Įsibėgėja KONTAKT programėlės įdiegimo Lietuvoje darbai

Š. m. vasario 10 d. įvyko dar vienas atstovų susitikimas dėl nuotolinių gestų kalbos vertimo paslaugų KONTAKT programėlės įdiegimo Lietuvoje.

Įsibėgėja KONTAKT programėlės įdiegimo Lietuvoje darbai

 

KONTAKT programėlės įdiegimo Lietuvoje darbai įgauna pagreitį – šiandien įvyko Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD), Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (LGKVC) ir Neįgaliųjų reikalų departamento (NRD) atstovų nuotolinis susitikimas su Vengrijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asociacijos atstovais, sukūrusiais ir iki šiol naudojančiais nuotolinio gestų kalbos vertimo paslaugų teikimui skirtą aplikaciją, susitikimas.

Vengrijoje KONTAKT programėlė sėkmingai veikia jau ne vienerius metus, tačiau norint visą programinę sistemą pritaikyti Lietuvoje, būtina išanalizuoti ne tik poreikį, bet ir technines galimybes - būtent joms aptarti šįkart buvo skirtas didžiausias dėmesys. Kaip pažymėjo Vengrijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asociacijos vadovas Adamas Kosa, jau dabar į programėlės diegimo Lietuvoje procesą reikia įtraukti aukštos kvalifikacijos IT specialistus, kurie gebėtų savo turimomis žiniomis ir projektų valdymo įgūdžiais koordinuoti visą procesą.

Laukia dar daug darbų, susitikimų, derinimų, bet kaip primena NRD, valstybės biudžete jau yra numatytos lėšos šios programėlės įsigijimui ir pritaikymui. Jei proceso eigos nepaveiks nenumatytos aplinkybės, planuojama, kad Lietuvos kurčiųjų bendruomenė ir gestų kalbos vertėjai KONTAKT programėlę galės pradėti naudoti jau šiais metais.

Kol kas tariame didelį AČIŪ Adamui Kosai už skiriamą ypatingą dėmesį ir pagalbą mums. Be nuolatinio palaikymo ir patarimų mums būtų be galo sunku.

Taip pat dėkojame visiems, kurie negaili savo laiko ir pastangų, kad ši nuotolinio vertimo programėlė būtų įdiegta Lietuvoje. Labai tikimės, kad jau greitu metu galėsime džiaugtis dar vienu mūsų bendro darbo pastangomis pasiektu rezultatu.

 

[ENG]

The implementation of the KONTAKT app in Lithuania is gaining momentum – today a remote meeting of representatives of the Lithuanian Deaf Association, Lithuanian Sign Language Interpreters Center and the Department of Disabled Affairs (NRD), and the Hungarian Association of the Deaf and Hard of Hearing was held. The latter successfully developed and still uses the application for remote sign language translation services called KONTAKT.

In Hungary, the KONTAKT app has been successfully operating for several years, but in order to apply the entire software system in Lithuania, it is necessary to analyze not only the need, but also the technical possibilities – at this meeting the main focus was on discussing them. As noted by Adam Kosa, the head of the Hungarian Association of the Deaf and Hard of Hearing, the process of implementing the app in Lithuania already needs to involve highly qualified IT specialists who would be able to coordinate the whole process using their knowledge and project management skills.

There is still a lot of work, meetings, coordination ahead, but as the NRD reminds, the state budget already provides funds for the acquisition and adaptation of this app. If the course of the process is not affected by unforeseen circumstances, it is planned that the Lithuanian deaf community and sign language interpreters will be able to start using the KONTAKT app this year.

So far, we want to say a big THANK YOU to Adam Kosa for his special attention and help provided to us. Without his constant support and advice, it would be extremely difficult for us to manage this process.

We also thank everyone who spares no time and effort to implement KONTAKT application in Lithuania. We sincerely hope that all of us soon will be able to enjoy yet another successful result of our joint efforts.

 

LKD informacija

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0