Nuotolinio vertimo paslaugas vakare teiks Surdologijos centras