Pokalbis su Arkady Belozovsky (II dalis)

Pokalbis su Arkady Belozovsky (II dalis).

 

(Pokalbio tęsinys. I dalis čia.)

 

Įdomu, kad JAV daugumoje vertimų verčia kurčias ir girdintis vertėjas komandoje, Lietuvoje tokios situacijos dar nėra. Kurtieji dažnai stebisi ir nesupranta kam reikalingas kurčiasis vertėjas, mano, kad užtenka ir vieno girdinčio, manau, kad po truputi situacija pasikeis. Ar buvo Jums tokių situacijų, kada kurčiasis pasakė, kad nereikia Jūsų paslaugų, galite papasakoti?

Taip, buvo daug tokių situaciją. Galiu papasakoti vieną situaciją, kai man atėjus kurčiasias, sako, tavęs nereikia, visada man versdavo vienas girdintis vertėjas. Atsakiau, kad ne tavyje yra problema. Problema gali kilti, jeigu girdintis vertėjas tavęs nesupras, bet  gali būti nepatogu pasakyti, ir toliau verstų,  o kai labai svarbus reikalas yra didelė atsakomybė, vertėjas nenori padaryti klaidos, kad kučiasis jį apskųstų ir po to vertėjas netektų licencijos. Todėl į komandą paimamas ir kurčias vertėjas, tada klientas supranta, kad tai lyg girdinčiajam vertėjui apsidraudimas, apsisaugoti, kad apsisaugotų nuo klaidingo vertimo. Klientas gali emocionaliai ir piktai kalbėti, kai kurčiasis pamato, kad ateina girdintis vertėjas, stengiasi prisitaikyti, daugiau gestikuliuoti taip gali pamesti minties seką ir esmė gali išsikreipti, o kalbėdamas savo gimtąja kalba mintis perduoda laisviau. Tai ir yra mano kaip kurčio vertėjo darbas. Klientai nustemba ir supranta, kad jiems tikrai manęs reikia. Tenka dirbti įvairiose srityse, klubo susibūrimuose įvairiomis temomis, apie įvairias veiklas. Aš jiems taip pat pasakoju apie kurčio vertėjo darbą, vertimo užsakymus,  kurtieji susidomėję klauso ir pradeda suprasti, kad kurčias vertėjas labai reikalingas. Būna tokių situacijų kai gestais pasakoma daug, o girdintis vertėjas žodžiu išverčia mažai. Girdintis vertėjas pats nusprendžia ką verti, o ko ne, ar jie turi tokią teisę, neturi. Kurtieji pritaria, kad yra tą patį patyrę. Informuoju, kad konfidencialumos garantuojamas, tikrai niekam nepasakoju kas vyksta vertimo metu. Jeigu vyksta susibūrimai, renginiai, sporto šventės, manęs neklausinėkite ką aš verčiau, aš neatsakinėsiu. Apie situaciją gali papasakoti pats kurčiasis, tai jo sprendimas. Aš žinau taisykles ir jų  laikausi. Kai būna kurčiųjų susibūrimai, manęs paklausia, kurią diena yra mane užsisakę, atsakau, kad neprisimenu, o užrašai, kuriuose pasižymėjau yra namuose.

Taip, teisingai.

Būna įvairių situacijų.

Ar yra girdinčių vertėjų, kurie nenori dirbti su kurčiu vertėju, ar yra, kurie nori?

