2021 m. projektai

2021 m. projektai

Projekto pavadinimas

„Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2021 metais“

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2021-01-04 – 2021-12-31

Projektą finansuoja

Neįgaliųjų reikąlų departmentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Finansuojama suma

95 844 Eur

Projekto tikslas

Skatinti asmenų su klausos negalia sėkmingą socialinį dalyvavimą visuomenėje, užtikrinant jiems teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

 • Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų atstovavimas, teisių gynimas;
 • Teisinė pagalba (paskaitos ir video kurtiesiems, užklausos teisininkui);;
 • Visuomenės švietimas apie kurčiuosius;
 • Kurčiųjų teisių gynimo per viešinimą veikla;
 • Vaizdo įrašų ciklas „Ką žinai apie kurčiuosius?“;
 • Metodinė pagalba ir mokymai kurčiųjų organizacijoms („Dokumentų rengimas ir tvarkymas“, „Aktyvi organizacija – aktyvūs nariai“, „Darbas su kompleksinę negalią turinčiais kurčiaisiais“, „Nuo motyvacijos iki perdegimo“);
 • Tarptautinis bendradarbiavimas;
 • Pagalbos smurto prieš neįgalias moteris ir mergaites mokymai ir video informacija gestų kalba;
 • Savanorių mokymo programa;
 • Finansinio raštingumo mokymai;
 • Vaikų stovykla „Tylioji pasaka“;
 • Kultūriniai renginiai (Tarptautinė kurčiųjų savaitė ir saviveiklos meno festivalis);
 • LKD mėnraščio „Akiratis“ leidyba ir sklaida.

Projekto pavadinimas

„Kurčiųjų organizacijų stiprinimas ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2021-01-04 – 2021-12-31

Projektą finansuoja

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Finansuojama suma

49 877,30 Eur

Projekto tikslas

 

Trumpalaikis tikslas – įtraukti kuo daugiau klausos negalią turinčių asmenų į dalyvavimą rinkimuose.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

 • Lietuvos atstovavimas tarptautiniuose renginiuose – Europos kurčiųjų sąjungos (EUD) generalinėje asamblėjoje;
 • Tarptautinės patirties pasidalijimas – antrus metus rengiami video gestų kalba „Pasaulio kurčiųjų naujienos“;;
 • Kurčiųjų organizacijų darbuotojų kompetencijų kėlimas – mokymai apie organizacijos vadybą,susitikimai su miestų kurčiųjų bendruomenėmis);
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos savivaldybių asociacija ir senelių namų pritaikymas – atrinktuose senelių namuose vyks mokymai darbuotojams apie jų paslaugų pritaikymą kurtiesiems;
 • Programėlės 112 mokymai bendruomenei – darbuotojai reabilitacijos centruose mokys naudotis skubios pagalbos programėle;
 • Savanorių mokymo programa.

Projekto pavadinimas

„Media, reliable information and deaf people in Europe 2020“ – Deafmedia

Projekto partneriai

Koordinatorius - Ispanijos kurčiųjų konfederacija, kiti dalyviai: Inovacijų ir technologijų fondas (Ispanija), Kroatijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, Red Bee Media Limited (Jungtinė Karalystė) ir Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2021-01-04 – 2021-12-31

Projektą finansuoja

ES Erasmus+ programa

Bendra viso projekto finansuojama suma

195 510 Eur

Projekto tikslas

Skatinti klausos negalią turinčių žmonių prieigą prie informacijos ir paruošti kurčiuosius vertėjus arba diktorius dirbti žiniasklaidoje.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu bus analizuojami kiekvienos šalies kurčiųjų poreikiai gauti informaciją ir esama situacijavalstybėse apie tai, kaip šiuo metu teikiamos žinios kurtiesiems. Pagrindinė projekto veikla – atrinkti ir apmokyti kurčiuosius, kurie dirbs žiniasklaidoje (televizijoje ir/ar internetu) kaip vertėjai arba diktoriai. Projekto partneriai organizuos susitikimus skirtingose šalyse, kad įgytų patirties apie skirtingą kiekvienos šalies situaciją: kaip gyvena kurtieji, kaip jie gauna informaciją, kaip dirba jų kurtieji vertėjai arba diktoriai ir pan. Atrinktiems kurtiesiems vertėjams arba diktoriams mokymai vyks Jungtinėje Karalystėje (UK) Red Media Limited kurčiųjų televizijoje.

