2022 m. projektai

Projekto pavadinimas

„Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2022 metais“

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2022 m. sausis - gruodis

Projektą finansuoja

Neįgaliųjų reikąlų departmentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Finansuojama suma

82 060 Eur

Projekto tikslas

Prisidėti prie sėkmingo asmenų su klausos negalia socialinio dalyvavimo visuomenėje, užtikrinant jiems teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Numatomos vykdyti veiklos

Numatomos veiklos:

 • Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų atstovavimas, teisių gynimas;
 • Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų atstovavimas savivaldybių lygmeniu;;
 • Teisinė pagalba (paskaitos ir video kurtiesiems, užklausos teisininkui);
 • Visuomenės švietimas apie kurčiuosius;
 • Kurčiųjų teisių gynimo per viešinimą veikla;
 • Vaizdo įrašų ciklas „Pažintis su gestų kalba“;
 • Metodinė pagalba ir kurčiųjų organizacijų stiprinimo mokymai;
 • Tarptautinis bendradarbiavimas;
 • Savanorių mokymo programa;
 • Kurčiųjų organizacijų darbuotojų apmokymas smurto tema ir informacinė video medžiaga smurtą patiriantiems kurtiesiems;
 • Seminarai „Internetinės svetainės pritaikymas klausos negalią turintiems žmonėms“ ir konsultacijos įstaigoms bei įmonėms;
 • Mokymai įmonių/įstaigų direktoriams bei personalo vadovams ir vaizdo įrašų ciklas „Sėkmingi kurčiųjų dalyvavimo atviroje darbo rinkoje pavyzdžiai“;
 • Kvalifikacijos kėlimo mokymai LKD asocijuotų narių darbuotojams;
 • Savanorių mokymo programa;
 • Vaikų stovykla „Tylioji pasaka“;
 • Kultūriniai renginiai (Tarptautinė kurčiųjų savaitė ir saviveiklos meno festivalis);
 • LKD mėnraščio „Akiratis“ leidyba ir sklaida;

Projekto pavadinimas

Muzikos kūrimo dirbtuvės kurtiesiems: himno kūrimas ir pristatymas

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2022 m. kovas-rugsėjis

Projektą dalinai finansuoja

Lietuvos kultūros taryba

Fondo lėšomis finansuojama suma

10 000 Eur

Projekto tikslas

Sudaryti sąlygas Lietuvos kurčiųjų bendruomenės meninei saviraiškai ir kūrybiškumui inicijuojant muzikines kūrybines dirbtuves, kurių metu bus sukurtas unikalus kurčiųjų bendruomenės himnas.

Numatomos vykdyti veiklos

 • Kūrybinio rašymo bei ritmikos kūrybinės dirbtuvės klausos negalią turintiems atlikėjams.
 • Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų atstovavimas savivaldybių lygmeniu;;
 • Kurčiųjų bendruomenės himno adaptavimas girdintiems, randant tam tinkamiausią melodiją ir teksto ritmiką.
 • Judesio bei vizualinio vernakulo dirbtuvės klausos negalią turintiems atlikėjams.
 • Lietuvos kurčiųjų bendruomenės himno pristatymas visuomenei VšĮ Kaunas 2022 organizuojamame Fluxus festivalyje.

Projekto pavadinimas

„Media, reliable information and deaf people in Europe 2020“ – Deafmedia

Projekto partneriai

Koordinatorius - Ispanijos kurčiųjų konfederacija, kiti dalyviai: Inovacijų ir technologijų fondas (Ispanija), Kroatijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, Red Bee Media Limited (Jungtinė Karalystė) ir Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2021-01-04 – 2022-12-31

Projektą finansuoja

ES Erasmus+ programa

Bendra viso projekto finansuojama suma

195 510 Eur

Projekto tikslas

Skatinti klausos negalią turinčių žmonių prieigą prie informacijos ir paruošti kurčiuosius vertėjus arba diktorius dirbti žiniasklaidoje.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu bus analizuojami kiekvienos šalies kurčiųjų poreikiai gauti informaciją ir esama situacijavalstybėse apie tai, kaip šiuo metu teikiamos žinios kurtiesiems. Pagrindinė projekto veikla – atrinkti ir apmokyti kurčiuosius, kurie dirbs žiniasklaidoje (televizijoje ir/ar internetu) kaip vertėjai arba diktoriai. Projekto partneriai organizuos susitikimus skirtingose šalyse, kad įgytų patirties apie skirtingą kiekvienos šalies situaciją: kaip gyvena kurtieji, kaip jie gauna informaciją, kaip dirba jų kurtieji vertėjai arba diktoriai ir pan. Atrinktiems kurtiesiems vertėjams arba diktoriams mokymai vyks Jungtinėje Karalystėje (UK) Red Media Limited kurčiųjų televizijoje.

Projekto pavadinimas

Lietuvių gestų kalbos literatūros kūrinių leidinio parengimas ir leidyba

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2022 m. vasaris-lapkritis

Projektą finansuoja

Lietuvos kultūros taryba

Bendra viso projekto finansuojama suma

8 150 Eur

Projekto tikslas

Skatinti kurčiųjų meninės raiškos sklaidą, supažindinant visuomenę su autentiškais Lietuvos kurčiųjų literatūros kūriniais.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

 • Kurčiųjų poetų kūrinių atrinkimas ir paruošimas filmavimui;
 • Kurčiųjų poetų kūrinių filmavimo ir montavimo darbai;;
 • DVD diskų įrašymas ir paruošimas;
 • Spausdinto leidinio (DVD priedo) paruošimas, maketavimas ir spauda;
 • Leidinio sklaida įstaigoms.
 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą šioje svetainėje sutinkate, kad būtų naudojami reikalingi slapukai.

G-QWL8RSHHTS