Informacija dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo

Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministras pateikė ir/ar papildė Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsakymą.

 

Pakeitimai ir/ar papildymai yra klausos negalią turinčių asmenų techninės  pagalbos priemonių įsigijimo punktuose.

Nuo šiol galite įsigyti ir išmanų laikrodį (apyrankę) kurio kaina ne daugiau kaip 49 eur. Jeigu apyrankė kainuoja daugiau – kompensuojama suma bus ne daugiau už faktinės išlaidas (49 eur.). Šią apyrankę įsigyti galite 1 kartą per 3 metus.

DĖMESIO! Jeigu kyla klausimų dėl apyrankės kaip įsigyti ir gauti kompensaciją prašome kreiptis į TPNC arba savo miesto rebiltiacijos centrą!

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras
VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras
VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras
VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras
VŠĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

#išmanuslaikrodis #išmaniapyrankė

Daugiau informacijos apie pakeitimus rasite:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8d9de70d4ca11e98bb2b994315c7101