LKD organizuoja nemokamas paskaitas apie neapykantos kalbą

Kurčiųjų bendruomenės nariams organizuojamos nemokamos paskaitos apie neapykantos kalbą.

 

 

 

2021 m. buvo organizuojami apmokymai kučiųjų organizacijų darbuotojams apie tai, kaip atpažinti ir padėti moterims, patyrusioms smurtą, o 2022 m. buvo išplėsta tikslinė grupė, kuomet organizacijų darbuotojai susipažino su smurto tema ne tik prieš moteris, bet ir prieš vyrus ir vaikus. Sustiprinus bendradarbiavimą su Moterų informacijos centru siekiama ir toliau tęsti šią prasmingą veiklą aprėpiant ne tik kurčiųjų organizacijų darbuotojus, bet ir pačius kurčiuosius bendruomenės narius. 2023 metais buvo organizuoti 5 susitikimai su bendruomenės nariais. Šiais, 2024 metais bus vykdomos 5 paskaitos kurčiųjų bendruomenėms, skleidžiant informaciją apie neapykantos kalbą. Šių paskaitų tikslas - aktyviai įtraukti kurčiuosius į diskusiją apie neapykantos kalbą, o tuo pačiu tiesiogiai suteikti informaciją kaip elgtis patyrus neapykantos apraiškas, kur kreiptis pagalbos, kaip elgtis ir pan. 

Kviečiame visus kurčiųjų bendruomenės narius aktyviai dalyvauti paskaitose apie neapykantos kalbą šiuose miestuose:

Paskaitos vyks su vertimu į gestų kalbą.

Vilnius - balandžio 25 d. 17:30 val.

Kaunas - gegužės 9 d. 17:30 val.

Šiauliai - gegužės 22 d. 13:00 val.

Klaipėda - gegužės 23 d. 17:30 val.

Panevėžys - gegužės 23 d. 15:00 val.

 

Paskaitos vyks su vertimu į gestų kalbą.

Smurto artimoje aplinkoje tema yra aktuali visoje visuomenėje, tačiau kurtiesiems dėl komunikacinių barjerų pagalbą gauti yra gana sudėtinga. Ne visi galime atpažinti neapykantos kurstymo apraiškas, todėl labai svarbu laiku sureaguoti ir žinoti kur ir kaip kreiptis pagalbos. Neapykantą kurstanti kalba gali turėti didelių neigiamų pasekmių asmenims ir bendruomenėms. Tai gali sukelti emocinę kančią, nerimą, depresiją ir net fizinę žalą. 

Atvykę į paskaitą greičiau atpažinsite smurto artimoje aplinkoje požymius, smurto pradžią, pasekmes ir žinoma, jausitės drąsesniais kreiptis pagalbos į atitinkamas institucijas arba į darbuotojus, kurie yra apmokyti smurto tema.

Paskaitos didžiuosiuose Lietuvos miestuose organizuojamos vykdant projektą ,,Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2024 m”, kurį finansuoja Asmenų su negalia teisių apsaugos agentūra.

LKD informacija

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
3
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0