“PALIESK”

Išdykėlės lėlytės, paslaptingos nakties fėjos, linksmi buratinai... Taip Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos šokių kolektyvas „Šypsenėlė“ pasveikino Klaipėdos universiteto studentų sąjungos organizuotos pilietiškumo akcijos „Paliesk“ dalyvius ir svečius. Akcija prasidėjo balandžio 29 d. seminaru – diskusija „Negalia – ne kliūtis išsilavinimui“.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto reabilitacijos katedros vedėja doc. dr. Ligija Švedienė aptarė neįgaliųjų situaciją Klaipėdos mieste ir Klaipėdos universitete. LSS socialinės integracijos koordinatorė Rūta Ruolytė gvildeno klausimą „Ar aukštasis mokslas prieinamas neįgaliajam?“ Pranešėja pateikė įdomių duomenų ir skaičių apie LSS pastangas, padedant neįgaliesiems siekti aukštojo išsilavinimo. Tai ir materialinė pagalba, ir auditorijų pritaikymas, ir spec. metodinės medžiagos tiekimas, ir geranoriška parama paskaitų bei sesijų metu...

Klaipėdos kurčiųjų mokyklos direktorė Edita Andrijauskienė aptarė vidurinio mokslo neįgaliesiems problemas Lietuvoje, pasidalino kurčiųjų mokyklos ateities vizija.
Seminaro dalyviai jautriai reagavo į miesto darbo biržos darbuotojos Romutės Petrulienės faktus apie sunkumus įdarbinant Klaipėdos miesto ir apskrities neįgaliuosius.
Neįgaliųjų dienos centro „ Klaipėdos lakštutės“ darbuotojos Daina Dambrauskienė bei Sigutė Stanytė atsivedė būrį savo auklėtinių. Jie pristatė centro veiklą, demonstravo rankdarbius, pasiekimus saviveikloje.
Pirmą kartą diskusijose su Lietuvos akademiniu jaunimu dalyvavo kurčiųjų mokyklos mokiniai. Jie pasidalino savo ateities planais, nedrąsiomis svajonėmis studijuoti aukštojoje mokykloje. Drąsos ir vilčių suteikė LSS nariai bei jų dėstytojai, priminę mokyklos auklėtiniams apie sėkmingas istorijos mokytojos Kristinos Rimkienės bei šiuo metu diplominį darbą rašančios gestų kalbos mokytojos Ritos Gluškovienės studijas.
Akcija tęsėsi balandžio 30 d. miesto centre. Studentai kvietė praeivius prie didžiulės baltos drobės, kurioje kiekvienas norintis galėjo palikti savo rankos atspaudą, tuo parodydamas, kad remia akcijos sumanytojus ir tuos, kuriems ji buvo skirta.

Sigita KUDARIENĖ
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinės mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 7 ]