Pasitaiko tokių vertėjų, dažniausiai tai būna vertėjai kuriems nėra tekę dirbti komandoje su kurčiuoju. Bet būna ir tokių, kurie sužinoję, kad dirbs su kurčiuoju labai apsidžiaugia, jiems tai tarytum išganymas.  Galvoja, kad galės iš manęs pasimokyti arba atkartoti mano vertimą, tačiau kiekvienas vertėjas dirba savo darbą, pagal savo sugebėjimus ir negali atkartoti kito vertėjo, dirbant poroje vyksta komandinis darbas, dažnu atveju viskas gerai. Dauguma vertėjų mane žino ir gerbia. Bet pasitaiko, kad su vertėju nepavyksta sutarti, jei jie nenori dirbti su kurčiu vertėju. Tuomet nėra savitarpio supratimo, o jei yra sutarimas, tada viskas gerai. Kad dirbti poroje su vertėju sektųsi gerai, vertėjai turi būti lyg sutuoktiniai, suprasti vienas kito mintis. Nėra taip, kad vertėjai susitinka tik vertimo metu ir neturi nieko bendra. Bendraudami pradedame suprasti vienas kito kūno kalbą, taip galime sklandžiau dalintis informacija, dalintis mintimis. Svarbu ir kiti dalykai, tame tarpe ir psichologija. Buvo situacija, kai su girdinčiu vertėju turėjom vykti į užsakymą, tačiau jis vėlavo, kad nekiltų nemaloni situacija ir man vienam atėjus laiku, neklausinėtų kur kitas vertėjas, tas vertėjas neįgytų vėluojančiojo reputacijos, paklausiau už kiek laiko atvažiuos Pažiūrėjus į žemėlapį rodė, kad bus vietoje už 10 minučių, todėl aš neskubėjau ir jo palaukiau, kad kartu vienu metu ateitume. Atėjus mums abiems negalėtų priekaištauti dėl vėlavimo, o jeigu būčiau atėjęs aš laiku, o kitas vertėjas vėluotų, jis sulauktų priekaištų. Reikia susitarti ir bendradarbiauti su kolega, kad niekas nepamatytų jeigu kyla nesklandumų.

Vertėjai verčia įvairiose situacijose, jeigu kurčiajam atsitinka nelaimė, sunkiai susižeidžia, vertėjui išlieka tai atminty. Kaip su tuo tvarkosi, eina pas psichologą?

Tikrai būna įvairiausių situacijų, per 28-erius  darbo metus, buvo visko. Pasibaigus vertimui, neskubu namo, užsuku į mėgstamą restoraną, pavalgau, niekur neskubu. Likus nedaug laiko grįžtu namo nueinu nusiprausti po dušu, ramiai prausiuosi, jeigu buvo įtempta, stresinė situacija, stengiuosi ją pamiršti ir judėti toliau. Aš taip pripratęs. Buvo tokių situacijų, kurios išlikusios atmintyje, prisimenu tą moterį, vyrą, vietą, bet neįvardinu. Tik papasakoju tą situaciją ir koks turėtų būti problemos sprendimo būdas. Tokias situacijas pateikiu mokymuose, situacijas pateikiu ne išgalvotas, o realias, su kokiomis teko susidurti. Jas pateikus dalyviai turi tartis tarpusavyje, kaip problemą išspręsti, sprendimo būdas turi būti sutartas dabar, o ne rytoj ar poryt. Tokių situacijų pamiršti nereiketų tam, kad ateityje susidūrus su panašia, vertėjai žinotų kaip tinkamai pasielgti. Kartą su manimi pasisveikino žmogus, bet aš neprisiminiau nei jo vardo, nei kas jis toks. Sunku prisiminti, kadangi tenka lankytis skirtingose valstybėse, buvau Airijoje, Japonijoje, Turkijoje. Sulaukiu daug kvietimų apsilankyti įvairiose valstybėse. Daug žmonių mane prisimena, bet aš jų ne, sudėtinga.

Taip, tikrai sudėtinga, kai susitinkate tiek daug žmonių.

