LKD Suvažiavimas 2023: prie organizacijos vairo – nauji vadovai

Informacija apie XXXII LKD Suvažiavimą ir jo metu priimtus sprendimus.

 

Balandžio 29-30 dienomis Kaune vyko XXXII LKD Suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas). Jame dalyvavo 39 delegatai iš visos Lietuvos. Delegatų sprendimu, Suvažiavimui pirmininkavo Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktorė Ramunė Leonavičienė.

Dvi dienos intensyvaus darbo ir sprendimų: patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos, išrinkti nauji organizacijos valdymo organai, sudėliotas einamųjų metų biudžetas, dalintasi idėjomis bei pasiūlymais. Apie viską – iš eilės.

 

Patvirtintos ataskaitinio laikotarpio LKD ataskaitos

Kaip jau tapo įprasta, Suvažiavimo pradžioje delegatams tvirtinti buvo pateiktos praėjusių metų LKD veiklos bei finansinės ataskaitos. 2022 metų LKD veiklos ataskaitą išsamiai pristatė ir į delegatų klausimus atsakė buvęs LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora, o 2022 metų finansinės veiklos ataskaitą pristatyti buvo patikėta buvusiai Revizijos komisijos pirmininkei Gretai Gustienei.

Susipažinę su dokumentais ir išklausę pristatymus, Suvažiavimo delegatai vienbalsiai patvirtino LKD 2022 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitas.

 

Su dokumentais galite susipažinti čia:

LKD 2022 m. veiklos ataskaita (.pdf)

LKD 2022 m. veiklos ataskaita (gestų kalba)

LKD 2022 m. finansinės veiklos ataskaita

 

Pristatęs 2022 m. LKD veiklos ataskaitą buvęs LKD prezidentas K. Vaišnora nepamiršo padėkoti ir savo komandos nariams, kurie penkerius metus kartu su juo generavo idėjas ir vykdė įvairias veiklas, siekiant geresnio kurčiųjų bendruomenės reprezentavimo visuomenėje. Didžiausią padėką jis skyrė buvusiam LKD viceprezidentui Mykolui Balaišiui: „Aš džiaugiuosi, kad pastarieji penkeri sunkaus darbo ir politinių sprendimų metai nesugriovė mūsų ilgos draugystės,“ - džiaugėsi K. Vaišnora.

 

Prie LDK vairo – nauji vadovai

Suvažiavimo metu buvo renkami nauji, 2023-2028 metais organizacijai vadovausiantys vadovai – LKD prezidentas ir Respublikinės valdybos nariai, o taip pat – nauji Revizijos komisijos nariai.

Į LKD prezidento postą buvo sulaukta dviejų oficialių kandidatūrų ir Suvažiavimo dieną dėl LKD vadovo posto varžėsi Vaida Lukošiūtė bei buvęs LKD prezidentas Vytautas Pivoras. Jie prisistatė Suvažiavimo delegatams, atsakinėjo į jiems užduodamus klausimus, aptarė savo tikslus ir lūkesčius. Suskaičiavus slapto balsavimo biuletenius paaiškėjo, kad absoliučia balsų dauguma naująja LKD prezidente išrinkta V. Lukošiūtė.

 

Iš kairės: buvęs LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir naujoji LKD prezidentė Vaida Lukošiūtė

 

Pagal LKD įstatus, LKD Respublikinė valdyba susideda iš 9 asmenų: LKD Prezidento ir 8 narių. Iki numatyto termino į LKD Respublikinę valdybą buvo pateiktos 6 kandidatūros – trūko dar bent dviejų kandidatų, tad Suvažiavimo metu buvo siūlomi asmenys į laisvas pozicijas. Iš viso Suvažiavimo metu dėl LKD Valdybos nario kėdės varžėsi dešimt asmenų. Respublikinės valdybos nariai buvo renkami slaptu balsavimu.

Visgi iš pirmo karto išrinkti pilnos sudėties LKD Respublikinės valdybos nepavyko, nes du kandidatai surinko vienodą skaičių balsų, tad prireikė pakartotinio balsavimo, kuriame buvo varžomasi dėl paskutinės vietos Valdybos sudėtyje. Atidžiai procesą stebėjusi ir balsavimo biuletenius skaičiavusi balsų skaičiavimo komisija galiausiai paskelbė – LKD Respublikinė valdyba išrinkta!

