Iki LKD 80-mečio šventės liko 157 dienos !

Informacija apie gestų kalbą

 

VšĮ Surdologijos centras – tai Lietuvos kurčiųjų draugijos įsteigta įstaiga, atsakinga už metodinės medžiagos gestų kalba rengimą, gestų kalbos puoselėjimą ir jos mokymą.