Papasakosiu tikrą įvykį. Nuvykau į Airiją, konferenciją, vyko mokymai vertėjams apie psichinę sveikatą. Tema buvo labai sudėtinga, apie išprievartavimą. Dažniausia žinoma, kad vyrai išprievartauja moteris, bet šis atvėjis buvo kitoks, homoseksualus vyras išprievartavo tradicinės orientacijos vyrą. Ši situacija labai sudėtinga, tradicinės orientacijos vyrai patyrę prievartą jiem panirsta į sunkią depresiją. Vyrai patyrę prievartą ne vieną kartą,  pasijaučia menkaverčiai. Aš labai nustebau, kad Airijoje tai dažnas atvejis. Pirmą kartą susidūriau su tokia situacija, žinojau, kad tai vyksta įkalinimo įstaigose, bet, kad laisvėje, mieste gali užpulti ir išprievartauti, labai sukrečiantis dalykas. Vyrai bijo kreiptis į policiją, kad policijos pareigūnai juoksis ir sakys, kad negali būti, kad tave išprievartavo, kodėl neapsigynei ir pasidavei. Todėl dažnai vyrai, pasikaria arba kitaip nutraukia gyvybę.  Būtent dėl šios problemos vyko mokymai vertėjams, kaip vertėjai turi suvaldyti emocijas matant nukentėjusįjį pasakojant apie įvykį. Šioje konferencijoje verčiau į tarptautinius gestus, tuo metu vertėjai vienas po kito išeidinėjo iš auditorijos. Kadangi verčiau labai aiškiai, vaizdingai, kai kuriems vertėjams buvo  per sunku stebėti, o kai kitas vertėjas mane pakeisdavo, vertėjai ramiai stebėjo jo vertimą. Mano vertimas, buvo daug aiškesnis. Aš prieš tai buvau perskaitęs situaciją, kurią pasakojo konferencijoje, tačiau, to nukentėjusio žmogaus nežinojau nei vardo, nei kaip jis atrodo. Vertėjams buvo pasakojama apie tai, kaip jie bendraudami su nukentėjusiuoju turi elgtis, jeigu nukentėjusysis verktų, kad ir kaip vertėjui būtų gaila žmogaus, negalima jam paduoti servetėlės, kad nusišluostytų ašaras. Taip situacija dar labiau komplikuotų. Nukentėjusysis gavęs servetėlę nustotų pasakoti, kad pasivalytų su servetėle, tai jau yra vertėjo kišimasis. Vertėjai, gali net nepagalvoti apie tai kaip apie blogą, dalyką, jiems tiesiog pasidaro gaila žmogaus, nukentėjusiojo vyro, tačiau vertėjai turi išlikti neutralūs ir atlikti tik vertimo paslaugą. Tikslas yra, išgauti kuo daugiau informacijos, kad nukentėjųsysis išlietų emocias ir kuo daugiau pasakytų. Mokymų metu verčiau labai vizualiai, kaip suplėšė drabužius, kaip nukrito ant žemės, nutraukė jam kelnes, prievartavo, vertėjai neatlaikę išėjo iš auditorijos. Liko tik keli kurtieji, kurie stebėjo išplėstomis akimis . Pabaigus versti prasidėjo pietų pertrauka, buvo 14 valanda. Aš atsipūčiau, priėjęs lektorius paklausė ar man viskas gerai. Atsakiau, kad taip, viskas gerai. Dėstytojas sako ne, ar Jums viskas gerai? Atsakiau, kad gerai sekėsi verti. Dėstytojas man sako, ne. Aš esu girdintis, visiškai nemoku gestų kalbos, stebėjau Jūsų vertimą ir jau supratau, buvo taip aišku,  net žodžiais sunku apibūdinti.  