1808 karštosios linijos kreipimasis (Lietuvių gestų kalba)

1808 karštosios linijos kreipimasis (Lietuvių gestų kalba)