Naujoji 2023-2028 m. kadencijos LKD Respublikinė Valdyba: Vaida Lukošiūtė (LKD prezidentė), Paulius Jurjonas, Kęstutis Vaišnora, Rima Paulauskienė, Arnoldas Matulis, Gina Ramanauskienė, Mykolas Balaišis, Martynas Lankutis ir Arūnas Bražinskas.

 

Naujai išrinkti 2023-2028 m. kadencijos LKD Respublikinės valdybos nariai

 

Suvažiavime taip pat išrinkta naujos sudėties 2023-2028 metų Revizijos komisija. Visi kandidatai buvo iškelti Suvažiavimo metu. Iš viso tarpusavyje varžėsi 7 asmenys. Revizijos komisijos nariai buvo renkami slaptu balsavimu.

2023-2028 m. LKD Revizijos komisija: Justina Vertelkaitė (komisijos pirmininkė), Vytautas Valiauga (pirmininkės pavaduotojas), Vijolė Tadaravičienė, Jūratė Pugačiauskienė bei Mantas Volungevičius.

 

Naujai išrinkti 2023-2028 m. kadencijos LKD Revizijos komisijos nariai

 

Naujieji komisijos nariai pasibaigus Suvažiavimui iškart susitiko ir aptarė savo būsimą veiklą, o taip pat išsirinko ir pirmininką bei pavaduotoją, kurie bus atsakingi už komisijos veiklų įgyvendinimą.

 

Sudėliotos LKD 2023-2028 metų veiklos gairės

Antrąją Suvažiavimo dieną didžiausias dėmesys buvo skiriamas organizacijos 2023-2028 metų veiklos gairių apibrėžimui. Po ilgų diskusijų ir pasiūlymų išskirtos aštuonios pagrindinės sritys, į kurias ateinančių penkerių metų laikotarpyje bus skiriamas didžiausias dėmesys. Tai: lietuvių gestų kalba, švietimas, socialiniai klausimai, įstatymai ir teisės, prieinamumas, LKD vidaus reikalai, įvaizdis ir viešinimas bei kultūra.

Suvažiavimo delegatai teikė pasiūlymus ir idėjas veikloms pagal kiekvieną gairę, tačiau sudėlioti paskutinius kertinius taškus patikėta naujajai LKD prezidentei ir Respublikinės valdybos nariams.

 

Patvirtintas 2023 m. LKD finansinių rezervų planas

Patvirtinus visas ataskaitas ir išrinkus naujus LKD valdymo narius, Suvažiavimo delegatai ėmėsi svarstyti 2023 metų LKD finansinių rezervų plano. Kaip teigė klausimą pristatęs buvęs LKD prezidentas K. Vaišnora, kylant infliacijai ir ženkliai išaugus paslaugų kainoms, labai svarbu tinkamai iš anksto suplanuoti einamųjų metų išlaidas, kad būtų išvengta finansinių nuostolių.

Po ilgų diskusijų ir neženklių korekcijų, Suvažiavimo delegatai patvirtino einamųjų metų LKD finansinių rezervų planą.

 

Aptarti kiti klausimai

Suvažiavime delegatams pristatyta dabartinė Lietuvoje veikiančių LKD įmonių padėtis bei jau atlikti žingsniai siekiant lietuvių gestų kalbos įstatymo reglamentavimo. Delegatai diskutavo apie kurčiųjų švietimą ir įtraukųjį ugdymą, gestų kalbos puoselėjimą ir gestų kalbos prestižo skatinimą, LKD leidinio „Akiratis“ ateities perspektyvas bei organizacijos turimą nekilnojamąjį turtą.

Taip pat Suvažiavimo metu vėl buvo iškeltas klausimas dėl terminų „klausos sutrikimas“, „klausos negalia“ ir „gestakalbiai“ vartojimo viešajame diskurse, tačiau galutiniai sprendimai priimti nebuvo – vienbalsiai sutarta, kad reikia gilesnių ir išsamesnių diskusijų bei tyrimų.

 

XXXII LKD Suvažiavimo delegatai

 

Daugiau nuotraukų ČIA.

 

Suvažiavimo metu sklandžią komunikaciją užtikrino Lietuvių gestų kalbos vertimo centro vertėjų komanda. Technine dalimi rūpinosi LKD viešųjų ryšių komanda.

Kitas LKD Suvažiavimas vyks 2024 metais.

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0