Man taip buvo pirmą kartą, esu vedęs daug seminarų, bet dabar turėjau laiko pažiūrėti į Jūsų vertimą, o Jūs visiškai į mane nežiūrėjote. O aš nežiūriu nei į lektorių nei į vertėjus, žiūriu tik į dalyvius.  Lektorius klausia kaip Jūs, Arkady, jaučiatės? Aš viduje buvau užgniaužęs visas emocijas, o lektorius norėjo, kad aš išeičiau iš vertėjo rolės ir būčiau tik Arkady, išėjus iš vertėjo rolės, pradėjau verkti. Buvau užgniaužęs viską savyje, lektorius pažiūrėjo į mane ir sako, esate labai stiprus, tokių žmonių nedaug. Po to nusiraminau ir nuėjome į restoraną papietauti. Restorane jau sėdėjo kiti, ant stalo buvo padėtas pilna stiklinė  alaus, buvau labai ištroškęs, išgėriau iš karto visą stiklinę iki dugno. Nesu alaus mėgėjas, tačiau norėjau numalšinti stresą. Suvalgius avienos kumpį su bulvėmis, manęs paklausė ar noriu antros stiklinės alaus. Sutikau. Visi nusistebėję žiūrėjo į mane, nes žinojo, kad nelabai mėgstu alų, išgėriau ir antrą stiklinę iki dugno ir turėjau grįžti toliau versti, buvo neįprasta, bet Airijoje tai normalu, jų tokia kultūra. Panašiai kaip Prancūzijoje išgėrę vyno žmonės eina į darbą, bet JAV tai nėra toleruotina, yra sausas įstatymas, kuris draudžia. Po to permąstydamas supratau, kad buvo daug vertimų, kurie sukeldavo streso, tačiau aš užgniauždavau viską savyje. Reikia atlikti savirefleksijas. Nereikėtų eiti į visus užsakymus neapgalvojus, reikėtų atsirinkti. Kartą teko versti poliklinikoje, žmogaus pilvo ertmėje buvo išpjauta didelė skylė. Jis turėjo ryti žarną su lempute ir iš tos skylės esančios jo pilve,  skleidė šviesa. Iš gulinčio žmogaus atverto pilvo sklindanti šviesa mane sutrikdė, pasidarė baisu. Žmogui buvo įvesti kateteriai, vienoje pusėje šlapimui, kitoje išmatoms. Buvo dar kelios skylės išpjautos pilvo ertmėje. Žmogui buvo reikalinga narkozė, suleido vaistų tačiau, jie nesuveikė, jis neužmigo, jeigu būtų dar leidę vaistų būtų sustojusi širdis. Kadangi žmogus buvo samoningas, prašė, kad aš jam versčiau, matydamas sklindančią šviesą iš žmogaus pilvo, buvo labai sunku susikoncentruoti į vertimą, tačiau turėjau versti. Verčiau viską smulkiai kaip rijo žarną su lempute, aplink stovėjo gydytojai. Tada darė storosios žarnos tyrimą, kolonoskopiją, ištirti ar nėra vėžio ar kitų ligų. Išverčiau ir išėjau,  žmogus buvo paguldytas ant šono, kai jam atliko tyrimą. Jis pradėjo mane kviesti, atėjau, tada paprašė, kad smulkiai išverčiau, tą kas matosi ekrane. Turėjau versti koks vaizdas matomas storosios žarnos viduje, o tuo metu iš jo išeidavo dujos, buvo labai nemalonus kvapas, šis vertimo užsakymas buvo labai neįprastas.

