Ar įmanoma apsiginti bakalauro darbą gestų kalba?

Jim Gee, sociolingvistas, lingvistas, tyrinėjantis mokslinę amerikiečių gestų kalbą (ASL), sako, kad bakalauro ir magistro darbus galima apsiginti ASL, o dėl daktaro laipsnio yra sunkiau. Jis teigia, kad lingvistiniai leidiniai leidžiami anglų kalba, todėl autoriai savo darbus taip pat teikia rašytine anglų kalba.

Skaityti visą tekstą

Taigi, kaip vystyti akademinės ASL diskursą (diskursas – kalba, tekstas, kalbinis ar nekalbinis procesas), kai jis nėra reprezentuojamas moksliniuose leidiniuose ir konferencijose? Gestų kalba vartojama kasdieniniame diskurse, universitetuose, kur mokosi kurtieji studentai, bet tai nėra mokslinės kalbos lygis. Kurtieji neturi galimybės kalbėti moksline gestų kalba, o per daugumą konferencijų apie gestų kalbą taip pat kalbama šnekamąja kalba.

J. Gee dalinasi patirtimi, kad rašydamas savo disertaciją rėmėsi anglų kalba: medžiagos rinkimas, rašymas, susirašinėjimas su konsultantu, todėl jis neturėjo galimybės vystyti gestų kalbą. Gindamas disertaciją gestų kalba, J. Gee susidūrė su problema, nes buvo sunku perteikti mintis gestų kalba, kai iki tol jos visą laiką buvo perteikiamos anglų kalba ir nebuvo galimybės kalbėti apie tai gestų kalba. J. Gee siūlo sieti akademines studijas, konferencijas, leidinių publikacijas gestų kalba ir nutiesti tiltą tarp mokslinės anglų ir mokslinės gestų kalbos.

Skaitmeninis kurčiųjų studijų leidinys (Deaf Studies Digital Journal – http://dsdj.gallaudet.edu/) buvo įkurtas 2009 m., siekiant vystyti mokslinę gestų kalbą. J. Gee sako, kad pradžioje buvo sunku rasti bendradarbiauti norinčius žmones. Jie norėjo pateikti savo darbus rašytine anglų kalba, atsisakydami pateikti tuos pačius darbus ir ASL, sakydami, kad negali perteikti to paties ASL. Deja, nėra formato, kuriuo remiantis galima teikti savo medžiagą Deaf Studies Digital Journal gestų kalba. Taip pat neišspręstas klausimas, kas peržvelgs ir įvertins pateiktus darbus. Neįvertinti darbai netenka savo mokslinės vertės, o darbus galintys įvertinti mokslininkai nemoka gestų kalbos. Nors leidinys dar veikia, jis papildomas labai retai, o dėl finansavimo stokos veikla šiuo metu visai sustojo.

Internetinio leidinio ASLized  (http://aslized.org/) tikslas yra viešinti mokslinius darbus ASL ir jų pastangos yra pagirtinos, tačiau leidinys neturi jokių ryšių su profesionalų organizacijomis, o tai yra būtina, kad darbai atitiktų mokslinių darbų reikalavimus, būtų patikimi ir galiotų norint gauti mokslininko stipendiją.

2007 m. Galaudeto universitetas paskelbė, kad yra dvikalbė institucija, kurioje viena iš kalbų yra ASL, po dviejų metų buvo įkurtas jau minėtas Skaitmeninis kurčiųjų studijų leidinys, tačiau mokslinei gestų kalbai reikia vystytis. Pavyzdžiui, kaip išversti terminus dekadentizmas, esė ar perifrazė į gestų kalbą? Arba kaip apibrėžiamas terminas esė gestų kalba? Neaišku, nes nėra profesionalių leidinių gestų kalba apie tai. Versdami universitetuose, gestų kalbos vertėjai taip pat susiduria su sunkumais. Svarbu, ar studentas kalba moksline gestų kalba, ar kasdienine, nes dėstytojas turi žinoti, ar studentas tinkamai vartoja mokslinius terminus, taigi, jeigu nėra nustatytų mokslinės gestų kalbos normų, kaip kalbėti moksline kalba ir kaip versti?

J. Gee apgailestauja, kad mokslinė gestų kalba vystoma studentų darbus viešinant akademinėje bendruomenėje, o turėtų būti atvirkščiai: studentai turėtų gauti gatavą kalbą ir ja laisvai naudotis kurdami mokslinę gestų kalbą. Taigi, visos su gestų kalba susijusios mokslinės institucijos, organizacijos ir leidiniai turi dirbti kartu, kad būtų nustatyti standartai ir būtų apibrėžta, kas yra mokslinė gestų kalba ir kokie jos reikalavimai.

Atsakymas parengtas remiantis:

https://13311-presscdn-0-42-pagely.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/07/The-Whole-Picture-Why-Academic-ASL-Exposure-Matters-to-Sign-Language-Interpreters.pdf

https://www.streetleverage.com/2016/07/whole-picture-academic-asl-exposure-matters-sign-language-interpreters/

http://www.dictionary.com/browse/discourse

http://dsdj.gallaudet.edu/

http://aslized.org/

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 3 ]