Sveikinimas

Sveikinimas

Rugsėjo 27 - oji - profesinė socialinių darbuotojų diena!

LKD prezidentas siunčia sveikinimus visiems, kurie savo geru darbu prisideda prie klausos negalią turinčių žmonių socialinės gerovės!