Teko versti įkalinimo įstaigoje, susitikus kurčiąjį kalinį, buvo baugu, teko ir moterų įkalinimo įstaigoje versti ir kitose įstaigose. Stengiuosi visų šių patirčių nelaikyti atmintyje. Stengiuosi atskirti darbinę patirtį nuo asmeninio gyvenimo.

Ar yra JAV specialistų, kurie suteikia vertėjams psichologinę ar kitokią pagalbą?

Taip yra, vertėjai tarpusavyje pasidalina išgyvenimais. Bet reikia atrasti tinkamą, žmogų, nes dalykais,  kurie susiję su vertimu šeimai ir žmonai išsipasakoti negaliu. Jeigu buvo sudėtinga situacija, policijoje, grįžus namo to žmonai negaliu papasakoti. Jeigu medicijos įstaigoje buvo sudėtinga situacija, taip pat negaliu pasakoti, kadangi pasirašiau konfidencialumo pasižadėjimą. Tik apie išskirtinę istoriją galiu papasakoti, bet žmonių vardų, informacijos jokios apie juos neminiu. Turiu labai didelę darbo patirtį, 28 metus.

Noriu paklausti Jūsų nuomonės.

Jūs galvojate, kad vertėjo darbas lengvas, paprastas lyg  pramoga. Bet taip nėra, darbas yra labai sunkus ir reikalaujantis didelio tikslumo. Iš tiesų man šis darbas įdomus.

Jūsų nuomonė ar pasaulyje yra reikalingi kurti vertėjai, kodėl?

Tikrai labai reikalingi, privalo būti kurčių vertėjų. Kadangi gestų kalba yra ne girdinčiųjų, o kurčiųjų gimtoji kalba. Kurčiuosius, kurie yra iš girdinčiųjų šeimos, visą laiką laiką supa girdintieji, o atėjus kurčiam vertėjui  jiems nereikia taikytis prie girdinčiojo, jie gali bendrauti laisvai gestų kalba. Kurčiasis laisviau jaučiasi ir gali daugiau išsipasakoti, tai yra didelis privalumas. Pavyzdžiui teismuose visi girdintieji, teisėjas, advokatai, sekretorius, o  kurčiasis tarp jų jaučiasi vienas, atėjus kurčiam vertėjui, kurčiajam palengvėja, kad jis nebėra vienas tarp girdinčiųjų. Buvo tokia situacija, kai prieš tai apklausiant dalyvavo girintis vertėjas, kurčiojo atsakymai buvo trumpi ir lakoniški, o esant kurčiajam vertėjui, kurčiasis jautėsi laisvai ir galėjo laisvai išreikšti mintis ir detaliau papasakoti. Arba ligoninėje, gulint kurčiajam, visi medicinos darbuotojai girdintys ir kurčiajam sunku nupasakoti visus jaučiamus simptomus, atvykus kurčiam vertėjui, kurčiasis pacientas nupasakoja detaliai ir gydytojai dažnai nustemba,  nes ligos istorijoje apie tai nebūna parašyta. Kurčiasis dažnai nežino kaip įvardinti tam tikrus dalykus ir nesupranta, ką gydytojas sako, esant kurčiam vertėjui jis informacija perteikia suprantamai. Taigi kurčiasis vertėjas yra labai naudingas yra daug privalumų.

Ką norėtumėte pasakyti Lietuvos vertėjams tiek girdintiesiems, tiek kurtiesiems, ką motyvuojančio galėtumėte pasakyti?