Projekto pavadinimas

„Kūrybinė eksperimentinė laboratorija „Mes taip nesitarėm“

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2021-01-04 – 2021-09-30

Projektą finansuoja

Lietuvos kultūros taryba

Bendra viso projekto finansuojama suma

10 000 Eur

Projekto tikslas

Sukurti muzikinės pjesės „Mes taip nesitarėm“ eskizus, kur susijungs kurčiųjų ir girdinčiųjų muzikos pajautimas per įvairius technologinius sprendimus.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

 • Organizuoti teatro, garso ir judesio laboratorijas, kurių metu bus atrasti būdai, kaip asmenys su sutrikusia klausa „girdi“ muziką ir kaip ją galima išreikšti universaliu ir kurtiesiems, ir girdintiems būdu.
 • Rengti ir viešinti video dokumentiką iš laboratorijų užsiėmimų, kur atsiskleistų kurčiųjų ir girdinčiųjų menininkų bendro darbo patirtys, laboratorijų atradimai ir svarstomi technologiniai sprendimai.;
 • Sukurti bendrus eksperimentinės muzikinės pjesės eskizus, įtraukiant atrinktus technologinius sprendimus ir sujungiant abiejų bendruomenių patirtis, surepetuoti su bendruomenės nariais.
 • Parengti ir viešinti parengtus pjesės eskizus video formatu, pritaikytu kurtiesiems ir girdintiems visuomenės nariams.

Projekto pavadinimas

„Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“

Projekto vykdytojas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2021 m. rugsėjis-spalis

Projektą finansuoja

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Fondo lėšomis finansuojama suma

3 173,60 Eur

Projekto tikslas

Suorganizuoti įmonių socialinę atsakomybę skatinančias akcijas, taip pritraukiant dar daugiau visuomenės dėmesio į kurčiuosius ir bendrai – neįgaliuosius.

Numatomos vykdyti veiklos

Bus suorganizuoti 4 vieši renginiai pagrindinėse Kėdainių, Mažeikių, Ukmergės ir Jonavos miesto aikštėse, kur dalyvaus ir girdintys, ir kurtieji visuomenės nariai. Aikštėje įrengtoje palapinėje su apsilankiusiais miestų gyventojais ekspertai bendraus ir diskutuos socialinės atsakomybės klausimais, daugiausia dėmesio skiriant aplinkos ir darboviečių pritaikymui klausos negalią turintiems asmenims ir bendrai neįgaliesiems, didinant darbdavių motyvaciją įdarbinti neįgalų asmenį, keičiant visuomenės požiūrį į negalią.

Projekto pavadinimas

Lietuvos kurčiųjų jaunimo bendruomenė: MES esame, MES galime!

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2021-08-01 – 2021-12-31

Projektą finansuoja

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Fondo lėšomis finansuojama suma

10 700 Eur

Projekto tikslas

Skatinti kurčiųjų jaunimo aktyvumą, įsitraukimą į miesto kurčiųjų ir girdinčiųjų bendruomenę, mokyti patiems kelti ir spręsti esamas problemas, ginti savo teises.

Numatomos vykdyti veiklos

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose dirbs jaunimo darbuotojai, kurie savo miesto kurčiųjų reabilitacijos centre burs jaunimą aktyvesniam bendravimui, organizuos bendrus teminius susitikimus (gyvai arba nuotoliniu būdu), dirbs individualiai su jaunuoliais, ieškos ir dalinsis aktualia informacija apie užimtumą savo mieste.

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą šioje svetainėje sutinkate, kad būtų naudojami reikalingi slapukai.

G-QWL8RSHHTS