„Microsoft Lietuva“ didysis prizas – kurčiųjų mokytojoms


Vasario 12 d. Kaune vyko VI Lietuvos mokytojų novatorių forumas. Renginys prasidėjo diskusija „Ką daryti, kad mokyklose daugėtų mokytojų novatorių?“ Diskusijoje dalyvavo švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, Švietimo informacinių technologijų centro direktorius Vaino Brazdeikis, Vilniaus pedagoginio universiteto studijų prorektorius doc. Dr. Vytautas Bernotas, Kuršėnų Lauryno Ivinskio vidurinės mokyklos mokytoja novatorė Tatjana Kriliuvienė ir bendrovės „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius Mindaugas Glodas.

„Mokytojai novatoriai – tai ugdymo proceso varikliai, be perstojo ieškantys naujų ir įdomių mokymo formų, – kalbėjo švietimo ir mokslo ministras. – Nuasmeninta ir biurokratizuota švietimo sistema neigiamai veikia novatoriškumą, todėl svarbiausias mūsų žingsnis yra išvaduoti mokytojus nuo biurokratinių darbų, atsisakyti rutininės kontrolės, išlaisvinti mokytojus kūrybinei laisvei, kad tie mokyklų varikliukai nestokotų įkvėpimo ir nuolat primintų, jog gyvenimas nestovi vietoje“.

Mokytoja novatorė iš Kuršėnų atkreipė ministro dėmesį, kad mokytojų pastangos ir rizika dirbti naujai dažnai lieka nesuprastos tėvų, mokinių, besiruošiančių brandos egzaminams, kuriuose kūrybos gana maža.

Ministras patikino, kad nacionalinio egzaminų centro darbuotojai dirba ir stengiasi, jog mokytojų novatorių indėlis taptų prasmingas tikrinant mokinių žinias. Pats ministras teigė, kad mokydamasis visada vadovavosi lotynišku posakiu „Non scholae, sed vitae discimus“ („Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“).

Mokytoja Tatjana Kriliuvienė negailėjo aštrių žodžių ir Vilniaus pedagoginio universiteto studijų prorektoriui doc. dr. Vytautas Bernotui teigdama, jog į mokyklas atėję jauni pedagogai rašo dešimties metų senumo planus, pamokose nenaudoja inovatyvių metodų. Įgūdžių ir pasitikėjimo savimi šie specialistai įgauna tik padirbėję mokykloje, universitete to neįgyja per visus studijų metus. Prorektorius pabrėžė, kad universitetas – tik pirmas slenkstis, tik pradžia to kelio, kurį pasirenka mokytojas.

Universitetas suteikia tik išsilavinimą, o naujoji darbovietė (mokykla) ir jos bendruomenė pasidalina darbo patirtimi, naujovėmis ir praktiniais pavyzdžiais, reikalingais mokytojo darbui.

„Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius Mindaugas Glodas pacitavo nugirstą frazę „buliminis mokymasis“, kurios autorius taip apibūdino ugdymąsi: „Iki egzamino tik valgai ir valgai. Per egzaminą viską išspjauni ir pasakai, kad to gyvenime daugiau nebeprireiks“. Mokytojai novatoriai, direktoriaus žodžiais, tai visą gyvenimą besimokantys žmonės, kurie rengia ne „rijikus“, o tokius pat kaip ir jie visą gyvenimą besimokančius mokinius. Kad mokytis būtų dar įdomiau ir prieinamiau, M. Glodas papasakojo apie jų kompanijos idėją ateityje virtualioje erdvėje organizuoti įvairius mokymus, seminarus, konferencijas.

Diskusijos metu iš salės pasigirdo siūlymas susiaurinti ugdymo programas išmokant mokinius mažiau, bet kūrybiškiau. Ministro Gintaro Steponavičiaus atsakymas buvo trumpas ir konkretus:
„Dalyvaudamas šiame forume, aš pamačiau, kad Lietuvoje yra daug mokytojų, norinčių ir suspėjančių išdėstyti šiandienines ugdymo programas kūrybiškai“.

