Kurčiųjų vaikų teisių deklaracija

Informacija apie WFD patvirtintą Kurčiųjų vaikų teisių deklaraciją.

Liepos mėn. vyko WFD Kongresas, kurio metu buvo paskelbta ir oficialiai pasirašyta kurčiųjų vaikų teisių deklaracija, kurią parašė prancūzai. Pateikiame 10 svarbius deklaracijos straipsnių punktus:

1 straipsnis:

Visi kurtieji vaikai, kaip ir visi žmonės, gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis.

2 straipsnis:

Visi kurtieji vaikai turi teisę į gestų kalbą. Valstybinė gestų kalba yra vienintelė visiškai prieinama kalba kurtiesiems vaikams nuo gimimo.

3 straipsnis:

Kurčiųjų vaikų teisė į savo valstybinę gestų kalbą negali būti pažeidžiama.

4 straipsnis:

Visiems kurčiųjų vaikų tėvams, globėjams ir šeimos nariams turi būti teikiamas nemokamas valstybinės gestų kalbos mokymas.  

5 straipsnis:

Visi kurtieji vaikai turi teisę į kokybišką, įtraukų, daugiakalbį išsilavinimą savo valstybine gestų kalba ir valstybine rašto kalba.

6 straipsnis:

Visi kurtieji vaikai turi teisę pažinti kurčiųjų bendruomenės lingvistinę tapatybę ir kultūrą.

7 straipsnis:

Visi kurtieji vaikai turi teisę į apsaugą nuo kalbos atėmimo. Nesuteikus kurtiesiems vaikams galimybės naudotis gestų kalba yra diskriminacija. 

8 straipsnis:

Visi kurtieji vaikai turi teisę laisvai bendrauti valstybine gestų kalba, įskaitant ir pedagogus. 

9 straipsnis:

Visi kurtieji vaikai turi teisę reikšti savo nuomonę visais juos liečiančiais klausimais.

10 straipsnis:

Visi aukščiau pateikti punktai turi būti nedelsiant įgyvendinti visiems kurtiesiems vaikams.

WFD informacija, versta iš anglų k.

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
2
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0