Svarbiausios LKD Resbublikinės Valdybos naujienos iš 09.23 ir 12.09 vykusių posėdžių

Šiemet LKD Respublikinė Valdyba priėmė daug sunkių sprendimų, kurie leis stabilizuoti esamą situaciją ir išsaugoti organizaciją. Pateikiame svarbiausias naujienas.

Svarbiausios LKD Resbublikinės Valdybos naujienos iš 09.23 ir 12.09 vykusių posėdžių

 

Šie metai atnešė daug pokyčių, turėjome prisitaikyti ir pereiti prie nuotolinio darbo, tačiau pasikeitusi situacija nesustabdė Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) Respublikinės Valdybos posėdžių ir darbų, kurie vyko nuotoliniu būdu. Apibendrintai pristatome svarbiausius šiais metais LKD Respublikinės Valdybos priimtus nutarimus.

 

Didelis dėmesys šiemet buvo skiriamas nuotolinių gestų kalbos vertimo paslaugų užtikrinimo klausimui

Matoma, kad Skype ir kitos šiandien naudojamos aplikacijos nelabai tinka teikti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas nuotoliniu būdu, ir patys kurtieji mato, kad yra problemų. Dėl to LKD Respublikinė Valdyba ieško būdų, kaip galima pagerinti šią situaciją.

Siekiant tai išsisiaiškinti, buvo pradėta bendradarbiauti su „DEAFCOM“ įmonės atstovais dėl šios jų aplikacijos įdiegimo Lietuvoje, naudojantis nuotolinėmis lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugomis. Nauja programėlė turėtų daugiau funkcijų, būtų patogesnė naudoti. Buvo aiškinamasi dėl programėlės veikimo, finansavimo galimybių ir pan. LKD Respublikinė Valdyba nuolat palaikė ryšį su „DEAFCOM“, taip pat Neįgaliųjų reikalų departamentu bei kitomis institucijomis. Tačiau vis tik daugumos nuomone Lietuvoje reiktų įdiegti Vengrijoje veikiančią aplikaciją “KONTAKT”, nes buvo vykta ir į komandiruotes šiuo klausimu, ir matomas didesnis šios aplikacijos tinkamumas kurtiesiems. LKD Respublikinė Valdyba gavo patikinimą iš Neįgaliųjų reikalų departamento ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad dirbama ties projektu, kuris leistų Lietuvai įsigyti šią aplikaciją.

Įvairūs prašymų svarstymai

Visi žinome, kad daug kurčiųjų reabilitacijos centrų patalpų reikalauja remonto. Šiais metais buvo gauta nemažai Panevėžio teritorinės valdybos (KRC) prašymų, LKD Respublikinė Valdyba svarstė dėl finansinės paramos skyrimo. Buvo nutarta skirti lėšų Panevėžio KRC patalpų vamzdyno, šilumos mazgo remonto išlaidoms, lauko laiptų remontui, virtuvės remontui. Lėšos skirtos iš anksčiau gautų pajamų – už parduotą Panevėžio KRC garažą. Svarstyti ir kiti pateikti prašymai.

LKD Respublikinės Valdybos nario atsistatydinimas

Spalio 10 d. oficialiu pareiškimu iš LKD Respublikinės Valdybos atsistatydino Monika Kumžaitė, kuri buvo atsakinga už švietimo klausimus. LKD Respublikinės Valdybos nariai svarstė, ar prašyti LKD Suvažiavimo leisti dirbti 8 narių sudėtimi, ar organizuoti rinkimus į laisvą nario vietą. Jei karantino ribojimai bus sušvelninti, tokiu atveju būtų galima organizuoti rinkimus, nes be jokių kliūčių įmanoma užtikrinti ir slapto balsavimo teisę, ko šiuo metu negalima padaryti esant nuotoliniam darbui.

Europos sąjungos organizacijos, kurių rinkimai į valdymo organus turi vykti 2021 metais, rinkimus nukelia į 2022-uosius metus ir dabartinės sudėties kadencijos dar metams tęsia darbus. Situacija pasaulyje tikrai neeilinė ir reikalauja sudėtingų sprendimų. Nuspręsta, kad šis klausimas dėl LKD Raspublikinės Valdybos nario mandato bus svarstomas 2021 metų pradžioje, kai bus aiškesnė epidemiologinė situacija.

