Nuslėpti Stalino nusikaltimai: Sovietų Sąjungoje buvo žudomi kurtieji

1937 m. gruodį mėn. 35 kurtieji buvo sušaudyti, o likusieji išsiųsti į koncentracijos stovyklą. Iš sušaudytųjų jauniausias buvo 22 metų, o vyriausias 64-erių.