Svarbiausia pasitikėti savimi, jeigu jums svarbiausia tik alga, tai jums šis darbas netinkamas. Tada sėdėkite namie. Žmogus, kuris dirba vertėju, turi turėti norą padėti žmonėms ir būti nuoširdus. Ne tai kad padėti, bet teikdami vertimo paslaugas, suteikti galimybę, kurtiesiems jaustis laisviems ir nepriklausomiems. Bet yra vertėjų, kurie jaučia neigiamas emocijas klientų atžvilgiu, tačiau to neturėtų būti, reikia neturėti asmeniškumų, o tiesiog teikti vertimo paslaugas. Svarbu neturėti iš ankstinio nusistatymo prieš žmogų, nesvarbu ar jis, senas, blogas, turite jam suteikti paslaugą, bet jeigu klientas yra toks su kuriuo nepavyksta sukurti kontakto, jūs turite teisę atsisakyti teikti paslaugą. Jeigu klientas mėto replikas, priešiškai nusiteikęs jūsų atžvilgiu, galite atsisakyti jam versti ir ateityje neteikti jam paslaugų. Neprivalote tokiems klientams nusileisti. Kitas vertėjas turėtų jam atlikti paslaugą. Jeigu aš būdamas vyras gaunu užsakymą versti ginekologo kabinete, reikia atsiklausti klientės ar ji sutinka, kad vyras verstų, jeigu sutinka aš atliksiu vertimą, bet atsistosiu taip, kad aš nematyčiau klientės intymių kūno vietų. Stovėdamas už širmos, taip kad matyčiau tik veidą ir rankas, galėsiu suteitki vertimo paslaugą. Tokios situacijos būna, kai nėra laisvų moterų vertėjų ir klientė sutinka, kad jai verstų vyras vertėjas. Ne visoms moterims vertėjoms tinka versti gimdyme, ne visos geba tą daryti, o aš galiu, nes esu jau keturis kartus vertęs ir manimi pasitiki. Turiu keturis vaikus, galiu paaiškinti kada įkvėpti, iškvėpti ir kai moteris sako, kad tuoj pasituštins, sakau, kad viskas gerai. Gimdymo metu į jos intymias vietas nežiūriu, palaikau ryšį su gimdyve, kadangi jos vyras bijojo kraujo, aš ją palaikiau. Buvo tokia situacija, kad vyras pamatęs kraują nualpo, o aš toliau verčiau. Kartą gavome užsakymą dėl žindymo. Moteris buvo pasimętusi, nesiorientavo. Atsakingas žmogus už vertėjų paskyrimą, sakė, kad Arkady netinka, nes yra vyras, todėl paskyrė, kitą vertėją moterį, po vertimo, klientei vis tiek nepavyko pamaitinti kūdikio. Buvo išsiųsta kita vertėja, tačiau situacija pasikartojo, iš viso buvo nuvykusios keturios vertėjos, bet situacija nesikeitė. Pasirodo, kad visos vertėjos buvo homoseksualios ir neturėjusios žindymo patirties. Tada kreipėsi į mane, aš ignoravau darbuotoją, kuris atsakingas už vertėjų paskistymą ir nuvykau į tą užsakymą. Per keturias dienas kūdikis, neteko svorio, nes negavo motinos pieno, o mišinukų nenorėjo. Tada atsisėdus priešais klientę ji apnuogino krūtis, dar nepradėjo pasakoti, kaip reikia elgtis aš jau jai rodžiau, kad reikia suimti krūtų, kad nereikėtų dairytis ir blaškytis pradėjau pats pasakoti, kaip reikia laikyti kūdikio galvą ir priglausti prie krūties,  kad jis tinkamai apžiotų spenelį ir vaiko veidą prispausti. Pavyko, vaikas pradėjo žįsti. Visi aplinkui iš džiaugsmo pradėjo šokinėti. Man sakė, jog galėčiau būti žindymo konsultantas. Reikia tobulinti savo įgūdžius įvairiose srityse, psichologijos, žindymo ir kituose srityse. Ką man perduoda vertėjas, aš informaciją perduodu kurčiajam, informaciją, kurią gauna iš manęs yra suprantama ir aiški. Noriu pasakyti, kad visi turėtumėte turėti motyvacijos ir noro, išbandyti versti įvairiose srityse. Jeigu neišbandysite savęs kitose srityse,  jums trūks įgūdžių ir žinių, nebūsite profesionalus vertėjas. Kai turėjau versti anoniminių alkoholikų susirinkime, atvykus, manęs paklasė ar esu susidūręs su alkoholizmo problemomis, jeigu būčiau atsakęs, kad ne, mano vertimo būtų atsisakę, todėl atsakiau, kad turiu draugų, taip pat vaikystėje esu susidūręs su alkoholozmu. Todėl man leido 5 minutes pabandyti  paversti, jeigu netiks mano vertimas man reikės išeiti, aš sutikau.  Aš labai emocionaliai verčiau, papasakojau anekdotų, leidau jiems pasijuokti. Turi duoti galimybę žmonėms pasijuokti, nes kitaip jie manęs nepriims. Jeigu ryte pabudus iš lovos nenorite į darbą, pavyzdžiui iš Vilniaus važiuoti į Klaipėdą, vadinasi neturite motyvacijos. Jeigu ryžtatės per dieną nuvažiuoti keturias valandas nuo vienos vietos, tada iki kitos iš viso nuvažiuoti 400km, jūs motyvuotas žmogus ir jums tinka dirbti vertėju. Jeigu tariatės su pažįstamais, kad nereikėtų važiuoti didelių atstumų, galėtumėte dirbti netoliese, tai jums šis darbas netinka.