Svarstymai dėl LKD įmonių situacijos po karantino ir socialinių įmonių įstatymo

Situacija tokia, kad nuo spalio 1 d. įsigaliojo naujas socialinių įmonių įstatymas, kuris kurtiesiems ir  kurčiųjų įmonėms labai nepalankus. Dvi LKD priklausančios įmonės – Panevėžyje veikianti ELKADA ir Kaune veikianti ATROPA – patiria daug finansinių sunkumų: tam, kad būtų išlaikytos įmonės, reikia atleisti nemažai žmonių, o jiems reikia išmokėti išeitines; įmonės nesulaukia naujų užsakymų, dėl to negauna pajamų, didėja skolos. Vien įmonei „Elkada“ trūksta 25 000 eurų, kad darbuotojams galėtų išmokėti kompensacijas ir dar išlaikytų įmonę – be LKD pagalbos jie neišsilaikys. Dėl įmonės „Atropa“ – jų situacija taip pat prasta: įmonei tenka atleisti darbuotojus, nesulaukiamų naujų užsakymų, didėja skolos – neaišku, kaip bus ateityje. Iškyla reali rizika, kad įmones gali tekti uždaryti.

Atsižvelgiant į situaciją, LKD Respublikinė Valdyba svarstė įvairius galimus pagalbos mechanizmus bankrutuojančioms kurčiųjų įmonėms. Sutarta nuolatos palaikyti ryšį su įmonių vadovais, sekti situaciją ir prireikus – imtis atitinkamų veiksmų. Kol kas – paskolintos lėšos UAB „Elkada“ situacijai stabilizuoti.

Dėl LKD poilsio namų „Varpelis“ ateities perspektyvų

Visi žino, kad LKD priklausantys poilsio namai „Varpelis“, esantys Šventojoje, dabar yra labai blogos būklės: pastatas itin prastai atrodo, jam reikia kapitalinio remonto: reikalinga pakeisti visus baldus, vamzdynus, vėdinimo sistemas ir pan. Sutvarkyti pastatą reikalauja daug remonto, o LKD savo biudžete tokių lėšų neturi.

Taip pat „Varpelį“ nuolat prižiūri darbuotoja, kuriai reikia mokėti atlyginimą už darbą. Vasaros metu reikia samdyti valytoją – jai irgi reikia mokėti atlyginimą. Kitaip sakant, pastatas reikalauja daug investicijų, tačiau grįžtamosios finansinės naudos LKD organizacijai ir visai kurčiųjų bendruomenei neduoda, nes ir patys kurtieji gana vangiai renkasi poilsį būtent šiuose poilsio namuose.

Šiemet LKD Respublikinė Valdyba gavo pasiūlymą dėl „Varpelio“ pardavimo iš poros firmų. Ilgai buvo svarstoma, ar priimti pasiūlymą, buvo atliekama verslininkų apklausa dėl pardavimo, domimasi rinkos kainomis.  Didžiausias gautas pasiūlymas – „Varpelį“ parduoti už 300 000 Eur.

Po ilgų svarstymų LKD Respublikinė Valdyba priėmė labai sunkų sprendimą – leisti pradėti atlikti LKD poilsio namų “Varpelis” pardavimo procedūras ir pastatą parduoti už 300 000 eurų. Šiuo metu vyksta derybos, sutarties parengimas ir tik radus bendrą sutarimą dėl pačios sutarties ir jos įgyvendinimo, sutartis bus pasirašyta. Primename, kad poilsio namai yra UAB „Neveresta“ balanse, tad sutartį pasirašytų įmonės direktorius.

Svarstoma, kad pardavus “Varpelį”, dalis gautų pinigų bus skirta bankrutuojančių kurčiųjų įmonių atleidžiamų iš darbo darbuotojų kompensacijų išmokėjimui, įmonių skolų valstybei padengimui ir pan., kad visa įmonių uždarymo procedūra vyktų sklandžiai. Taip pat numatoma, kad dalį pinigų būtų galima skirti rezervui, nes finansinė LKD situacija dėl pandemijos ir gaunamų lėšų darosi vis sudėtingesnė. Naujų kurčiųjų poilsio namų pirkti kol kas neplanuojama, nors yra siūloma ir tokia idėja.

LGKI veiklos stabdymas

Nuo Naujų metų oficialiai įsteigus Lietuvių gestų kalbos metodinį skyrių prie Lietuvių gestų kalbos vertimo centro ir gaunant biudžetinį finansavimą lietuvių gestų kalbos priemonėms, LKD Respublikinė Valdyba nusprendė stabdyti Lietuvių gestų kalbos instituto (LGKI) veiklą, nes šis institutas daugiausiai veiklų įgyvendindavo per viešuosius pirkimus, o šiems pirkimams numatytos lėšos dabar bus skirtos Lietuvių gestų kalbos metodiniam skyriui.

 

Metai – sudėtingi, buvo priimti sunkūs sprendimai, kurie sukėlė daug diskusijų ir nerimo dėl ateities, tačiau tikimasi, kad priimami sudėtingi sprendimai leis stabilizuoti situaciją ir išsaugoti Lietuvos kurčiųjų draugiją bendrai kaip sistemą esant tokiems sudėtingiems laikams.

 

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
3
dislike
1
love
0
funny
0
angry
3
sad
8
wow
0