LKD Suvažiavimas 2023: kvietimas teikti kandidatūras

Priimamos kandidatūros į LKD prezidento, Respublikinės Valdybos ir Revizijos komisijos narius.

 

LKD Respublikinė Valdyba priėmė nutarimą, kad LKD XXXII Suvažiavimas vyks 2023 metais balandžio 29–30 dienomis. Kviečiame aktyviai dalyvauti siūlant ar teikiant kandidatūras į LKD Prezidentus, LKD Respublikinę Valdybą ir LKD Revizijos komisiją!

 

LKD Prezidentas – vienasmenis valdymo organas.

LKD Respublikinę Valdybą sudaro 9 nariai (LKD prezidentas ir 8 nariai).

LKD Revizijos komisiją sudaro 5 nariai.

 

Kandidatuoti į LKD Prezidentus ir Respublikinę Valdybą gali visi LKD nariai, nebūtinai iš LKD Suvažiavimo delegatų. Į Revizijos komisiją gali kandidatuoti ne tik LKD nariai ir nebūtinai LKD Suvažiavimo delegatai.

Kaip galima pateikti kandidatūras:

  • Kiekvienas juridinis asmuo (LKD Asocijuoti nariai – 11 organizacijų) gali iškelti fizinių asmenų kandidatūras į LKD Prezidentus, Respublikinę Valdybą, Revizijos komisiją. Apie siūlomas kandidatūras oficialiu raštu turi būti pranešta iki 2023 m. sausio 31 d.
  • Kiekvienas LKD narys turi teisę kandidatuoti į renkamas pareigas nepriklausomai nuo to, ar asocijuota narė (organizacija) pateikė/nepateikė jo/jos kandidatūros. Apie kandidatūrą raštu turi būti pranešta iki 2023 m. sausio 31 d.

Kandidatai turi:

  1. pateikti trumpą savo aprašymą, keliamus tikslus, profilio nuotrauką;
  2. atsiųsti vaizdinę informaciją lietuvių gestų kalba, trumpą informaciją apie save ir savo patirtį LKD ar panašioje veikloje, turimą kompetenciją, kokius tikslus keliate ir norėtumėte pasiekti;
  3. atsiųsti skenuotą LKD nario pažymėjimą (jei kandidatuojama į Revizijos komisiją, šis reikalavimas negalioja);
  4. prie pateiktos informacijos atsiųsti sutikimą dėl informacijos viešinimo.

 

Kandidato informacinis pranešimas

Sutikimas dėl informacijos viešinimo

 

!! Dokumentus ir vaizdo medžiagą siųsti el. pašto adresu centras@lkd.lt iki 2023 m. sausio 31 d. !!

 

Svarbu: Kandidatų skaičius neribojamas, bet jei iki 2023 m. sausio 31 d. bus užregistruota daugiau kandidatų, nei numatytas skaičius LKD valdymo organuose, po sausio 31 d. kandidatūrų į renkamas pareigas nebus galima teikti. Jei iki numatyto termino bus pateikta mažiau kandidatūrų, nei numatytas skaičius LKD valdymo organuose, LKD Suvažiavimo metu bus galima teikti kandidatūras į laisvas renkamas pareigas.

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
10
dislike
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
1
wow
0