LKD Valdybos posėdis

Informacija apie 2023 m. rugsėjo 13 d. įvykusį LKD Valdybos posėdį.

LKD Valdybos posėdis

Rugsėjo 13 d., prieš pat Tarptautinę kurčiųjų žmonių savaitę, vyko LKD Respublikinės valdybos posėdis, kurio metu buvo aptarta Panevėžio įmonės UAB “Elkada” situacija. Situaciją pristatė likvidatoriaus pareigas einantis UAB “Neveresta” ir UAB “Atropa” direktorius Martynas Lankutis. Posėdžio metu buvo diskutuota ir apie LKD pastato, esančio adresu Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius, pastato būklė bei apibendrintas Tarptautinės kurčiųjų žmonių savaitės veiklų planas. 

UAB “Elkada” situacija

Prieš pat birželio 16 d. LKD pasiekė UAB „Elkados“ raštas, kuriame pranešta, kad įmonė nepajėgi tęsti gamybinės veiklos. Imtis konkrečių veiksmų tuomet RV trūko informacijos, tad vykta aiškintis apie įmonės padėtį vietoje. Surinkti finansiniai ir ekonominiai duomenys buvo vertinami neeiliniame liepos 5 d. RV posėdyje. Nuspręsta įmonę likviduoti. Likvidatoriumi paskirtas Martynas Lankutis, UAB „Neveresta“ ir UAB „Atropa“ direktorius. Jam patikėta inicijuoti „Elkados“ pastato pardavimą. Rugsėjo mėn. 13 d. pasėdyje M. Lankutis informavo, kad nuo likvidavimo procedūros paskelbimo atsirado 3 pirkėjai ir dabar vyksta derybos. Pranešėjas teigė, kad galimi pirkėjai siūlo ne tik savo kainą, bet ir kelia tam tikrų sąlygų pardavėjui. Kai kurias esą įmanoma įvykdyti, kai kurioms trūksta laiko ar finansinių išteklių. Galutinis LKD, kurios vardu veikia M. Lankutis, tikslas – gauti už pastatą didžiausią įmanomą kainą ir parduoti jį palankiausiomis LKD sąlygomis. Tai yra už objektą gauti tokią sumą, jog sumokėjus skolas (atsiskaičius su įmonės darbuotojais, VMI ir Sodra), dar liktų lėšų LKD. Daugiau detalių paviešinti kalbėtojas teigė negalintis, jog nepakenktų galimai sandorio sėkmei. M. Lankutis pranešė, jog turėjo priimti vieną neatidėliotiną sprendimą – iš „Neverestos“ sąskaitos apmokėti „Elkados“ 4,5 tūkst. eurų elektros skolą. Jo skaičiavimais, jei to nebūtų suskubęs padaryti iki nurodyto termino, įmonei būtų skirta 60 tūkst. eurų dydžio bauda. Kodėl nebuvo galima sąskaitos apmokėti iš „Elkados“ lėšų? Įmonės lėšos yra įšaldytos po to, kai „Elkada“ iki birželio 25 d. negalėjo sumokėti Sodros ir VMI skolos dalių pagal sudarytas dvišales skolos išskaidymo sutartis. Pažeidusiai sutarties nuostatas bendrovei Sodra bei VMI iš karto įšaldė ne tik visas banko sąskaitas, bet ir pateikė inkasinius pavedimus, taip užkirsdama kelią bendrovei atsiskaityti su kitais tiekėjais. Dėl to, kad buvo pažeistos sutarties su VMI ir Sodra sąlygos, įmonė neteko teisės derėtis dėl sutarties sąlygų peržiūrėjimo anksčiau negu po 1 metų. Tai „Elkados“ atveju yra tiesiog per ilgas terminas. 6 bendrovės darbuotojai kreipėsi į Darbo inspekcijos ginčų komisiją dėl negautų nuo 2023 m. kovo mėnesio atlyginimų, taip pat išeitinių kompensacijų ir atostoginių. Iki rugsėjo posėdžio likvidatoriui pavyko su 5 darbuotojais sudaryti taikos sutartis, pagal kurias priklausančio atlygio jie lauks iki 2024 m. sausio 5 d. Vienas darbuotojas laukti atsisakė, su juo atsiskaityti reikės jau spalį, todėl antstolis šią sumą išieškos iš įmonės turto. M. Lankutis paaiškino, kodėl svarbu pastatą parduoti iki 2024 m. sausio 5 d. (0,5 m. nuo likvidavimo pradžios). Jeigu to nepavyktų padaryti, pagal Akcinių bendrovių įstatymą taps privalu skelbti įmonės bankrotą. 

LKD pastato būklė

Vaida Lukošiūtė pristatė LKD pastato būklę, kuri pasak prezidentės yra labai prasta. Dėl nusidėvėjusio stogo, ypatingai surūdijusių skardų, atsirado plyšių per kuriuos patenka vanduo ir sukuria drėgmę 3 aukšto patalpose. Šiandien dieną kabinetuose yra įsiskverbęs pelėsis, sienų dažai atsilupę, nutrūpėję, pačios sienos - įdrėkusios. Kabinetai yra visiškai praradusios estetinę išvaizdą. Prie viso to, svarbu pabrėžti, kad elektros instaliacija ir buitinių nuotekų tinklai taip pat yra pasenę. Probleminių vietų yra iš tiesų daug ir būtina apie jas galvoti. 

Naujai suburta LKD komanda iš karto ėmėsi veiksmų - pradėjo galvoti kaip įgalinti LKD 1 aukšte esančias patalpas. 2021 metais sudaryta sutartis su nekilnojamo turto “Ober haus” įmone yra visiškai neveiksminga - per beveik du metus neatsirado nei vienas nuomininkas. Buvo suorganizuotos kelios peržiūros, tačiau patalpomis niekas nesusidomėjo - nenuostabu, juk patalpos reikalauja didelių investicijų, kad bent kiek įgautų patrauklesnę išvaizdą. Dėl šios priežasties nuspręsta nutraukti sutartį ir kurti naują patalpų reklamos strategiją. LKD Valdybos nariai pasiūlė savo idėjas, kaip galima būtų įrengti patalpas., pvz. įrengti muziejų ar pan., tačiau LKD prezidentė pabrėžė, kad muziejaus klausimas yra numatytas ateičiau, o šiandien dieną labai svarbu sukurti tokią strategiją, kuri neštų pelną ir būtų galima sukaupti bent dalinį indėlį LKD pastato stogo remontui. 

Prezidentė taip pat minėjo, kad buvo atvykę konsultantai, kurie pakomentavo esamą situaciją. Nesutvarkius stogo, apie patalpų remontą svarstyti neverta, nes sienos jau yra įdrėkusios ir padarytas estetinis remontas duos tik trumpalaikį efektą. Šiuo metu svarstoma teikti paraišką Kultūros paveldui dėl dalinio finansavimo, tačiau tam reikia parengti didelį ir sudėtingą projektą, kurio parengimui reikalingas ir atitinkamas kompetencijas turintis žmogus. Kultūros paveldo duomenimis, paramos būtų galima tikėtis apie 40 - 50 procentų. Kokia suma reikalinga remontui - vis dar neaiški, tačiau toliau dirbama šiuo klausimu. 

Primename, kad paskutinis LKD Valdybos posėdis šiais metais planuojamas lapkričio 29 dieną. 

LKD informacija

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0