su negalia, įskaitant ir kurčius vaikus, ugdymo prieinamumą, kad jie galėtų pasiekti aukščiausią galimą raidą. Tas pats straipsnis nurodo, kad vaikų su negalia šeimos turi gauti ankstyvą ir suprantamą informaciją, paslaugas ir pagalbą. Neįgaliųjų teisių ir Vaikų teisių konvencijos nurodo užtikrinti tėvams pagalbą ir paslaugas. Tai apima nemokamą, visapusišką gestų kalbos mokymą kurčių vaikų tėvams ir šeimoms. Vis dėl to, daug šalių vyriausybių ir mokyklų nevykdo šių savo pareigų.

WFD ragina šalių vyriausybes užtikrinti, kad kurti vaikai ir jaunimas gautų prieinamą informaciją ir ugdymą nacionaline gestų kalba pandemijos metu ir po jos, įtraukiant prieinamas instrukcijas, suteiktas gestų kalbą mokančius mokytojus ir tinkamą vizualinę mokymosi medžiagą. Kurčių vaikų tėvai privalo gauti pagalbą mokantis gestų kalbos, taip pat ir nuotoliniu būdu, jeigu įmanoma, kad būtų palaikomas šeimos komunikacija ir vaikų kalbinė raida.

 

Rekomendacijos virtualiai ir ne virtualiai mokymosi aplinkai

  • Užtikrinti, kad mokiniai gautų prieinamą informaciją ir ugdymą nacionaline gestų kalba pandemijos metu, įtraukiant prieinamas instrukcijas, suteiktas gestų kalbą mokančių mokytojų, ir tinkamą vizualinę mokymosi medžiagą.
  • Užtikrinti, kad kurčių vaikų tėvai gautų pagalbą mokantis gestų kalbos: vizitai namuose, pamokos tėvams, nuotolinis mokymas, kas pagerins komunikaciją šeimoje ir vaikų kalbinę raidą.
  • Užtikrinti, kad kurti vaikai ir jaunimas, jų tėvai ir mokytojai gautų pagalbą, kaip naudotis socialinėmis medijomis ir internetu saugiai.
  • Vykdyti interaktyvias internetines veiklas kurtiems vaikams ir jaunimui, kad būtų lavinama jų socialinė ir emocinė raida.
  • Organizuoti individualius namų vizitus, kur kurčius vaikus, jaunimą ir šeimas lankytų gestų kalbos mokytojai, kurčiųjų bendruomenės darbuotojai, laikantis galiojančių COVID-19 reikalavimų.
  • Palaikyti kurčių vaikų teisę grįžti prie kontaktinio mokymo kartu su kitais kurčiais ugdytiniais.
  • Skatinti aukštojo išsilavinimo prieinamumą, kad kurtieji galėtų tapti mokytojais.
  • Užtikrinti nuolat vykstantį mokymą ir palaikymą girdintiems mokytojams, gerinant jų nacionalinės gestų kalbos žinias.

 

 

Iš anglų kalbos vertė Donata Lukošienė

Originalus tekstas anglų kalba ČIA

WFD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0