 

O ką daryti jeigu vertėjas neturi motyvacijos, išeiti iš darbo, kaip jam padėti, iš kur ją galima pasisemti.

Reikia atlikti savirefleksiją, analizuoti save ir pasakyti sąžiningai, tik sąžiningai arba...būna taip, kad vertėjas panyra į depresiją, nors ilgą laiką buvo viskas gerai, bet jis pats dėl to nekaltas. Tuomet jam reikia pertraukos, kad atsigautų, o jį laikinai pakeičia kiti vertėjai. Kolegos tokį žmogų turi palaikyti, išklausyti pilnai, kas jį slegia, padėti jam rasti priežastis, dėl ko jis buvo paveiktas depresijos: tai gali būti ir pačio vertėjo klaidos arba aplinkinių piktybiški veiksmai. Svarbu vertėjui suprasti, kad ne jis yra kaltas dėl esamos situacijos. Vertėją galėjo ypač įskaudinti, visgi tai priklauso nuo pačio žmogaus savybių: yra ir labai jautrių, kurie į viską reaguoja, arba tokių, kurių nieks nepaveiks. Todėl labai svarbu esama situacija dalintis su kolegomis ir taip bus sukaupta patirties, kaip elgtis tam tikrose situacijose. Jeigu vertėjas viską laikys savyje, bus užsidaręs nuo visų, jis labai lengvai gali panirti į gilią depresiją. Tarkim, gali kurtieji, kurie nėra supratingi, įkelti į Facebook‘ą apie tą vertėją, kad jis yra visiškai neįdomus ir nesąmoningai verčia, tuomet tikrai vertėjas bus įskaudintas ir neteks motyvacijos toliau dirbti.

To miesto, kur dirba nepasitenkinimą keliantis vertėjas, kurčiųjų bendruomenė turėtų padėti tam vertėjui taisytis, o ne jį sutrypti. Nes įskaudintas vertėjas gali nebeteikti vertimo paslaugų kitiems kurtiesiems ir dėl to kaltas bus tas, kuris jį viešai pažemino. Kurtiesiems reikia galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus. Daug tokių situacijų būna ir kurčiųjų draugijos turėtų savam rate apie tai kalbėtis, kad nevalia taip elgtis, bet dauguma tiesiog ignoruoja esamą situaciją. O kai vertėjas kreipiasi dėl esamų problemų, jį atstumia pasišaipydami, jog jis tai daro dėl pinigų, tai kur jam kreiptis pagalbos, kas jam padės?

Be to, kurčiųjų draugijos nežino kurčiojo vertėjo darbo specifikos ir dažniausiai jį išsikviečia kai tik sugalvoja ir vertėjas privalo atlėkti. O vertėjas juk yra žmogus, su kuriuo turi būti elgiamasi pagarbiai, kuris turi sudarytą darbotvarkę ir ne visada pavyksta tarp tų užsakymų įterpti dar vieną, bet tai draugijoms nė motais.

