Velykinė dovana Klaipėdos kurčiųjų mokyklai

Sveiki kūdikiai su pasauliu susipažįsta čiupdami, apžiūrinėdami, kišdami į burnytę... Aklieji apie aplinką sužino klausydami, liesdami, uosdami... O kurtieji „girdi“ akimis!
Kai per kalbos ugdymo pamoką bandžiau nupiešti arklį, vaikai man šaukė:
- Šuo!
O žvelgdami į bulvę, kartojo:
- Tai akmuo.

Tokių anekdotinių situacijų, mokant Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos vaikus lietuvių kalbos, buvo ne viena. Laimė, informacinių technologijų pažanga išsprendė šią problemą. Kompiuteris tapo mano dešiniąja ranka, nes, atsirado galimybė internete patekti į paveikslėlių galerijas ir, naudojantis jose esančiais paveikslėliais, kurti vaizdines priemones, padedančias klausos negalę turintiems mokiniams pamatyti natūralios išvaizdos daiktus, reiškinius, būsenas, kurių pavadinimus jiems tenka išmokti, norint įsilieti į girdinčiųjų bendruomenę.

Kai MTP atstovai padovanojo mokyklai interaktyviąją lentą, vieningai buvo nuspręsta XXI amžiaus stebuklą patalpinti mano klasėje. Džiaugsmas buvo begalinis, kol... dovanos neišpakavome. Pasirodo, kad neįprastos baltos spalvos lenta atgytų, jai trūksta nemažai brangiai kainuojančių priedų. Teko svajones apie virtualias pamokas atidėti ateičiai, nes pinigų Lietuvą apėmusios krizės metu tikėtis nebuvo iš kur.

O pinigai atsirado! Prieš Velykas sulaukiau penktos klasės mokinės Rūtos Ramanauskaitės mamos Renatos skambučio su siūlymu padėti modernizuoti lietuvių kalbos kabinetą. Jos dėka klasei buvo nupirkti lubiniai laikikliai projektoriui, monitoriaus kabelis, rašikliai interaktyviai lentai, spalvotas lazerinis spausdintuvas ir darbo su interaktyvia lenta kursai visiems mokyklos pedagogams!

Priėmusi dovanas, nusprendžiau pasidomėti, kas taip dosniai parėmė mūsų mokyklą. Net neabejojau, kad tai kuri nors Klaipėdos miesto įmonė, nusprendusi pasveikinti neįgalius vaikus su šv.Velykomis.

Ponios Renatos pasakojimas pribloškė mane. Pasirodo, pinigai atkeliavo net iš Čikagos! Kovo mėnesį išeivių iš Lietuvos Bikulčių šeimoje mirė šeimos galva Algirdas. Laidotuvių metu surinkti pinigai buvo skirti ne gedinčiai šeimai. Norėdama įamžinti išėjusio Anapilin Algirdo Bikulčiaus atminimą, žmona Aldona Bikulčius su sūnumi Giedriumi ir marčia Roma nusprendė paaukoti pinigus labdarai. (Beje, toks sprendimas šioje giminėje jau tapęs tradicija). Ponios Roma Bikulčius ir Renata Ramanauskienė yra seserys, todėl pirma mintis buvo padovanoti pinigus klausos negalę turinčiai Rūtai. Vėliau ši mintis virto puikia idėja paremti Rūtelės mokyklą.
Balandžio 17 d. vienoje iš Čikagos bažnyčių vyko šventos mišios už žmogų, kuris, negalėdamas grįžti į Lietuvą pats, atsiuntė palaiminimą ir suteikė galimybę Klaipėdos kurtiesiems apie pasaulį ir jame gyvenančius gerus žmones „išgirsti“ akimis.

Laiminame ir meldžiamės už Jus ir mes. Ačiū.


Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos
mokytoja Sigita Koroliovė

Lietuvių kalbos mokytoja Sigita Koroliovė su penktokais. Trečia iš dešinės – Rūta.Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 1 ]