Gestų kalbos kursai

VšĮ Surdologijos centras organizuoja lietuvių gestų kalbos kursus įvairioms grupėms: lietuvių gestų kalbos vertėjams, policijos ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, medicinos darbuotojams, socialiniams darbuotojams, kurčiųjų šeimos nariams ir visiems norintiems išmokti gestų kalbą! 


Mokymų trukmė  50 ak. val.

1 ak. val. kaina – 3 eurai.

Dažniausiai mokymai vyksta du kartus per savaitę, bet kiekvienai grupei siūlome individualiai apsvarstyti savo poreikius ir mokytis jiems patogiu laiku ir dažnumu. VšĮ Surdologijos centras stengiasi lanksčiai prisitaikyti prie klausytojų poreikių. 

Mokymo medžiaga parengta remiantis komunikacijos metodu, tad faktiškai nuo pirmų pamokų dalyviai pradeda kalbėti ir aktyviai dalyvauja mokymosi procese. Kursus dažniausiai veda girdintys ir kurtieji lektoriai. Paprastai stengiamasi, kad gestų kalbos mokytų kurtieji, kuriems gestų kalba yra gimtoji.

Registracija į kursus ir smulkesnė informacija

el. paštu monika.kumzaite@surdo.lt