Draugystė su Klaipėdos akademiniu jaunimu

Po Tarptautinės studentų dienos Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų ir matematikos fakulteto (GMMF) studentai nenutraukė ryšio su klausos negalės moksleiviais.

Būsimieji gamtininkai ir matematikai į tris dienas vykusias ekskursijas patekti negalėjo, nes nedidelės Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos klasės sutalpinti visų norinčių nepajėgė.
Todėl studentai kartu su sporto būrelio vadove Aušra Gardžiuliene ir gestų kalbos būrelio vadove Rita Gluškoviene nutarė susitikti abiem įstaigoms patogiu laiku ir pabendrauti. Pirmasis susitikimas įvyko lapkričio 5 - ąją dieną pamokų ruošos metu. Naudos gavo ir mokiniai, nes studentai padėjo paruošti chemijos namų darbus. Akademinis jaunimas stebėjo, kaip auklėtoja, versdama mokomąją medžiagą į gestų kalbą, padeda moksleiviams suprasti, įsiminti ir atgaminti sunkią ir gausią mokomąją medžiagą. Jaunuoliai stebėjosi matydami neįprastą mokymo metodiką. Jiems kilo daugybė klausimų: „Kaip kurčias žmogus išmoksta kalbėti? Kodėl tiek daug piešiama lentoje? Kaip galima ilgą sakinį perduoti keliais gestais? Ar kurti vaikai moka žaisti? Ar jie gali bendrauti su girdinčiaisiais? Iš kur atsirado gestų kalba?..“

Gestų kalbos būrelio nariai ir vadovė Rita supažindino svečius su savo gimtąja kalba. Studentai žavėjosi mokinių plastiškumu ir išraiškinga mimika. Mokiniai mokė svečius daktilinės abėcėlės, populiarių gestų, galvojo naujiesiems draugams pravardes - gestus. Nejučia studentus pagavo azartas ir jie pradėjo bendrauti su vaikais, nebejausdami kalbos barjero. Dar kartą buvo patvirtintas teiginys, kad draugystei nesvarbus nei amžius, nei tautybė, nei kultūros skirtumai.

Paruošę pamokas, vaikai su vyresniaisiais draugais nuskubėjo į sporto salę, kurioje vyko sporto būrelio užsiėmimai. Čia vėl prajuokino studentai, nesugebėdami nuslėpti nuostabos savo veiduose, kai pamatė mokyklos krepšinio komandos demonstruojamus virtuoziškus judesius prie krepšio. Šis susitikimas galutinai sugriovė neteisingą mitą apie kurčiuosius. Jaunieji gamtininkai ir matematikai įsitikino, kad kurtieji nėra invalidai. Jie auga, vystosi, tobulėja taip pat, kaip ir jie. Skiria šiuos žmones tik viena – negalėjimas girdėti…

Nuoširdus bendravimas tą dieną nesibaigė. GMMF studentų atstovybės pirmininkė Samanta Trumpytė pakvietė mokinius su mokytojomis Aušra ir Rita į viktoriną, vykusią lapkričio 19 d. Prieš renginį mokiniai aplankė gamtos muziejų su unikaliu banginio ūsu, apie kurį vaikams pasisiūlė papasakoti prof. habil. dr. Olegas Pustelnikovas. Mokiniai grožėjosi uolienomis, koralais, susipažino su kiekvienam Zodiako ženklui sėkmę nešančiu akmeniu, apžiūrėjo vabzdžių, drugelių kolekcijas, negalėjo atitraukti akių nuo paukščių ir žvėrių iškamšų. Efektingiausia ekskursijos dalis – laboratorija, kurioje visi tapo varlės skrodimo dalyviais. Šį kartą klausimų kilo vaikų galvelėse. Studentai vos spėjo atsakinėti, kodėl pjausto varles, kaip prikimšo voverytę, iš kur gavo tiek vabzdžių, kas nebijojo prisegti drugelius ir t.t.

Viktorinoje, kurioje dalyvavo ir studentų, ir dėstytojų komandos, moksleiviai nebuvo pasyviais žiūrovais. Viena viktorinos užduotis – pasakyti duotą sakinį daktile – mažuosius klaipėdiečius trumpam pavertė mokytojais, o vėliau ir užduoties vertintojais. Vaikai padėjo vyresniesiems draugams ir solidiems dėstytojams „lankstyti“ iš pirštų raides, kurios po truputį dėliojosi į sakinius. Gestų kalbos mokytoja Rita Gluškovienė paaiškino, kad kurtieji nebendrauja daktiline kalba, tačiau ji nepamainoma, norint kurtiesiems ir girdintiesiems bendrauti ir suprasti vienas kitą.

Kad pamokėlės neužsimirštų, Klaipėdos kurčiųjų mokyklos bendruomenė padovanojo kompiuterinę lietuvių gestų kalbos mokymosi programą „Lietuvių gestų kalba“. Mokiniai gavo GMMF skiriamuosius ženkliukus ir sutarė po Naujųjų Metų susitikti ir išbandyti savo jėgas sportinių stalo žaidimų varžybose.

Draugystė su Klaipėdos akademiniu jaunimu ne tik padėjo turiningai praleisti laisvalaikį. Nuoširdus bendravimas leido vaikams pajusti, kad jie yra įdomūs, kad jų gimtoji kalba ir kultūra patinka girdintiesiems. Kas žino, gal po dešimtmečio Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto istoriją pasakos klausos negalę turintis jaunas dėstytojas, pažintį su universitetu ir domėjimąsi gamtos mokslais pradėjęs susitikimu su akademiniu jaunimu ir pirmosios varlės skrodimu!

Sigita KOROLIOVĖ
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
pagrindinės mokyklos mokytoja

 

Efektingiausia ekskursijos dalis Klaipėdos universitete – laboratorija, kurioje visi tapo varlės skrodimo dalyviais.
 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 0 ]