„Deaf“ ir „deaf“ – koks skirtumas?

Straipsnis apie tai, kuo skiriasi angliški terminai „Deaf“ ir „deaf“.

 

Tikriausiai naršydami internete ir ieškodami informacijos apie kurčiuosius ar gestų kalbą matėte daugybę terminų, vartojamų apibūdinti asmenį, turintį klausos sutrikimų: kurčias, neprigirdintis, apkurtęs ir pan.

Šaltiniuose anglų kalba yra vartojami žodžiai kurčias „Deaf“ su didžiąja D raide ir kurčias „deaf“ su mažąja raide d. Ką tai reiškia ir kuo jie skiriasi?

 

Kurčias „Deaf“ – iš didžiosios D raidės

Žodis kurčias „Deaf“ rašomas su didžiąja raide D vartojamas apibūdinti žmonėms, kurie tapatina save su kurčiaisiais, turi kurčiojo identitetą ir aktyviai dalyvauja kurčiųjų bendruomenės veikloje. Kurčias „Deaf“ su didžiąja D raide žymi kultūrinį priklausymą bendruomenei – tai klausos negalią turintys žmonės, kurie turi savo savitą kultūrą ir savo gestų kalbą.

Žmonės, kurie priskiria save kurčiųjų bendruomenei, dažniausiai yra kurti nuo gimimo arba jų šeimoje yra kitų kurčiųjų. Tačiau yra daug žmonių, kurie turi girdinčius tėvus arba negimė kurti, bet vėliau prarado klausą ir tapo kurčiųjų bendruomenės dalimi.

Kurtieji bendravimui vartoja gestų kalbą, ir tai yra jų gimtoji kalba. „Deaf“ – tai kurtieji, kurie lankė kurčiųjų mokyklas ir kurčiųjų bendruomenei skirtas programas, kur turėjo galimybę pasinerti į kurčiųjų kultūrą.

Kurti žmonės dažnai labai didžiuojasi savo tapatybe. Visgi, vieni savo kurtumo nelaiko negalia, o kiti priešingai – kurtumą laiko negalia.

 

Kurčias „deaf“ – iš mažosios d raidės

Žodis kurčias „deaf“ iš mažosios raidės d tiesiog reiškia fizinę klausos praradimo būklę. Žmonės, kurie save įvardija „deaf“ su mažąja d, ne visada turi tvirtą ryšį su kurčiųjų bendruomene ir ne visada vartoja gestų kalbą, galbūt net nemoka jos – jie linkę daugiau bendrauti žodine kalba.

Yra įvairių priežasčių, dėl kurių žmogus tapatina save kaip kurčias „deaf“ su mažąja d raide. Pavyzdžiui, galbūt jie gimė girdinčiųjų šeimoje ir augo girdinčiųjų pasaulyje, apsupti girdinčiųjų kultūros, todėl mažai arba visai neįsiliejo į kurčiųjų bendruomenę ir neturi ryšio su kurčiaisiais.

 

Žinoma, lietuvių kalboje nėra išskyrimo didžiąja ar mažąja raide rašyti žodį „kurčias“ – pats žodis suponuoja abu komponentus: ir kurčiųjų bendruomenei priklausantį, kurčiojo identitetą turintį asmenį, ir patį klausos sutrikimą.

 

Šaltinis: The Difference Between d/Deaf and Hard-of-Hearing

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0