Kauno teritorinės valdybos kultūrinei veiklai – 65 m.

​​​​​​​2019 m. spalio 19 d. Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro (KKRC) aktų salė buvo pilna. Čia susirinko visi buvę ir esami saviveiklininkai: dramos-pantomimos kolektyvas, ritminių šokių ir imituojamosios dainos kolektyvas, tautinių šokių kolektyvas ir kiti. Visi saviveiklininkai buvo pakviesti į LKD Kauno teritorinės valdybos (TV) kultūrinės veiklos – 65 m., kurio atidarymą vainikavo KKRC direktorės Jūratės Pugačiauskienės bei meninių gebėjimo lavinimo organizatorius Mykolo Balaišio pasirodymas su imituojama daina „Savo šventę išdalink“ .

Kauno teritorinės valdybos kultūrinei veiklai – 65 m.
Ritminių šokių ir imituojamosios dainos buvęs ir esamas kolektyvas

Šiek tiek istorijos

LKD Kauno teritorinės valdybos kultūrinės veiklos istorija pradedama skaičiuoti nuo 1954 m., kai dar veikė kaip LKD Kauno skyrius. Pirmasis vaidinimas, sulaukęs didelio susidomėjimo, buvo pagal N. Gogolio „Revizorius“. Tuo metu dramos būreliui vadovavo A. Balčiūnas. „Tais metais atsirado ir tautinių šokių būrelis. Mūsų šokėjai ir artistai surengė viešą koncertą girdinčiųjų visuomenei. Kurčiųjų kultūros veiklos pradžia nebuvo lengva – nebuvo nuolatinės salės, trūko lėšų“, - R. Stonkutės – Čicharienės prisiminimai. 

„Pirmieji žingsniai buvo nelengvi. Kolektyvas buvo geras, draugijos nariai aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Pradėjome darbą su būreliais, statėme spektaklius, kuriuos net teatrai statė. Turėjome sunkumų dėl repeticijų, nes saviveiklininkai dirbo skirtingose pamainose <…>. Patys saviveiklininkai kūrė intermedijas“. , - D. (Čiurlevičiūtės) Ramonienės  prisiminimai.

Kauno kurčiųjų klubas organizavo daug įvairių renginių ir ekskursijų, keitėsi ir meno vadovai, tačiau ilgiausiai meno vadovės pareigas ėjo Vida Eskertienė, kuri šiuo metu Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre dirba individualios pagalbos asistente. Nuo 1984 m. V. Eskertienė pradėjo dirbti meno vadove. „Tarprajoniniuose kultūros namuose pradėjau dirbti rugpjūčio 4 d., direktorė tuo metu buvo K. Tumėnienė. Patalpos buvo nedidelės, salė maža, be scenos, tad didesnes šventes organizuodavome kurčiųjų gamybos-mokymo kombinato (dabar „Atropa“) salėje. Teritorinės valdybos pirmininkės M. Stankauskienės dėka pavyko gauti patalpas Jūratės g. 19 (čia klubas veikia iki dabar), pradėjusi dirbti radau šiuos būrelius: dramos-pantomimos , pramoginių šokių, pagyvenusių moterų ir liaudies šokių. 1985 m. buvo susikurtas imituojamosios dainos kolektyvas, kurios vadovė-iniciatorė nuo 1995 m. tapo Jūratė Pugačiauskienė; ritminių šokių kolektyvas, filmavimo-fotografavimo būrelis, - prisiminimais dalijasi 33 metus meno vadove išdirbusi V. Eskertienė.

Kauno TV šiandien

1992 m. birželį Kauno tarprajoninė valdyba buvo reorganizuojama į Kauno TV, kultūros namai buvo jungiami prie teritorinių valdybų. Iki 2007 m. pirmininke dirbo M. Stankauskienė, o vėliau ją pakeitė J. Pugačiauskienė, kuri dirba iki šiol.

Kauno TV istorijoje apstu įvairių renginių, tačiau žymiausi jų, po reorganizacijos yra šie: 1996 m. buvo surengtas pirmasis grožio Mis Kaunietė-96 kurčiųjų merginų konkursas, 2005 m. – pirmasis imituojamosios dainos konkursas Kaune. Dalyvavo Tarptautinis imituojamųjų dainų festivalis Minske „Žvaigždynas 2002“, 2008 m. dramos-pantomimos kolektyvas ir lietuvių liaudies tautinių šokių kolektyvas dalyvavo Ispanijoje, Jerezo mieste, Teatrų festivalyje, Tarptautinės imituojamosios dainos festivalis Kaliningrade „Gintarinės žvaigždės“ 2012 ir 2013 m. Tarp šių didelių ir įsimintinų renginių, visuomet yra organizuojami renginiai ir bendruomenės nariams ir jų vaikams: kalėdinė popietė vaikams, naujametiniai žiburėliai, Užgavėnių šventė, Tarptautinė teatro diena, Atvelykio popietė.

Šiandien veikia šie meninių gebėjimų lavinimo kolektyvai: dramos ir judesio, moterų šokių ir  kultūrinės veiklos kolektyvai. Visus juos ugdė ir jų saviraišką skatino ilgametė meninių gebėjimų lavinimo organizatorėi V. Eskertienė, o nuo 2018 m. pareigas perleido M. Balaišiui.  

„Svarbu, kas vyksta šiandien, bet jei mes pamiršime tai, kas buvo, jei mūsų vaikai nežinos savo bendruomenės kultūros ir istorijos, nemanau, kad būsime stiprūs ir vieningi. Taigi viskas svarbu: ir praeitis, ir dabartis, ir ateitis, kurią kuriame jau šiandien. O ką sukursime tą ir turėsime ateityje. Ką sugriausime, to jau nepastatysime.....“, - mintimis po renginio dalijosi Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė Jūratė Pugačiauskienė

Spalio 19 d. susirinkę saviveiklininkai dar kartą prisiminė laikus, kuomet patys spindėjo ant scenos ir atšventė 65 – uosius kultūrinės veiklos metus. Dalis jų lanko repeticijas ir šiandien.

 Vaida Lukošiūtė

LKD viešųjų ryšių koordinatorė

Akimirkas iš renginio rasite paspaudę ČIA

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0