Statybvietėje dirbantys asmenys privalės turėti ID kodą

Nuo kitų metų statybvietėje dirbantys asmenys privalės turėti ID kodą.

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. statybvietėje dirbti statybos darbus galės tik tie asmenys, kurie turės statybininko tapatybės identifikavimo kodą – ID kodą. Tikimasi, kad įdiegus statybininko ID kodą, bus sėkmingiau kovojama su nelegaliu darbu statybų sektoriuje.

Apie statybininko ID kodą

Statybininko ID kodas – tai statybvietėje statybos darbus atliekančiam asmeniui Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinėje sistemoje suteiktas identifikacinis kodas, susietas su joje kaupiamais duomenimis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį ir patį kodo turėtoją. 

Statybininko ID kodas bus suteikiamas neterminuotai, išskyrus atvejus, kai komandiruotam darbuotojui bus suteikiamas laikinas statybininko ID kodas. 

Laikinas statybininko ID kodas bus suteikiamas ne ilgiau kaip 18 mėnesių statybvietėje statybos darbus atliekantiems asmenims – komandiruotiems darbuotojams. 

Kam bus suteikiamas statybininko ID kodas?

  • statybininko ID kodas bus suteikiamas savarankiškai dirbančiam asmeniui, jeigu jo veiklos dokumentuose, numatančiuose teisę vykdyti savarankišką veiklą, nurodyta veikla susijusi su statybos darbų atlikimu;
  • fiziniam asmeniui, jeigu su juo sudaroma darbo sutartis statybos darbams atlikti;
  • komandiruotam darbuotojui, jeigu jis statybos darbus Lietuvoje atlieka ilgiau kaip 18 mėnesių.

Darbdavio prievolės

Rangovas, įdarbinęs statybvietėje statybos darbus atliekančius asmenis, taip pat rangovas, kuriam statybos darbus atlieka komandiruoti darbuotojai, bei savarankiškai dirbantis asmuo privalės teikti Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinei sistemai duomenis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį ir kodo turėtoją. Darbdavys taip pat privalės kontrolę vykdančioms institucijoms užtikrinti galimybę vykdyti statybvietėje dirbančių asmenų identifikavimą. 

Siekiant identifikuoti asmenis, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą, darbdavys privalės pasirinkti statybininko ID kodo identifikavimo priemones pagal patvirtintą sąrašą, ir apie pasirinkimą informuoti Valstybinę darbo inspekciją, taip pat užtikrinti šių asmenų indentifikavimą.

Darbuotojo prievolė

Statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys privalės turėti statybininko ID kodą, o asmenys, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą – įstatyme numatytą kitą indentifikavimo priemonę ir šiuos dokumentus pateikti statybininkų tapatybės identifikavimo kontrolę vykdančioms institucijoms.

 

Oficialiais duomenimis, Lietuvoje statybų sektoriuje dirba apie 95 tūkst. darbuotojų, iš jų 25 tūkst. – pagal verslo liudijimą ir 14 tūkst. – pagal veiklos pažymą.

 

 

Šaltinis: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0