Lietuvių gestų kalbos pripažinimui - 23 metai!

Šiandien kurtiesiems - šventė! Mūsų gimtajai gestų kalbai - jau 23 metai! 1995 m. gegužės 4 d. tuometinė LR Vyriausybė lietuvių gestų kalbą pripažino gimtąja kurčiųjų kalba!

Lietuvių gestų kalbos pripažinimui - 23 metai!