Šioje situacijoje pats pirmiausias žingsnis turėtų būti kurčiųjų ir vertėjų draugijoms imti bendradarbiauti ir apšviesti kurčiųjų bendruomenę apie kurčiųjų vertėjų darbo specifiką. Tik taip kurtieji galėtų suprati, be to, būtų galima kurčiąjį pastatyti į kurčiojo vertėjo vietą ir duoti jam bandyti atlikti veidrodinį vertimą. Pamatysite, kad kurčiasis tikrai nepadarys to sklandžiai, painiosis, nustos versti. Tada ir galėsite jo paklausti: ar dabar supranti koks „lengvas“ šis darbas? Kurčiasis pasakys, kad jam yra per sunku. Tada jau galėsite jam pasakyti: kam tada taip lengvai užgauliojate vertėjus, vietoj to kad jį gerbtumėte ir jį palaikytumėte? Tada tikėtina, kad kurčiasis atsižvelgs į savo poelgius ir daugiau lengvai nesimėtys užgauliomis replikomis.

Tą siūlau jūsų asociacijomis: bendradarbiauti, duoti pavyzdžių kurčiųjų bendruomenėms ir taip galite pasiekti, kad vertėjai būtų labiau vertinami ir gerbiami. O šiais poelgiais vertėjai įgaus daugiau motyvacijos dirbti savo darbą.

Taip pat reikėtų vertėjų ir kurčiųjų asociacijų bendrų darbo grupių, kuomet pirmiausia ryte kiekviena asociacija savame rate pasidalina savo patirtimi, iškilusiomis problemomis ir vakare tų asociacijų atstovai susitinka ir išklauso abi puses. Nereikia pulti ginti savo bendruomenės, svarbiausia, reikia iki galo išklausyti ką nori kiekvienas pasakyti. Visa tai, ką išgirdo, atstovai kitą dieną perduoda savo bendruomenėms, jie apsitaria kaip būtų galima išspręsti iškilusias problemas ir susitinka antrą kartą su pasiūlymais, po to ir trečią kartą, taip imsite labiau suprasti vieni kitus ir judėsite į priekį.

Tokie susitikimai būtini, jie turi būti dažni, nes dažniausiai asociacijos dalinasi problemomis savame rate, bet ne su kitomis asociacijomis, o tai yra būtina.

Pavyzdžiui, aš kaip vertėjas esu vertėjų bendruomenės narys ir tuo pačiu kaip kurčiasis esu kurčiųjų bendruomenės narys, tai aš neturėčiau figūruoti tarp šių draugijų sprendžiant problemas, kad nemanytų, jog esu kažkieno pusėje. Tokiuose susitikimuose su vertėjų ir kurčiųjų atstovais turėtų dalyvauti žmogus, kuris nepriklauso nei vienai bendruomenei, nes tada jis gali pasakyti pastebėjimų, į kuriuos atsižvelgtų ir patys kurtieji, ir patys vertėjai. O jei dalyvautų tokiuose susitikimuose toks žmogus kaip aš, kuris veikia ir vienoje, ir kitoje bendruomenėje, tikrai bus nesusipratimų ir įtarimų, kad labiau ginama viena arba kita pusė. Tad reikalingas neutralus žmogus, kaip sakant „iš gatvės“.

Buvo tokia situacija Čekijoje, kuomet dvi pusės labai stipriai nesutarė ir aš pats ne kartą buvau kviečiamas atskristi pas juos tiek kartų, kol viskas galiausiai išsisprendė ir man visi buvo dėkingi. Lygiai taip pat teko daug kartų skristi į Norvegiją ir tenai savo įžvalgomis padėti spręsti problemas. Ir ne tik ten – esu buvęs ir daug kur kitur, kur reikalinga buvo mano pagalba sprendžiant problemas vertimo srityse. Labai yra svarbu abejoms pusėms savo situacijomis dalintis tarpusavyje.

Labai ačiū už ilgą pasakojimą, labai ačiū už skirtą laiką šiam interviu, kuris užtruko apie valandą laiko. Lietuvos kurtiesiems bus įdomu ir džiugu pamatyti jūsų, Arkady, pasakojimą apie Amerikoje vykstantį vertėjų darbą. Ačiū!

Buvo malonu, kreipkitės ir vėl, iki pasimatymo kitą kartą!

Iki!

 

Vertimą atliko Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0