Konkurso „Virtuali kelionė klasėje“ rezultatai

Antroje mokytojų novatorių forumo dalyje buvo apžvelgti Švietimo ir mokslo ministerijos bei kompanijos „Microsoft Lietuva“ rengiamo konkurso „Virtuali kelionė klasėje“ rezultatai. Švietimo informacinių technologijų centro mokymo skyriaus vedėja Asta Buinevičiūtė papasakojo, kad konkursas organizuojamas jau šešti metai. Šiemet konkursui per rugsėjo - lapkričio mėnesius buvo pateikti 385 mokytojų novatorių darbai. Ekspertai atrinko 187 darbus, skirtus publikuoti elektroninėje erdvėje kaip tinkamus IKT taikymo pavyzdžius mokytojams. Iš šių darbų atrinkti geriausieji, kurie buvo apdovanoti kompanijos „Microsoft Lietuva“ prizais.

Didžiuoju prizu ir kelialapiu į Europos mokytojų novatorių forumą Berlyne buvo įvertinti Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytojos Rigondos Skorulskienės sukurtas metodinis darbas „Dangaus kūnai“ ir Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokytojų Sigitos Koroliovės (šių eilučių autorė) ir Jolitos Stumbrienės integruotas lietuvių kalbos ir dailės projektas „Adomo Mickevičiaus „Gražina“ ekrane“.

Projekto idėja gimė skaitant I epinės poemos dalį, kai supratau, kad vaikai sunkiai suvokia skaitomą tekstą. Per septynias savaites Adomo Mickevičiaus herojė Gražina kartu su Naugarduko pilies gyventojais buvo perkelti į piešinius, kurie naudojant kompiuterinės programos „Windows Movie Maker“, atgijo ir papasakojo visą lietuvių kovos su kryžiuočiais istoriją.

Mokiniai „keliaudami laiku“ atkūrė poemoje aprašytus istorinius įvykius. Papildydami kino filmą titrais, įtvirtino sintaksės ir skyrybos žinias, plėtojo žodyną ir lavino kalbą. Dalyvaudami diskusijoje aptarė Gražinos poelgio pasekmes ir lengvai rado atsakymą į sudėtingą poemos klausimą: „Gražinos poelgis buvo didvyriškas, kilnus ar lengvabūdiškas?“ Kino filmas ir specialiai jam sukurta reklama buvo pristatyti mokyklos bendruomenei Vasario 16 d. skirtame renginyje.

Šiuo darbu nuo šiol galės pasinaudoti kiekvienas Lietuvos mokytojas supažindindamas ugdytinius su Adomo Mickevičiaus kūryba. Švietimo informacinių technologijų centro interneto portale šiuo metu skelbiama daugiau nei 1000 mokytojų novatorių darbų. Tai nemaža duomenų bazė, galinti padėti ieškantiems galimybių taikyti informacines technologijas. Tačiau Švietimo informacinių technologijų centro direktorius Vaino Brazdeikis įsitikinęs, kad šį skaičių būtų galima padvigubinti, nes didžioji dalis Lietuvos pedagogų turi sukūrę puikių ir originalių metodinių darbų, tačiau nedrįsta jų parodyti kolegoms.

Norisi tikėti, kad ateityje šią bazę papildys ir mokyklų, ugdančių sutrikusios klausos vaikus, mokytojų darbai, nes inovatyvios ugdymo priemonės – puiki proga lavinti klausos negalę turinčių vaikų asmenybės suvokimą, koordinuoti vizualinį, girdimąjį, erdvinį suvokimą, mokyti orientuotis erdvėje, lavinti skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir kitus įgūdžius. Patraukliai apipavidalintuose darbuose gausu novatoriškų ugdymo metodų, kurie lengvai pritaikomi kasdieniame darbe. Kiekvienoje priemonėje kūrybiškas mokytojas, atradęs ką nors įdomaus ir naudingo, gebės pritaikyti tai dirbdamas su savo mokiniais, nes visas pedagogo darbas yra nesibaigianti kūryba!

Sigita KOROLIOVĖ
KKNP mokytoja


Švietimo informacinių technologijų centro mokymo skyriaus vedėja Asta Buinevičiūtė, mokytojos Sigita Koroliovė ir Jolita Stumbrienė, programos „partneriai mokyme“ koordinatorė, UAB „Microsoft Lietuva“ atstovė Ieva Zdanytė po apdovanojimų ceremonijos.
Mokytojos Sigita Koroliovė ir Jolita Stumbrienė prie savo konkursinio darbo.
Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 7 ]