Lietuvos teismų sistema

Advokatė Marija Židonienė aiškina, kokia yra Lietuvos teismų sistema.

 

Teismas – tai įstatymų nustatyta tvarka įsteigta institucija, kuri vykdo teisingumą.

Siekiant garantuoti, kad niekas nedarytų įtakos teismų priimamiems sprendimams, kad jie būtų teisingi ir nešališki, Konstitucijoje ir Teismų įstatyme yra numatyta, jog teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo jokių kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų, pareigūnų, politinių partijų, organizacijų ir kitų asmenų. Kišimasis į teismų veiklą užtraukia įstatymų numatytą atsakomybę.

Lietuvos teismų sistemoje yra hierarchija – žemesniosios instancijos ir aukštesniosios instancijos teismai.

Teismų hierarchija reiškia, kad aukštesnės instancijos teismai peržiūri žemesnės instancijos teismų sprendimus. Gali būti tam tikrų kategorijų bylos, kurias sprendžia tik aukštesnės instancijos teismai.

Kokia ta teismų sistema?

Lietuvoje veikia 22 bendrosios kompetencijos teismai ir specializuoti teismai.

Bendrosios kompetencijos teismai yra apylinkių teismai (12), apygardų teismai (5), Lietuvos apeliacinis teismas (1), Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (1). Jie nagrinėja civilines ir baudžiamąsias bylas. Apylinkių teismai taip pat nagrinėja ir administracinių teisės pažeidimų bylas. Apygardų teismuose, Lietuvos apeliaciniame teisme, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme yra Civilinių bylų skyrius ir Baudžiamųjų bylų skyrius.

Specializuoti teismai yra apygardų administraciniai teismai (2) ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (1). Šie teismai nagrinėja administracines bylas (bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių).

 

Vaizdo įrašas parengtas įgyvendinant projektą „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2022 metais“, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Vertimą atliko Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0